Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mellankrigstiden 1919-1939.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mellankrigstiden 1919-1939."— Presentationens avskrift:

1 Mellankrigstiden

2 Freden i Versaille: Tyskland straffas hårt, orsaken till kriget. Ofantligt stort skadestånd Begränsad armé Förlorar sina kolonier samt andra landområden. Viktiga indurstriområden i Tyskland blir neutrala. Landet blir en republik, med valda politiker som ska styra landet.

3

4 Konsekvenser i Tyskland:
Ger upp att betala lånen till segrarmakterna efter 1 år. Lånar pengar av USA, dras in när den ekonomiska krisen drabbar USA. Neutrala områden ockuperas av Frankrike, tyskarna vägrar arbeta. Stödjs av den tyska staten, trycker pengar till arbetarna. Inflation Pengar som folk hade sparade blev värda mindre, priserna steg men värdet på sparade pengar ökade inte i samma takt. Många fler än de som var fattiga blev fattiga. Folk kände sig lurade. Politiker löser inte problemen i landet. Blev ohållbart. Nyval efter nyval följde… Tron på demokration fick allvarliga törnar. Längtar tillbaka till de gamla och trygga. Kaos på gator och torg… Tyskland hade varit mäktigt land i Europa, segermakterna förminskar landet, vilket sätter sig på den tyska självkänslan. Hämnden gror… Nationalismen i Tyskland, försvinner inte bara för att det blir fred. Letar syndabockar för det var ju inte fel på landet. Landets kolonier försvinner, drabbar industrin som i sin tur leder till att självkänslan för sig en törn, färre råvaror, industrin drabbas som sedan leder till att folket drabbas.

5 Att straffa länder – hjälper detta?
Vilket syfte hade vinnarmakterna med att straffa och varför? Vad visar man andra om man inte straffar? Vilka drabbas när man straffar länder? Finns det andra sätt att visa att någon har gjort fel än att straffa?

6 Oroliga tider i Europa Politiskt kaos, ekonomisk kris, arbetslöshet som rusar, strejker, inflation. Missnöjdet breder ut sig i många länder. Många länder vill återupprätta storheten som rådde innan första världskriget. Gör att politiker som säger det enkla och mest slagfärdiga får utrymme och stöd hos befolkningen. Man längtar tillbaka till den gamla storhetstiden. I Italien tar Fascisterna makten, Benito Mussolini. Likadant i Spanien, Fransisco Franco. Fascism – ledaren har alltid rätt, ogillar demokratitanken, den starke människan överlever. Människors behov står alltid efter statens, staten går först. Med våld uppnår man gärna sina mål. I Tyskland får till slut Adolf Hitler makten. Detta pga att de andra partierna inte kom överens. Nazismen – liknar fascismen i mycket men har dessutom ett judehat (antisemitism), delar in människor i olika raser med olika blod. Detta sker inte i fascismen.

7 Händelser i Tyskland 1923 – fängslas Hitler för att ha försökt ta makten. I fängelset skriver han ”Mein Kampf” där han tar ner sina tankar om världen i skrift. Judar och kommunister var orsaken till all förnedring av Tyskland. Den ariska rasen ska bli den ledande i världen. ”Ett land, ett folk, en ledare”. Tyskarna förlorar jobb, blir fattigare och fattigare. Hitler lovar bröd och arbete åt alla tyskar. Skicklig talare! Olika grupper gillade Hitler, ur alla samhällsklasser. De med pengar och egendom var rädda för kommunismen. Hade egna grupper som skapade kaos på gator och torg… 1933 – Hitler rikskansler. Demokratin försvann, andra partier var olagliga. Lagar skrivs av Hitler och godkänns pga att man fängslar oppositionen. .Yttrandefriheten, tryckfriheten och föreningsfriheten upphävdes.

