Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är ett språk?. Språkstörning/dyslexi – likheter och skillnader, kartläggning och pedagogiska åtgärder/insatser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är ett språk?. Språkstörning/dyslexi – likheter och skillnader, kartläggning och pedagogiska åtgärder/insatser."— Presentationens avskrift:

1 Språkstörning/dyslexi – likheter och skillnader, kartläggning och pedagogiska åtgärder/insatser

2 Vad är ett språk?

3 Vad är ett språk?

4 Vad är ett språk?

5 Vad är ett språk? Språkstörning

6 Vad är ett språk? Språkstörning

7 Vad är ett språk? Språkstörning

8 Vad är ett språk? Språkstörning

9 Vad är ett språk? Ljud fonologi

10 Vad är ett språk? Ljud fonologi Ord och begrepp

11 Vad är ett språk? Ljud fonologi Ord och begrepp Grammatik

12 Vad är ett språk? Ljud fonologi Ord och begrepp Grammatik Pragmatik

13 Vad är ett språk? Ljud fonologi Ord och begrepp Grammatik Pragmatik

14 Språkstörning

15 Språkstörning

16 Språkstörning

17 Språkstörning ?

18 Läs- och skrivsvårigheter
?

19 Läs- och skrivsvårigheter
?

20 Läs- och skrivsvårigheter
?

21 Läs- och skrivsvårigheter
? Långsam avkodning

22 Läs- och skrivsvårigheter
? Långsam avkodning = bil

23 Kartläggning/dyslexiutredning:
Läs och skrivförmåga Avkodning Läshastighet Läsförståelse Skrivförmåga Visuell perception Auditiv perception Språklig förmåga Fonologisk medvetenhet Ordförråd Grammatik Språkljud Pragmatik

24 Skolan

25 Skolan Läsa Skriva Räkna

26 Skolan Läsa Skriva Räkna

27 Skolan Läsa Skriva Räkna ekonomi Fotosyntes samhälle historia
Franska revolutionen Och mycket annat…. energiförsörjning Sy och snickra Fysikens lagar

28 Funktionsnedsättningar

29 Funktionsnedsättningar
Rörelsenedsättning: Ramp Anpassad toalett Dörröppnare Inga trösklar

30 Funktionsnedsättningar
Läs- och skrivnedsättning: Rörelsenedsättning: Ramp Anpassad toalett Dörröppnare Inga trösklar

31 Funktionsnedsättningar
Läs- och skrivnedsättning: Talsyntes i åk 8 Rörelsenedsättning: Ramp Anpassad toalett Dörröppnare Inga trösklar

32 Funktionsnedsättningar
Läs- och skrivnedsättning: Talsyntes i åk 8 (”men inte när det är prov”) Rörelsenedsättning: Ramp Anpassad toalett Dörröppnare Inga trösklar

33 Åtgärder: Rätt diagnos i rätt tid

34 Åtgärder: Rätt diagnos i rätt tid Tidiga special-pedagogiska insatser

35 Åtgärder: Rätt diagnos i rätt tid Tidiga special-pedagogiska insatser
Tidig introduktion av kompensatoriska hjälpmedel

36 Åtgärder: Rätt diagnos i rätt tid Tidiga special-pedagogiska insatser
Tidig introduktion av kompensatoriska hjälpmedel Kunskap om dyslexi

37 Åtgärder: Rätt diagnos i rätt tid Tidiga special-pedagogiska insatser
Tidig introduktion av kompensatoriska hjälpmedel Kunskap om dyslexi Kunskap om hjälpmedel

38 Vad händer om vi…. fokuserar på kunskap?
låter olika individer vara olika? tränar samtidigt som vi kompenserar

39 Exempel från Håbo: Skoldatatek med fokus på elever Ambassadörer
Basutbildning för yngre elever.

40 Lina

41 Exempel från Håbo: Förskoleprojektet: Tillgänglighet i förskolan.

42 Exempel från Håbo: Förskoleprojektet: Tillgänglighet i förskolan.
3-6 åringar

43 Exempel från Håbo: Förskoleprojektet: Tillgänglighet i förskolan.
3-6 åringar Skriva Läsa

44 Exempel från Håbo, språkklassen:
Konkretisera materialet

45 Exempel från Håbo, språkklassen:
Konkretisera materialet Bildschema

46 Exempel från Håbo, språkklassen:
Konkretisera materialet Bildschema bildstöd

47 Mål: Alla elever lär sig sitt mesta på sitt bästa sätt.
Elever och lärare vet vad dyslexi är. skolan är tillgänglig för alla. Dyslexi är inget handikapp utan en funktionsnedsättning.

48 Mål: Alla elever lär sig sitt mesta på sitt bästa sätt.
Elever och lärare vet vad dyslexi är. skolan är tillgänglig för alla. Dyslexi är inget handikapp utan en funktionsnedsättning. Eller som en 8 åring sa när han fick veta att bara de som har kvar läs- och skrivsvårigheter som kan bli ambassadörer……

49 Mål: …..man kan ju alltid hoppas!!


Ladda ner ppt "Vad är ett språk?. Språkstörning/dyslexi – likheter och skillnader, kartläggning och pedagogiska åtgärder/insatser."

Liknande presentationer


Google-annonser