Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolan, fantasin och bilderna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolan, fantasin och bilderna"— Presentationens avskrift:

1 Skolan, fantasin och bilderna
Sven-Eric Liedman

2 Skolan Skola, av grekiska fritid, ledig tid.
Skolor är lika gamla som de riken som krävt administration (Sumer, Babylonien, Egypten, Kina etc). Den grekiska demokratin: skolning för ett liv som medborgare. Folkskolan – en senkomling, där i princip alla skulle lära sig läsa, skriva, räkna.

3 New Public Management Den offentliga sektorn ska bli lika effektiv som den privata. Det ska ske genom kvalitetssäkringar, som i praktiken innebär att kvaliteter uttrycks i pseudokvantiteter. Kontrollerna kräver tid och kraft och personal och inkräktar på den egentliga verksamheten.

4 Skolan idag Den internationella konkurrensen (Kina, Indien, Finland…).
Idealet: entreprenören. Föreställningen om vad som är nyttigt och onyttigt att lära sig. Provens och betygens betydelse. Rädslan för överutbildning.

5 De verkliga problemen Segregationen i samhället. En lössläppt ekonomisk utveckling. I skolan därtill: kombinationen av kommunalisering, friskolereform och ett tidskrävande övervakningssystem.

6 En motbild All kunskap börjar med lek. I konsten finns alltid ett lekinslag, liksom i forskningen. Men det bör finnas ett lekmoment i varje verksamhet. Lust och motstånd måste finnas i all kunskapsinhämtning. Det är lärarens plikt att både väcka lust och ge motstånd. Läraren måste först och främst vara intresserad av sitt ämne – och av sina elever

7 Fantasins betydelse Fantasin och minnet är kunskapens viktigaste tillgångar. Minnets betydelse tvekar ingen om – men fantasins är ofta bortglömd. Både fantasi och minne måste tränas. Fantasin är viktig både för det abstrakta tänkandet och för inlevelseförmågan.

8 Att ge liv åt kunskapen … i språket och språken … i matematiken
… i ämnet historia … i samhällskunskapen … och vikten av estetiska ämnen

9 Konsten, sinnena och fantasin
Konsten måste alltid engagera sinnena. Genom sinnena möter vi omvärlden. I nutida arbetsliv kommer sinnena ofta på undantag. Skolan utvecklas i samma riktning. Händerna måste få utveckla sina färdigheter, liksom hela kroppen. Det fria skapandet är en väg till frihet.

10 Litteratur och film Den skrivna texten är på samma gång abstrakt och sinnlig. En text kan få liv genom en god läsare. Det finns både en motsättning och ett samspel mellan film och text. En text kan ge upphov till ett slags inre film. Men i filmen kan bild- och ljudflödet bli en intellektuell utmaning. I filmen möts vanligen bild, ord och ton. Den goda filmen är både en sinnlig och tankemässig utmaning.

11 Leder abstraktioner till abstrakt kunskap?
En dominerande tendens idag i skolan är rensa ut sådant som inte självklart leder till de överordnade målen. Estetiska inslag på gymnasiet skulle i så fall bara vara störande för blivande ingenjörer. Men det är en grotesk felsyn. Även det abstrakta tänkandet frigörs genom konstens lekfullhet.

12 KUNSKAPENS VÄGAR ÄR OMVÄGAR


Ladda ner ppt "Skolan, fantasin och bilderna"

Liknande presentationer


Google-annonser