8 Propagandan viktig i styrandet
Propagandan viktig i styrandet. Radio, massmöten, teater och tidningar var viktiga kanaler ut. Censur infördes. Icke önskvärd litteratur bränndes. Terror mot dom som inte var önskvärda, judar, slaver, romer, homosexuella… Sådana som inte var önskvärda inom nazismen. Judarnas egendom togs ifrån dem. Tilldelades tyskar eller tyska soldater. Gestapo, Geheime Staatspolizei, den tyska säkerhetspolisen grundas. Griper vem som helst – när som helst. Den 2 augusti 1934 dog den tyska presidenten Paul von Hindenburg, 86 år gammal. Hitler övertog omedelbart hans roll och utropade sig till Tysklands ledare (Führer). Den 16 mars 1935 förklarade Hitler att Versaillesfördragets nedrustningsavtal inte längre gällde. Nu infördes istället en lag om allmän värnplikt och uppbyggandet av en reguljär tysk armé. Redan 1931, innan nazisterna kom till makten, hade Tyskland tilldelats de olympiska spelen Hitler såg till att utnyttja olympiaden för att skapa en stor propagandamanifestation för sig själv och det nazistiska Tyskland.

9 I ett riksdagstal den 30 januari 1937, förklarade han slutligen att hela Versaillesfördraget hade upphört att gälla och att Tyskland nu var helt jämställt med andra stater. 1937 samlade Hitler Tysklands politiska och militära ledning till ett möte i rikskansliet i Berlin. Man skulle diskutera Tysklands framtida utrikespolitik. Hitler betonade det tyska folkets behov av utökat livsrum ("Lebensraum"). Under åren 1938–1939 införlivades Österrike och delar av Tjeckoslovakien i Tyska riket. Våren 1939 ingick Hitler en militärallians med Mussolinis fascistiska Italien. Den 23 augusti 1939 ingick Tyskland och Sovjetunionen ett avtal om att inte angripa varandra militärt. Det skrevs under i Moskva av Sovjetunionens utrikesminister Vjatjeslav Molotov och Tysklands utrikesminister Joachim von Ribbentrop När Hitler slutligen krävde att delar av Polen skulle införlivas med Nazityskland, sade emellertid både Polen, Storbritannien och Frankrike nej.

10 Olika former av diktaturer:
Partidiktatur – ett enda parti bestämmer enväldigt som Tyskland under och innan andra världskriget. Kommunistdiktaturerna andra. Envälde – en person (kung, president eller kejsare) bestämmer allt själv. Ex. Libyen under Khadaffis ledning eller Brunei idag. Teokrati – makten kommer från Gud och det är prästerna som bestämmer efter religiösa regler. Exempelvis Iran. Militärdiktatur – militären styr landet, exempelvis Egypten eller Burma i Asien. Hur människor lever i diktaturer: Människor lever med begränsad rösträtt eller ingen alls, makten ligger i toppen, valen är odemokratiska eller begränsade, människors frihet att tycka, tillhöra religion, prata är inskränkt. Massmedia är kontrollerad av staten, grupper sätts främst, risk att egendom beslagtas och att rättsäkerheten är försvunnen…

11 Nazismen i Tyskland Den nazistiska ideologin Enligt nazismen tillhör varje människa ett folk som hör ihop genom att tillhöra samma ras och ha en gemensam historia och tala samma språk. Ett starkt folk har enligt nazisterna den moraliska rätten att bekämpa andra, svagare, folk och ta över deras land och behandla dem som slavar eller döda dem. För att vara starkt måste ett folket vara "rasrent" eftersom "rasblandning" enligt nazisterna försvagar folket. Nazisterna ansåg också att alla deras motståndare var styrda av en judisk världskonspiration.

12 Skillnad rasism och nazism.
Nazism är kort för nationalsocialism, en politisk ideologi som sätter det egna landets folk högre än andra folk, och tillskriver detta folk rättigheter att bete sig illa mot andra "raser" och härska över världen. Rasism är ett vidare begrepp, som innebär att göra skillnad på olika folkslag och anse det ena mer värt eller bättre än det andra.


Ladda ner ppt "Mellankrigstiden 1919-1939."

Liknande presentationer


Google-annonser