Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av Riks-Strokes årsrapport för 2007

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av Riks-Strokes årsrapport för 2007"— Presentationens avskrift:

1 Presentation av Riks-Strokes årsrapport för 2007
Birgitta Stegmayr för Riks-Strokes styrgrupp Kjell Asplund (ordförande), Bo Norrving, Kerstin Hulter Åsberg, Birgitta Stegmayr, Peter Appelros, Andreas Terént, Daniela Bjarne (patient- och anhörigrepresentant) Arbetsgruppen Sari Wallin (koordinator), Marie Eriksson (stat), Fredrik Jonsson (stat), Åsa Johansson (forskn.ssk)

2 VARFÖR HAR VI ETT KVALITETSREGISTER?
Bidra till att strokevården håller hög och jämn kvalitet i hela landet Att Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för strokevård följs Att strokevårdens innehåll öppet kan redovisas till allmänhet, patienter, professionen och beslutsfattare Birgitta Stegmayr 2008

3 NYHETER I ÅRSRAPPORTEN 2007
Nytt sätt att beräkna täckningsgraden Fler uppgifter hur strokevården utvecklas över tiden Fördjupad redovisning av trombolys som akutbehandling Ett avsnitt om könsskillnader Fler uppgifter om patientupplevelser Hjälp att tolka resultaten Birgitta Stegmayr 2008

4 ANTAL PATIENTER I RIKS-STROKE FRÅN 1994 - 2007
≈ 200,000 events 30000 25000 24130 reg-07 20000 15000 Strokefall 10000 5000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Birgitta Stegmayr 2008

5 ANDEL PATIENTER MED 3-MÅN UPPFÖLJNING
Riket ligger12.1% Birgitta Stegmayr 2008

6 MEDELÅLDER FÖR MÄN OCH KVINNOR
Medelåldern för män är år Medianåldern är 75 år män Kvinnor Antal strokefall Medelåldern för kvinnor är 78,3 år Medianåldern är 80 år Ålder Birgitta Stegmayr 2008

7 VAR VÅRDAS PATIENTER MED STROKE?
100 Annan avd 90 82% Vanlig avdelning 82,4% 80 70 60 Stroke-enhet 50 40 30 20 10 1994 1997 2000 2003 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Birgitta Stegmayr 2007

8 PATIENTER VÅRDADE PÅ STROKEENHET
Vanlig vårdavd Annat Birgitta Stegmayr 2008

9 ANDEL PATIENTER SOM GENOMGÅTT SVÄLJNINGSTEST
Ja Ej undersökt pga patienten tillstånd Nej Uppgift saknas Birgitta Stegmayr 2008

10 Patienter med hjärninfarkt och ADL-oberoende före insjukn (18-80 år)
B Stegmayr 2008

11 BEHANDLING MED WARFARIN AV PATIENTER MED FÖRMAKSFLIMMER 0CH HJÄRNINFARKT
Ja Nej Uppgift saknas Birgitta Stegmayr 2008

12 Andel patienter med ischemisk stroke och med någon antitrombotisk behandling eller antikoagulantia vid utskrivningen ASA, dipyridamol (Persantin), clopidogrel (Plavix) eller wafarin (Waran) Ja Nej Uppgift saknas Birgitta Stegmayr 2008

13 LIPIDSÄNKANDE BEHANDLING VID UTSKRIVNING
Ja Nej Uppgift saknas Birgitta Stegmayr 2008

14 MEDELVÅRDTID (DAGAR) 1996 2001 2007 Akut vårdtid 11.6 dagar 12.5 dagar
Total vårdtid 18.9 dagar 17.9 dagar 17.1 dagar Birgitta Stegmayr 2008

15 Andel patienter som var p-ADL-beroende vid 3 månader
Endast patienter som var oberoende i ADL och utan hjälp vid insjuknandet 30 25 20 15 10 5 -94 -95 -96 -97 -98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 Birgitta Stegmayr 2008

16 Andel patienter som var p-ADL-beroende vid 3 månader
Endast patienter som var oberoende i ADL och utan hjälp vid insjuknandet Birgitta Stegmayr 2008

17 TILLGÅNG TILL LOGOPED Av dem med talsvårigheter
Ja Nej Uppgift saknas Birgitta Stegmayr 2008

18 RÖKARE SOM SLUTAT RÖKA EFTER 3 MÅNADER
Endast de personer som var rökare vid insjuknandet har använts Ja Nej Birgitta Stegmayr 2008

19 90 DAGAR FRÅN INSJUKNANDET
ANDEL AVLIDNA INOM 90 DAGAR FRÅN INSJUKNANDET Kvinnor Män Birgitta Stegmayr 2008

20 ANDEL PATIENTER SOM EFTER UTSKRIVNING ÄR BEROENDE AV ANHÖRIGA
Bor hemma 100% 80% ANDEL PATIENTER SOM EFTER UTSKRIVNING ÄR BEROENDE AV ANHÖRIGA 60% 40% 20% 0% Män <75 Kv <75 Män >=75 Kv >=75 Bor i särskilt boende Helt beroende Delvis beroende Birgitta Stegmayr 2008

21 ANDEL PATIENTER SOM VID
3 MÅN ANGETT ATT DE FÅTT SINA BEHOV TILLGODOSEDDA Ja Ja, men inte tillräckligt Nej Vet ej Uppgift saknas Birgitta Stegmayr 2008

22 VEM SVARAR PÅ 3-MÅNADERSUPPFÖLJNINGEN?
Uppgift saknas Patienten ensam 1% skriftligt 7% 14% Patienten med hjälp av 32% anhörig/närstående eller vårdpersonal 3% Patienten per telefon 1% Annan 17% Patienten vi återbesök på sjukhus/vårdcentral 25% Endast vårdpersonal Endast närstående Birgitta Stegmayr 2008

23 SAMMANFATTNING Antal registrerade har minskat något
På 9 av 10 patienter har 3-mån uppföljning utförts I snitt har sväljningstest genomförts på 69% 84% av männen och 80,7% av kvinnorna vårdades på strokeenhet Andel som fått trombolys var 5,4% Fortfarande stora skillnader mellan sjh vad gäller Waranbehandling hos pat med embolisk stroke Ökad andel strokepatienter får blodtrycksbehandling Nästan hälften av patienterna får statinbehandling vid utskrivningen Birgitta Stegmayr 2008

24

25 Tack för uppmärksamheten!

26 MEDELVÅRDTID (DAGAR) Akut Eftervård 5 10 15 20 25 30 dagar
5 10 15 20 25 30 dagar Birgitta Stegmayr 2008

27 NÖJD MED VÅRDEN PÅ SJUKHUS
Mycket nöjd/nöjd Vet ej Mkt missnöjd/ missnöjd Birgitta Stegmayr 2008


Ladda ner ppt "Presentation av Riks-Strokes årsrapport för 2007"

Liknande presentationer


Google-annonser