Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskap, teknik och kommunikationer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskap, teknik och kommunikationer"— Presentationens avskrift:

1 Vetenskap, teknik och kommunikationer
Bild: NASA Under 1900-talet förändrade vetenskap, teknik och kommunikationer världen. Bild från månlandningen 1969. Vetenskap, teknik och kommunikationer 1900-talets förbättrade kommunikationer ökade globaliseringen och skapade en världsekonomi. Ekonomi och handel Under och 1900-talen tog sig kvinnor in i den ena yrkesgruppen efter den andra, yrkesgrupper som tidigare varit fullständigt mansdominerade. Kvinnor slår sig fram på arbetsmarknaden 1900-talet kl

2 Historia Det korta 1900-talet har varit massdödens århundrade. Aldrig förr i historien har så många människor dött på grund av krig och förföljelser. Inte ens om man lägger ihop alla de andra århundradena. Historiker har räknat ut att omkring 187 miljoner människor miste livet under perioden som en följd av andra människors beslut. VT 2013

3 Jämställdhet mellan könen
Ytterligheternas tidsålder                                                                                       Avgörande händelser! WW1 Ryska revolutionen Versaillesfreden WW2 Förintelsen Månlandningen Kolonial frigörelse Globaliseringen IT-teknologi Jämställdhet mellan könen Det korta 1900-talet ”Det korta 1900-talet” är ett begrepp som formats av den brittiske historikern Eric Hobsbawm i syfte att förenkla indelningen av historien i karaktäristiska epoker istället för århundraden. Hobsbawms ”korta nittonhundratal” innefattar perioden från första världskrigets början 1914 till kalla krigets slut i samband med Sovjetunionens sammanbrott 1991. Förenklad indelning av 1900-talet: Första världskriget (ww1) Mellankrigstiden Andra världskriget (ww2) Kalla kriget kl

4 D I E E N D L Ö S U N G Förintelsen är benämningen på den katastrof som drabbade Europas judar under andra världskriget: sex miljoner människor mördades av nazisterna, de flesta i stora förintelseläger eller dödsfabriker. Det engelska namnet på förintelsen är holocaust, det hebreiska namnet är shoa. Även flera miljoner andra människor mördades av nazisterna, däribland omkring en miljon romer (zigenare). Förintelsen hade sin bakgrund i nazismens rasläror: judar (och zigenare) var främmande och värdelösa inslag i ett rent "ariskt" Tyskland. Redan när nazisterna kom till makten i Tyskland 1933 började judar trakasseras och förföljas, men det dröjde till 1942 innan "den slutgiltiga lösningen" kunde sättas i verket. Men då gjordes det med stor effektivitet. Judarna i ockuperade områden hade trängts ihop i stora instängda områden, getton. Därifrån transporterades de i godsvagnar till något av de stora lägren i framför allt Polen. Det mest kända är Auschwitz-Birkenau. Framme i lägret avskildes de som kunde arbeta åtminstone en tid. De övriga fördes in i stora kammare som liknade badinrättningar. Men ur duschmunstyckena kom det i stället dödlig gas. De som inte mördades med detsamma fick arbeta under olidliga förhållanden och på svältkost. De flesta dog av slitet eller skickades till gaskammaren när de inte kunde arbeta längre. Många av dem som organiserade förintelsen eller arbetade i lägren dömdes efter kriget som krigsförbrytare.

5 Förintelsen… Varför ska vi läsa om den?
Det får inte hända igen! Det får inte glömmas bort! Kämpa för mänskliga rättigheter och demokrati, emot högerextremism och främlingsfientlighet! Se paralleller i vår tid 1948   Konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord (genocide).

6 F O L K M O R D = Systematiskt utrotande av folkgrupp på grund av nationell, etnisk eller religiös tillhörighet. (Nationalencyklopedin) Homicide: mord individ – individ Democide: delvis förstöra etnisk/kulturell grupp i ett visst område Genocide: totalt förstöra etnisk/kulturell grupp i ett visst område Holocaust: totalt utplåna etnisk/kulturell grupp i hela världen (Definition enligt Rummel)

7 Vägen till Förintelse Identifikation Segregation Koncentration
1 4 3 2 5 Identifikation Segregation Koncentration Deportation Massmord

8 Vägen till Förintelse 1 Identifikation
Folkräkningar 1933 och 1939 där man frågade efter bl.a. namn, ålder, kön och religion.

9 Vägen till Förintelse 2 Segregation 2
Judar fick enligt lag inte: - Gifta sig med tyskar - Ha statligt arbete - Göra militärtjänst - Gå i tyska skolor - Äga mark - Ha radio - Arbeta med massmedia - Vara med i sjukkassa - Vara tyska medborgare - Bedriva handel - Arbeta som läkare

10 Vägen till Förintelse 2 Segregation
Utvandring uppmuntrades först, men få länder ville ta emot. Sverige och Schweiz ville inte ta emot så många judar. De föreslog tyskarna att de skulle märka judarnas pass med ett rött ”J”…

11 Vägen till Förintelse 3 Koncentration
Tyskland Österrike Tjeckoslovakien Polen ca Sovjet ca Europas judar tvingades flytta till ghetton som stängdes mot yttervärlden. Tvångsarbete och svält blev deras lott.

12 Vägen till Förintelse 4 Deportation
Lublinland Men: det blev snart fullt! Madagaskarplanen Men: Storbritannien besegrades inte och de behärskade haven och därmed vägen till Madagaskar

13 Vägen till Förintelse 5 Massmord
När Sovjet anfölls i juni 1941 kom ytterligare 4 miljoner judar under tysk kontroll! Tyskarna fick god hjälp av delar av lokalbefolkningen i förföljelser och avrättningar.

