Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språkstimulering – javisst, men varför?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språkstimulering – javisst, men varför?"— Presentationens avskrift:

1 Språkstimulering – javisst, men varför?
Eivor Sommardahl Forskningscentralen för de inhemska språken

2 Hur står det till med svenskan i Finland?
Forskningscentralen för de inhemska språken

3 Tänk om… Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland
Tio förslag 1. Blivande föräldrar behöver information om barns språkliga utveckling. 2. Varje region behöver en språkkonsult. 3. Barns färdighet i skolspråket bör diskuteras före skolstarten. 4. Produktion och granskning av läromedel för den finlandssvenska skolan bör garanteras. 5. Varje universitet och högskola behöver en språkstrategi. 6. Varje kommun ska utarbeta en språkstrategi. 7. Språkvården för de finlandssvenska medierna bör intensifieras och permanentas. 8. Språkteknologi som hälpmedel för språkbrukaren bör utnyttjas. 9. En finlandssvensk text- och talkorpus bör utvecklas 10. Fler språkexperter behövs: rekrytering till studier a och o. Forskningscentralen för de inhemska språken

4 Tänk om… 6. Varje kommun ska utarbeta en språkstrategi. 8. Språkteknologi som hälpmedel för språkbrukaren bör utnyttjas. Forskningscentralen för de inhemska språken

5 Tänk om… Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland
1. Blivande föräldrar behöver information om barns språkliga utveckling. Var finns informationen? På daghemmen? Forskningscentralen för de inhemska språken

6 Litteratur Ge ditt barn en gåva - Anna lapsellesi lahja.
Svenska Finlands folkting (Utgiven 2008) Information och praktiska råd till den som överväger att låta sitt barn växa upp med två språk. PDF-version på Forskningscentralen för de inhemska språken

7 Ny forskning Baklängesåkning i barnvagn kan påverka språkinlärningen, hävdar den brittiska psykologiprofessorn Suzanne Zeedyk Språktidningen 4/2011 Forskningscentralen för de inhemska språken

8 Tänk om… Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland
3. Barns färdighet i skolspråket bör diskuteras före skolstarten. Vilket ansvar har daghemmen? Forskningscentralen för de inhemska språken

9 Tänk om… “Man kan alltså räkna med att ett barn som får tillräcklig språklig stimulans skall kunna utveckla sitt (eller sina) modersmål före skolåldern. Det som inte har skett i barnets språkutveckling i hemmet och i dagvården är svårt att kompensera för i skolan, där många barn med olika språkliga utgångspunkter skall börja läsa och skriva.” Forskningscentralen för de inhemska språken

10 Tänk på att … Både barn i tvåspråkiga hem och barn i svenskspråkiga hem i tvåspråkiga miljöer behöver extra stimulans på svenska. Pojkar och flickor har olika språkinlärning. Forskningscentralen för de inhemska språken

11 Flickor bättre i ämnen som kräver språkligt och abstrakt tänkande
Pojkar kan däremot förbättra sina muntliga prestationer genom att lyssna mer, och genom att läsa mer kan de förbättra sina skriftliga prestationer. Illustrerad vetenskap 5/2011 Forskningscentralen för de inhemska språken

12 Tänk också på att … Barn behöver framför allt svenska ord för att klara sig i den svenska skolan (ca ord i ettan till ord i gymnasiet!) ( I Svenska Akademiens ordlista finns ca ord) Forskningscentralen för de inhemska språken

13 Hur lär vi oss nya ord? genom att möta ordet minst tio gånger
genom att få abstrakta begrepp förklarade genom att själv få använda orden i samtal genom att få visuellt stöd m.m. (ordens stilvalörer klara för 4-åringar) Forskningscentralen för de inhemska språken

14 ”Språkkunskaper avgörande för biologibetyget”
”Det är stor skillnad på betyg. De flerspråkiga eleverna uppnår sällan de högsta betygsnivåerna, utan dessa är i stort förbehållna svenska flickor.” Pia Nygård Larsson i avhandlingen ”Biologiämnets texter. Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass”. Lärarutbildningen vid Malmö högskola 2011. Forskningscentralen för de inhemska språken

15 Daghemspersonalen ger barnen daglig språkstimulans genom att tala en korrekt och levande svenska. Språket får gärna växla mellan ett vardagligt och ett mer skriftspråksnära språk. Forskningscentralen för de inhemska språken

16 Boktips Tänk om … Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland. Forskningscentralen för de inhemska språken 2003 Finlandssvensk ordbok. Charlotta af Hällström-Reijonen och Mikael Reuter, Schildts 2008 Stora finsk-svenska ordboken, WSOY i samarbete med Forskningscentralen för de inhemska språken, 2 uppl Forskningscentralen för de inhemska språken


Ladda ner ppt "Språkstimulering – javisst, men varför?"

Liknande presentationer


Google-annonser