Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbi vårt medvetande flimrar och fladdrar oavbrutet något som vi kallar minne. Ibland hejdas flimret ett ögonblick och vi kan betrakta en bildruta, en.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbi vårt medvetande flimrar och fladdrar oavbrutet något som vi kallar minne. Ibland hejdas flimret ett ögonblick och vi kan betrakta en bildruta, en."— Presentationens avskrift:

1 Förbi vårt medvetande flimrar och fladdrar oavbrutet något som vi kallar minne. Ibland hejdas flimret ett ögonblick och vi kan betrakta en bildruta, en enda. Det som jag skriver är sprunget ur den sortens ofullständiga betraktande. Sanning eller lögn? Orsak eller verkan? Det har inte med saken att göra. Torgny Lindgren, ur Minnen

2 Kakor i arkivet Minnesbegreppet utifrån ett arkivinstitutionellt perspektiv

3

4 VAD ÄR ARKIV?  Det offentliga minnet  Det gemensamma minnet  Det kollektiva minnet  Samhällets minne  Det samhälleliga minnets varuhus  Kunskapskällan  Det nationella kulturarvet  Levande historia  Historia på riktigt

5 ”Arkivet har kommit att bli en kulturteknisk universalmetafor för alla möjliga former av minnen, vetande och lagring” (Wolfgang Ernst: Ordnung aus Unordnung)

6  ARKIV =  MINNE  ARKIV =  HISTORIA  ARKIV =  IDENTITET

7 Arkivariens förändrade roll  Den passive väktaren  Den aktive förmedlaren

8 ARKIVENS DUBBLA SYFTEN BEVARA – så att vi kan komma ihåg (det som ansetts värt att bevara) och UTELÄMNA (GALLRA) – så att vi kan glömma (det som inte ansetts värt att bevara)

9 Det kollektiva/gemensamma/offentliga minnet, samhällets minne  vad menas?  flera definitioner?  vem äger rätten - och möjligheten - att skapa ett kollektivt minne?  Memory-makers – Memory-consumers

10 I ett flerkulturellt samhälle:  Vems kulturella arv ska föras vidare?  Vems kollektiva minnen ska bevaras?  Är det möjligt att förena – och även acceptera – motsatta och motsägelsefulla minnen?

11

12 COMMUNITY ARCHIVES  gemenskap  samhälle  samfund  gemensamhet  koloni  befolkningsgrupp

13 Community archives - exempel  The Australian Lesbian & Gay Archives  The Black Cultural Archives  The Lesbian Herstory Archive  The Grateful Dead Sound Archive  Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek  Sverigefinländarnas arkiv  Svenska emigrantinstitutet  Kvinnohistoriska samlingarna

14 COMMUNITY ARCHIVES  passar inte alltid in i arkivteorin!!!  använder ev. icke-traditionella arkivhandlingar för att förmedla minnen  recept  sånger  berättelser  danser  ritualer

15  Community archives ska skapa en stark känsla av tillhörighet  denna känsla ska vara produktiv för samhället (inte alltid så)

16 Samhällets Gemensamma Minne?  Vems minne?  Hur samlas in?  Hur tillgängliggöras?  Vem bestämmer?  Historikern?  eller arkivarien?

17 ”… en ambivalens mellan ett mer enhetligt, gemensamt kulturarv som framställs som ett slags nationellt avgränsat minne…” ”…en strävan mot att framhäva olikheter, olika minoriteter och underrepresenterade grupper, betona att ”alla har sitt kulturarv”.” ”Begreppets innebörd blir således abstrakt och obestämt.” (ur Maria Wallins C-uppsats om begreppet kulturarv)

18 Kollektiva minnet  ´… för att stärka nationell identitet…  … som en förutsättning för ett demokratiskt samhälle  …för gemensam manifestation av individuell sorg

19 Finns det något sådant som ETT KOLLEKTIVT MINNE?  Det finns inte ens något sådant som ”ett individuellt minne”, eftersom minnet blir olika varje gång det plockas fram.  Att påstå att det finns ”ett kollektivt minne” är som att säga att vi alla har samma hjärna

20

21  Aktivt insamlande av arkiv från marginaliserade grupper  Större öppenhet även för grupper vars ideologi man inte delar  Öppna ögonen för annat arkivmaterial än dokument  Samspela med andra minnesbärare på ett fruktbart sätt

22 Kakorna i arkivet – 2 sorters:  Prousts madeleinekaka  cookies  ofrivillig  programmerad

23  Arkiven är inte de enda som bevarar samhällets minne och  att bevara minnen är inte arkivens enda uppgift Randall C. Jimerson

24 - SLUT -


Ladda ner ppt "Förbi vårt medvetande flimrar och fladdrar oavbrutet något som vi kallar minne. Ibland hejdas flimret ett ögonblick och vi kan betrakta en bildruta, en."

Liknande presentationer


Google-annonser