14 Vägen till Förintelse 5 Massmord Förintelseläger
Polen : Chelmno Belzec Treblinka Majdanek Sobibor Auschwitz II (Birkenau)

15 Chef för SS, Gestapo och senare även inrikesminister
Chef för SS, Gestapo och senare även inrikesminister. En av Hitlers närmaste män. Ledande i terrorn mot politiskt motstånd och utrotningen av judar. Upprättade flera koncentrations- och förintelseläger. Heinrich Himmler ( ) Organiserade också en spionverksamhet (SD) inom SS. Himmler utmärkte sig som effektiv administratör i terrorn mot politiska moståndare.

16

17

18

19

20 Auswisch

21 Dachau

22 Anne Frank Flydde med sin familj till Nederländerna 1933
Gick under jorden 1942, men hittas av Gestapo 1944 Dog 1945 i Tyfus i Bergen-Belsen (ett koncentrationsläger) Hennes pappa ger ut hennes dagbok, som hon skarpsint och humoristiskt fört om sin omgivning och utveckling Anne Frank bidrog indirekt till ett under 1950-talet tilltagande intresse för förintelsen till följd av att dagboken då fick en allt större spridning samt p.g.a. de världsomfattande succéerna för teaterpjäsen "The Diary of Anne Frank" (premiär 1955) och filmen med samma namn (1959).

23 ”Först kom de och tog kommunisterna, men jag var inte kommunist så jag sade inte ifrån.
Sedan kom de och tog socialisterna och fackföreningsmännen, men jag var ingetdera så jag sade inte ifrån. Sedan kom de och tog judarna, men jag var inte jude så jag sade inte ifrån. Och när de sedan kom och tog mig fanns det ingen kvar som kunde säga ifrån för min skull.” Martin Niemöller ( ) (Martin Niemöller, ) satt Niemöller i olika koncentrationsläger. Han fördes till Italien för att avrättas, men allierade trupper befriade honom.

24 Etnisk rensning och folkmord är de våldshandlingar som under 1900-talet orsakat i särklass mest omfattande lidande och gett upphov till fortsatt svårlösta konflikter Sovjetunionen Indonesien Irak Etiopien Uganda Jugoslavien Kambodja Rwanda Kina Jugoslavien var ett ”folkens fängelse” där serberna förtryckte de andra folken. Under 1990-talet raserades landet på grund av uppkomsten av en ond ledare, Slobodan Milosevic, som försökte upprätta ett Stor-Serbien genom att eliminera andra folk i en etnisk rensning. Kambodja, Röda khmerernas hänsynslösa terror mot politisk opposition riktades mot minoriteter som thailändare, vietnameser m. fl. I Rwanda utplånades ungefär en miljon människor när ”Hutu” försökte utrota ”Tutsi”. Kinas invasion i Tibet 1959 räknas av många historiker som folkmord. Sovjetunionens ledare Stalin ( ) är den man som ses som ansvarig för flest människors död och lidande. Siffrorna varierar stort mellan olika uppgiftslämnare men under 50 miljoner människors liv har han inte på sitt samvete. Politiska motståndare avrättades, kategorisering av människor förekom så att kvinnor och barn var i egna läger, andra klassades som mentalt sjuka, särskilda arbetsläger inrättades (Stalin behövde arbetskraft) men också rena dödsläger upprättades. Indonesiens president Suharto ( ) utplånade kommunistsympatisörer. Cirka en halv miljon människor dödades, de flesta var av kinesiskt ursprung. Även hans angrepp på Östtimor räknas som folkmord, när han dödade hundratusentals människor från lokalbefolkningen. Irak, Saddam dömdes till döden av Irakisk domstol. Hans brott: Folkmord! (shiamuslimer). Folk och massmord på politiska motståndare och minoriteter. Etiopien. Den kommunistiska regimen dödade tiotusentals Etiopier. Ledaren Mengistu Haile Mariam flydde 1991 till Zimbabwe efter ett samlat motstånd. Idi Amins regim i Uganda ( ) beräknas bära ansvaret för människors allt för tidiga död. Offren utgjordes till stor del av politiska motståndare men även folkmordpolitik mot minoritetsgrupper förekom.

25 Revisionism = avvikelse från vedertagna uppfattningar
Revisionismen Revisionism = avvikelse från vedertagna uppfattningar Förintelsen har inte hänt Det är färre offer än som anses vedertaget (6 miljoner) Attackera de ekonomiska stöd som staten Israel får tack vare förintelsen Hitler gav inte order om detta dödande Reta motståndarna maximalt Flytta fokus från sina egna gärningar och åsikter

26 Revisionisterna… Inga av de ”riktiga” nazisterna förnekade det som hänt. De skyllde på varandra och sa att de inte visste eller inte fattat besluten eller bara lytt order. En mycket stor mängd bilder, filmer, dokument och vittnesmål från både offer och förövare.

27 Jag var med i partiet, men jag visste inget! Jag var inte nazist!
Jag visste om vad som hände, men det var inte jag som utförde det! Jag deltog i brotten, men jag lydde bara order! Jag var med i besluten, men försökte lindra och hjälpa. Jag var med i ledningen, men jag hade inget inflytande!

28

29 Varför är gravarna så misskötta?
… barn och barnbarn som skulle skött gravarna… lever de???

30 Läs gärna mer om Förintelsen här


Ladda ner ppt "Vetenskap, teknik och kommunikationer"

Liknande presentationer


Google-annonser