Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stereotyper, fördomar & diskriminering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stereotyper, fördomar & diskriminering"— Presentationens avskrift:

1 Stereotyper, fördomar & diskriminering
Socialpsykologi Stereotyper, fördomar & diskriminering

2 Definitioner Normer – ett samhälles system av regler. Finns både formella och informella normer Sanktioner – åtgärder för att se till att normerna följs Socialisation – att lära sig att efterleva omgivningens normer Stigma – ”social stämpling”. Ovanliga karaktärsdrag/egenskaper som ses som negativa

3 Stigma och självkänsla
Icke – kontrollerbara: Kön, etnicitet Anses ofta som kontrollerbara: fetma, missbruk Vid negativ feedback: - okontrollerbara: attribuerar oftare till fördomar, påverkar självkänslan mindre - kontrollerbara: attribuerar mer till personliga brister, påverkar självkänslan negativt

4 Fördomsrelaterade begrepp
Stereotyp – förenklad bild av en samhällsgrupp, olika trosföreställningar om en grupp människors personliga egenskaper. De kan vara sanna/falska eller positiva/negativa Fördom – värderande uppfattning om en samhällsgrupp baserat på uppfattning om deras egenskaper. Oftast något negativt Diskriminering – negativt beteende mot en individ baserat på grupptillhörighet

5 Hur stereotyper formas
Vi har en begränsad kognitiv kapacitet För att kunna hantera alla dagliga intryck och underlätta beslut samt sociala möten använder vi oss av generalisering/kategorisering Primitiva kategorier – det första vi ser och det enklaste att kategorisera är: kön, ålder & etnicitet

6 Kognitiv belastning & stereotypisering (Macrae, Milne & Bodenhausen)
Två uppgifter parallellt: * Dator – komma ihåg adjektiv om personer * Högtalare – komma ihåg geografisk beskrivning Vissa fick ”etiketten” andra fick inte den * John: skinhead, aggressiv, farlig, optimistisk, observant * John: aggressiv, farlig, optimistisk, observant

7 Kognitiv belastning & stereotypisering (Macrae, Milne & Bodenhausen)
Resultat: De som fick ”etiketten” kom ihåg dubbelt så många adjektiv (egenskaper) och kom även ihåg mer av den geografiska informationen Förklaring: Att använda stereotypetiketten gör att personen kan använda mindre uppmärksamhet för att forma ett intryck och fokusera mer på uppgiften och kommer därför ihåg det bättre

8 Konsekvenser av att förlita sig på stereotyper
Fördelar: - kräver lite kognitiv kapacitet vilket gör att man kan lägga mer energi/fokus på annat - snabb utvärdering av individer - världen känns mer förutsägbar Nackdelar: - resulterar ofta i felaktiga/bristfälliga bedömningar - leder ofta till fördomar och diskriminering

9 Stereotyphot Definition: Situation där negativa förväntningar om ens ingrupps förmåga skapar ängslan vid tanke på risken att bete sig i enlighet med stereotypen - Detta kan leda till att man presterar sämre och därmed bekräftar stereotypen - T.ex. har tidigare fått höra att kvinnor generellt sätt är sämre på matte än män. Får skriva ett prov med information om att tidigare provresultat visat könsskillnader → kvinnorna presterade då sämre

10 Kognitiv dissonansteori
Vi vill ha balans mellan vårt beteende och våra attityder. Är detta inkonsekvent uppstår dissonans och då kan man ändra sin attityd för att återställa balansen T.ex. rökare. Vet att det är farligt att röka, fortsätter ändå vilket skapar dissonans. Försöker då tona ner de negativa konsekvenserna med rökning för att återställa balansen


Ladda ner ppt "Stereotyper, fördomar & diskriminering"

Liknande presentationer


Google-annonser