Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den entreprenöriella skolan: från ledarskapet till det individuella programmet. Bengt Johannisson Växjö universitet/Högskolan i Jönköping Presentation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den entreprenöriella skolan: från ledarskapet till det individuella programmet. Bengt Johannisson Växjö universitet/Högskolan i Jönköping Presentation."— Presentationens avskrift:

1 Den entreprenöriella skolan: från ledarskapet till det individuella programmet. Bengt Johannisson Växjö universitet/Högskolan i Jönköping Presentation vid ESBRIs utbildningsdagar 10-11 november 2008

2 Aktuella bilder av världen •En digital revolution •En tillvaro präglad av nätverkande med kreativitet som ideal •En ny upplevelseindustriell era •En glokal världsordning •En värld i ständig tillblivelse

3 Roger Säljö: Den svenska skolan måste bli mer entreprenöriell! •Man måste utgå från elevens vardag och intressen – och de är olika (Dewey) •Läraruppdraget är ett utvecklingsuppdrag •Digital kompetens en förutsättning för ett aktivt medborgarskap •Vi förstår och hanterar problem i deras (praktiska) sammanhang, inte akademiska •Skapande, entreprenöriellt kunskapande, inte kunskap som grund för skolning

4 I skolans värld härskar ordning och oordning/underkastelse •Skolans ursprungsidé som en discipline- ringsanstalt lever kvar i skolans praktik •Bilden av världen görs problemfylld – från PBL till individuella program •Hierarkisk ordning genomsyrar skolans verksamhet •Lärarutbildningens storebrorskomplex i högskolemiljö nedvärderar praktiskt kunnande

5 Föreställningar om entreprenörskap •Företagande på marknaden •Proteströrelse i samhället •Företagsamhet i vardagen

6

7 Entreprenörskap som lärande •Se tillvarons ständiga förändringar som ett naturligt tillstånd – och se sig som delaktig i dem •Bejaka att i skapande processer är varje situation särskild och att nya grepp måste formas i dialog •Skapa genom att dra paralleller, analogisera, och handfast imitera på ett kreativt sätt •Se entreprenörskap som tusenkonstnärskap – att taga vad man haver och ordna i nya mönster •Söka utmaningar i takt med att erfarenheter görs och insikter vinns

8 I barnens värld härskar den lekande, sociala och omtänksamma människan •Barn är besjälade, initiativrika, interaktiva och ansvarsfulla – i alla tider, på alla platser •Eldsjälar i (hög)skolan får sin kraft och lust i samvaron med eleverna/studenterna •Skolans utmaning är inte att frammana entreprenörskap utan att värna om det entreprenörskap som barn och ungdomar lever med och av.

9 Skolans utmaningar som arena för lärande och entreprenörskap •På lägre stadier – bejaka barnens naturliga och vardagliga företagsamhet •På högstadiet och gymnasiet – kanalisera protestens intressen in (affärs)projekt •På högskolan – utmana kunskapandets formella ordning med praktik och nätverkande på väg in i företagande

10 Skolledarskapets dimensioner •Se och bejaka individen – läraren såväl som eleven •Få jobbet gjort i klassrummet •Frammana och underhålla förändringsorientering •Värna om skolans öppenhet mot samhället

11 En skola i (lokal)samhällets intresse •Ser barnens vardagsliv som mål och medel i lärandet •Praktiserar entreprenörskap som medborgarskap - individuellt initiativ och kollektivt agerande •Öppnar upp skolan för samhället – såväl i det dagliga ‘inre’ arbetet och som medskapare av en lokal identitet

12

13 Budskap •Tydliggör företagande som bara EN sida av entreprenörskapet •Bejaka entrenörskapet som något lekfullt och lustfyllt i lärargärningen •Se kunskapande mer som utveckling av elevers självtillit och intressen än som en förmedling av etablerade ‘sanningar’ •Gör skolan till centrum i den glokala byn

14 Att diskutera •Vad skulle lärande som entreprenörskap kunna innebära i grund- och gymnasieskolan? •Hur kan jag försvara påståendet att Kvarnhagsskolan i Järfälla är den mest entreprenöriella gymnasieutbildningen i landet? •Hur omvandlar man lärarutbildningarnas motstånd till entreprenörskap till en drivkraft?

15 Lärande som entreprenörskap – ett exempel från högskolans värld •En etablerad kurs lär om entreprenörskap: studenter hjälper unga företagare med råd •En K/Y-utbildning lär blivande företagare I och för entreprenörskap •Utländska studenter paras med K/Y- elever till stöd för internationell marknadsföring •Studenter reflekterar i dialog med ‘praktiker’ •Studenter och praktiker som lag redovisar inför en expertpanel


Ladda ner ppt "Den entreprenöriella skolan: från ledarskapet till det individuella programmet. Bengt Johannisson Växjö universitet/Högskolan i Jönköping Presentation."

Liknande presentationer


Google-annonser