Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationalitet och etnicitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationalitet och etnicitet"— Presentationens avskrift:

1 Nationalitet och etnicitet
Identitet Nationalitet och etnicitet

2 Identitet

3 Förmögenhet och inkomst
Identitet Drömmar Potential Tro Erfarenheter Utseende Kläder Kunskaper Intressen Vänner Familj Utbildning Förmögenhet och inkomst Kön Etnicitet Nationalitet Arbete

4 Svensk Förklara vad som är en ”svensk”? Etnicitet? Nationalitet?
Medborgarskap? Svensk Förklara vad som är en ”svensk”?

5 Etnicitet är… Enligt det essentialistiska perspektivet finns det en sann kärna, essens i allt. Därför är etnisk identitet en gång för alla given. Varje etnicitet är unik utifrån egenskaper som till exempel språk, språk, släktskap, religion, traditioner och plats/region. Enligt det konstruktivistiska perspektivet ses etnisk identitet som en kollektiv identifikation som är skapad av historiska omständigheter. Etnisk identitet har, ur detta perspektiv, inte en grund i en gemensam kulturell essens eller ett gemensamt ursprung, utan skapas i specifika historiska kontexter. Detta kallas för en ”social konstruktion”. Rita på tavlan, ”Social konstruktion”

6 Nationalitet är… I det essentialistiska perspektivet kan världen kan delas upp i ett antal homogena och åtskilda kulturer som alla innehåller en sann essens och som ryms inom nationalstatens gränser. Människor delar, enligt detta perspektiv, gemensamma kulturella karaktärsdrag som utgör grunden för medborgarnas identitet. Den nationella identiteten är således bestämd av tillhörighet i en nation. Ordet härstammar också ifrån det engelska ordet ”native” som översätts till naturlig, medfödd eller infödd. Enligt det konstruktivistiska perspektivet är föreställningen om nationella kulturer liksom nationell identitet konstruerat av nationalistiska ideologier. Nationella identiteter är ett resultat av nationsbyggnadsprocesser och statsmaktens strävanden att skapa ett nationellt medvetande hos befolkningen, en social konstruktion.

7 Identitet Diskriminering ”Jag märker ord, för orden märker mig.”

8 Thomas C. Schellings schackbräda

9 Sortera in påståendena i rätt kategori
Svensk är en nationalitet. Alla människor är lika mycket värda oavsett nationalitet, etnicitet eller kön. Etnicitet ärver man av sina föräldrar. Nordisk är en nationalitet. Ibland uppstår diskriminering av vissa människor för att vissa människor föredras, framför andra. Etnicitet får man av bland annat platsen man föds på och sitt modersmål. Ibland uppstår diskriminering av vissa människor som en följd av generaliseringar och normer. Både nationalitet och etnicitet är konstruerade beskrivningar av människor. I Sverige bor människor med många olika etniciteter. Som svensk medborgare har man svensk nationalitet. A ) Detta är ett faktapåstående: B) Detta påstående är en värdering eller en målsättning: C) Detta påstående är en förklaring eller en teori:

10 National Geographics bild av en amerikan 2050

11 Nationalism Patriotism Kultur Identitet Plats, land
Nationalitet Kultur Identitet Plats, land Idé om gemensam framtid Etnicitet Språk Religion Plats Traditioner Idé om gemensamt ursprung Medborgarskap Patriotism Medborgarskap

12 Om du får tid över… Efterkonstruktion av svensk historia (6 min) Stereotypisering (11 min) Mexamericana (7 min)


Ladda ner ppt "Nationalitet och etnicitet"

Liknande presentationer


Google-annonser