Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

samlade Ord och begrepp – WW2

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "samlade Ord och begrepp – WW2"— Presentationens avskrift:

1 samlade Ord och begrepp – WW2

2 Nazism - är en ideologi som i grunden har föreställningen om att folket, nationen, har ett högre värde i förhållande till den enskilde. Uppfattningen av folket vilar på rastanken, vilket innebär att främmande raselement avvisas, särskilt sådana av icke ariskt (i praktiken oftast judiskt) ursprung. Det främsta uttrycket för folket är dess ledare. Demokrati – Folkstyre. En ideologi där folket bestämmer. Kommunism – En ideologi som säger att vi ska äga allt tillsammans. Ingen ska ha mer pengar än andra eller äga mer jord än andra. Staten skall sköta och bestämma allt. Sovjet var den första kommunistiska staten.

3 Fascism är en nationalistisk och auktoritär politisk ideologi som har sitt ursprung i Benito Mussolinis fascistiska parti i Italien, grundad efter första världskriget. Fascismen förknippas ofta med en massrörelse, elitstyre och meningen är att individen är underställd statens behov. Fascismen vill vidare ofta skapa en stark nationell identitet och fascismen förespråkar våld före demokrati. Nationalism – En idé som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom landets gränser. Nationalismen hyllar nationen, kulturen, historien och slår vakt om nationalstaten och dess intressen. Det som är gemensamt för ett land är bland annat språk, historia, kultur, religion.

4 Kolonialism - När Europa upptäckte nya länder underupptäcktsresorna på 1500-talet började europeiska länder skaffa sig kolonier. De europeiska länderna ville få kontroll över handeln med viktiga varor som t ex kryddor och socker. Ofta nöjde sig länderna därför med att etablera handelsstationer i de nya länderna. Dessa länder kallas för kolonier. Imperialism - Omkring 1880 skedde en förändring. De Europeiska länderna, med England i spetsen, började skaffa kontroll över stora delar av världen. Nu gällde det att politiskt kontrollera länder och att få alla andra folk att producera varor som efterfrågades i Europa som t ex kaffe, te, gummi, socker, olja och koppar.

5 Propaganda – En typ av reklam som användes flitigt av bl a Hitler för att sprida rykten om judar.
Blixtkrig – tyskarnas moderna krigsföring där man kombinerade användandet av flyg, pansar och infanteri (fotsoldater). D-dagen – 6 juni 1944, landstigningen i Normandie. De allierade gick i land i Frankrike och började pressa tyskarna tillbaka.

6 Benito Mussolini – Ledaren för Italien under 2a världskriget.
Josef Stalin – Rysslands ledare under 2a världskriget. Winston Churchill – Englands premiärminister under 2a världskriget. Franklin D Roosevelt – Var USAs president då landet gick med i andra världskriget.


Ladda ner ppt "samlade Ord och begrepp – WW2"

Liknande presentationer


Google-annonser