Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F O L K M O R D Ludobójstwo Genocide Völkermord folkedrab Népirtás

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F O L K M O R D Ludobójstwo Genocide Völkermord folkedrab Népirtás"— Presentationens avskrift:

1 F O L K M O R D Ludobójstwo Genocide Völkermord folkedrab Népirtás
Genocidio Soykirim

2 Nürnbergsprocessen varade mellan
VAD ÄR FOLKMORD ? Nürnberg Ett internationellt straffrättsligt begrepp som tillkom i augusti De allierade enades om att installera en domstol i syfte att åtala tyska krigsförbrytare - den s.k. Nürnbergsprocessen. Nürnbergsprocessen varade mellan 20.nov & 01.okt..1946

3 FN Några år senare, i december 1948 antog FN´s generalförsamling ”folkmordskonventionen” som trädde i kraft i januari Sverige är en av 135 anslutna stater. Folkmord enligt FN: Förövad i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell,etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp.

4 EN VETENSKAPLIG DEFINTION
Typologi enligt den amerikanska sociologen Helen Fein: 1.) det koloniala folkmordet exploatering av ekonomiska resurser 2.) det despotiska folkmordet eliminera eventuell opposition Ex: Belgisk Kongo under kung Leopold Ex: Tyskland - Hitler / Irak - Hussein

5 3.) folkmord som vedergällning eliminera en verklig opponent
Typologi 3.) folkmord som vedergällning eliminera en verklig opponent 4.) det ideologiska folkmordet grupper som anses vara statens fiender, det onda Ex: Irak - Hussein och kurderna Ex: Tyskland - Hitler och Judarna / Irak s.o.

6 HISTORISKT PERSPEKTIV
Folkmord är inget nytt! Några exempel på folkmord genom historien: ) Antiken - peloponnesiska kriget / 400-t f.kr alla män bl. Melierna slaktades, kvinnor och barn såldes som slavar 2.) Senmedeltiden - häxförbränningar i reformationens farvatten upp till brändes/dödades i Europa 3.) / tal - kolonialism indianerna undandrängs och deras mark exploateras / runt 1,5 miljoner

7 Historiskt perspektiv
4.) talet - hereoupproret i Sydvästafrika (Namibia) slås ner av tyskarna / ca döda 5.) talet - turkiets folkmord på armenierna ca döda ca. 1,5-2 milj. Deporterades Ryssland- deportation och utsvältning av vissa befolkningsgrupper (t.ex: småbönder) mellan 14 och 20 milj. Omkom.

8 F Ö R I N T E L S E N Som följd av den systematiska förintelsen av olika folkgrupper (främst judar) under det s.k. ”tredje riket” myntades av de allierade segermakterna efter andra världskriget begreppet ”folkmord”. Förintelsen intar en särställning, varför? P.g.a.. Metoden! * lagar och förbud kring judarna * konfiskering av all egendom * utnyttjande av arbetskraft (arbetsläger & KZ) * död /olika metoder

9 INDUSTRIALISERAT FOLKMORD
Metodisk iscensättning 1.) Raslagar & yrkesförbud från 1933 och framåt 2.) Wannseekonferens Jan medvetet beslut tas att utrota (”Endlösung”) en specifik folkgrupp (Eichmann, Heydrich & Himmler). 3.) Organisation SS - Sturmstaffel (paramil.) som den exekutiva makten KZ - Konzentrationsläger som arbets-och förintelseläger

10 KONZENTRATIONS = LÄGER

11 K Z Offer Användning tvångsarbete främst i krigsindustrin Bödlar
Judar Zigenare Politisk opposition Homosexuella Bödlar SS - ansvarig mynd. Läkare - under SS Användning tvångsarbete främst i krigsindustrin medicinska experiment slutgiltig utrotning p.g.a. ideologiska skäl

12 DÖDENS STATISTIK

13 O M V Ä R L D E N Hur reagerade omvärlden ?
* Eviankonferensen juli angående judiska flyktingar * Sveriges roll x regering och riksdag x övriga aktörer - kyrkan och pressen x flyktingmottagning - kontingenter vs. faktisk mott.

14 ARBETSANVISNINGAR Material litteratur - kurslitteratur biblioteket lexikon fördjupning - att läsa vidare (tips) Internet - angivna och egna sidor Metod läsning - kurslitteratur eget material grupparbete - i dialog med läraren gruppdiskussion - s.o.


Ladda ner ppt "F O L K M O R D Ludobójstwo Genocide Völkermord folkedrab Népirtás"

Liknande presentationer


Google-annonser