Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mellankrigstiden En presentation om tiden mellan 1919 – 1939

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mellankrigstiden En presentation om tiden mellan 1919 – 1939"— Presentationens avskrift:

1 Mellankrigstiden En presentation om tiden mellan 1919 – 1939
Av: Z. Jaranovic, IESÖ

2 Tiden efter ”the Great War”
Efter Första Världskrigets slut fanns behovet för en fredsöverenskommelse eftersom ingen vill att krigsfasorna skulle upprepas. Denna idé vann gehör hos den amerikanske presidenten Woodrow Wilson som ville ha en varaktig lösning på kriserna i Europa. Därför samlades de vinnande makterna i Paris strax efter att kriget hade slutat.

3 Woodrow Wilson (amerikansk president under och strax efter Första Världskriget). Förespråkare av en mer försiktig fredsupplösning.

4 Medverkande vid konferensen i Versailles, Frankrike 1919

5 Orosmomenten… Åsikterna gick isär hur en eventuell överrenskommelse skulle se ut. En plan som utarbetades av den amerikanske presidenten och som var till synes rättvis ändrades drastiskt av Storbritannien och Frankrike. Dessa två var ute efter att straffa Tyskland som enligt de var den enda skyldiga för att kriget påbörjades. Tyskland skulle beläggas med stora skadestånd och bli ett obetydligt land i centrala Europa.

6 Påverkan på Tyskland Befolkningen i Tyskland led hårt efter krigsslutet. Svält och inflation i samband med de enorma skadeståndsanspråken medförde bra grund för missnöjet med politiken i landet. Samtidigt fanns det gott om utrymme i den nybildade tyska republiken för alla sorters åskådningar.

7 Inflation i Tyskland 1923

8 Tyskland, Weimarrepublikens tid

9 En turbulent tid Tyskland var i upplösningstillstånd under början av 1920 – talet med politiska maktkamper som följd. En ny maktfaktor i Tyskland politik börjar dyka upp => Nationalsocialisterna med Adolf Hitler i spetsen.

10 Adolf Hitler, tidig 1920 – tal, i början av sin politiska kamp.

11 Hitlers politiska åsikter blir offentliga och får stöd
Hitler försöker ta makten, understödd av industrimännen som såg en möjlighet att undvika revolutionen under hans ledning. Hitlers propaganda under dessa tidiga år anspelar på följande: a) den germanska rasen är överlägsen b) Kommunismen är ett stort hot c) judarna bär skuld i frågan om Versaillesfreden d) ”Dolkstötslegenden” – den tyska armén var inte besegrad, den förrådes av politikerna i Berlin

12 Stora mötens och SA – truppernas tid

13

14 ”The Great Depression”
Börskraschen i USA 1929 orsakade även ekonomiska problem i Europa, med enorm arbetslöshet i alla länder, särskilt Tyskland som precis började komma på fötter. USA lyckas vända den negativa ekonomiska trenden under ledning av presidenten Roosevelt och hans kända ”The New Deal” politiken. Den amerikanska ekonomin återhämtas under 1930 – talet.

15

16

17 Tyskland, Hitler och den ekonomiska krisen
Hitler lovar i sina propagandatal arbete åt folket om han blir invald i riksdagen och får majoritet. 1933 => Hitler blir rikskansler och inför kontroll över medier och det politiska livet genom att stifta undantagslagarna.

18 Hitler får absolut makt 1933

19 Oliktänkande, judar, handikappade, homosexuella och romer utsätts för förföljelse. Hitler sysselsätter massorna i olika upprustningsprojekt och vapenindustrin, samtidigt som han förespråkar Tysklandsutvidgning. Nazisterna inför en rad sociala reformer i syfte att behålla massornas gunst. Allt finansieras med beslagtagna judiska tillgångar.

20

21 Högerextremismen växer
I övriga Europa växer sig högerextrema krafter starka. I Italien utvecklas en fascistisk regim under ledning av ”Il Duce” (Benito Mussolini). Han vill göra Italien stor och mäktig som på romarnas tid, med absolut makt över Medelhavet. I Spanien tar fascisterna makten under ledning av general Franco efter inbördeskriget 1937 – 39.

22 Benito Mussolini (Italiens diktator)

23 General Francisco Franco (Spaniens diktator 1939 – 1975)

24 Orosmolnen närmar sig Japan vill också utöka sitt välde i Asien och ingår en pakt med Tyskland och Italien – Axelmakterna. Mitt emellan står Nationernas förbund (föregångare till dagens FN) och tittar på när axelmakterna gör anspråk på nya områden. USA är intresserat av inrikespolitiken med försök att upprätthåla sin ekonomi, medan Storbritannien och Frankrike är för svaga för att reagera.

25 Neville Chamberlain, brittisk statsminister och förespråkare för eftergiftspolitiken

26 Eftergiftspolitiken i praktiken
Hitler börjar ställa krav och intar efter passivitet från SB. och Frankrike Rhenlandet, annekterar Österrike och delar av Tjeckoslovakien. Den brittiske statsministern Chamberlain lovade befolkningen fred efter att hans överrenskommelse med Hitler 1938.

27 Tysklandsintåg i och ”anschluss” av Österrike 1938

28 Tysklands utbredning 1936 - 38

29 Kriget utanför Europas dörrar…
Stärkt av sina framgångar driver Hitler sin politik vidare. Han ville ta delar av Polen och ingick därför en pakt med Stalin om en framtida delning av Polen under Situationen under detta år påminde en hel del om situationen sommaren 1914, med tät diplomatisk kontakt. Kriget kändes i luften. Den 1 september 1939 innebar startskottet för Andra Världskriget i och med anfallet mot Polen.

30 Tyska soldater som river ner gränsövergången mellan Tyskland och Polen den 1 september Detta var starten på Andra Världskriget.

31 Källor: Anteckningar från föreläsningar tagna under kurserna Historia A och Historia B vid Högskolan Dalarna vt 1999 och ht 1999. Levande historia, Natur och kultur, åk 9

32 Bildkällor: www.britannica.com www.history1900s.about.com


Ladda ner ppt "Mellankrigstiden En presentation om tiden mellan 1919 – 1939"

Liknande presentationer


Google-annonser