Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför är det bra med talböcker?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför är det bra med talböcker?"— Presentationens avskrift:

1 Varför är det bra med talböcker?
Falun Jenny Nilsson, TPB

2 Vad är en talbok? Ljudbok - kan alla köpa – avtalat med upphovsrättsinnehavaren. Talbok – görs enligt ett undantag i upphovsrätten för personer med funktionsnedsättningar som gör att man har svårt att läsa tryckt text.

3 Talböcker för alla barn med läsnedsättningar
Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi Synnedsättning Rörelsehinder Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Kognitiva funktionsnedsättningar Tillfälligt läshinder

4 Högläsning/talböcker förmedlar skriftspråk
Överartikulation Utökat ordförråd Meningsbyggnad Berättelsens grammatik Läsandets lust och glädje!

5 DAISY TPB gör alla talböcker i DAISY- format.
DAISY = Digitalt Anpassat InformationsSYstem En öppen, internationellt etablerad standard. DAISY är en digital teknik som strukturerar ljud, text och bild på ett sätt som gör det enklare att söka i och läsa texten. Det är Mp3-filer i talböckerna.

6 Hur kan man lyssna? Talboksspelare Mp3-CD-spelare Mp3-spelare Mobilen
Läsprogram Amis (TPBReader) EasyReader, Lexiläser

7 Vad är DAISY text och ljud?
en talbok som innehåller den tryckta bokens text och bild TPB gör alla barn- och ungdomsböcker som DAISY text och ljud med läsprogram kan man samtidigt se den tryckta boken på skärmen text och inläsning är synkroniserade alla TPB:s barnböcker är inlästa med mänsklig röst Bilderna beskrivs oftast så att de blir tillgängliga även för personer med synskada. Inläsningen är gjord av en inläsare eller med syntetiskt tal. Hur läser man? När man lyssnar på DAISY text och ljud med läsprogram kan man samtidigt se en elektronisk version av den tryckta boken på skärmen, både text och bild. Text och inläsning är synkroniserade, det vill säga samtidigt som ett textavsnitt läses upp så färgmarkeras motsvarande avsnitt på skärmen. DAISY text och ljud går även att lyssna på i fristående talboksspelare på vanligt sätt, men då har man förstås inte någon nytta av texten.

8 Amis

9 Amis

10 Vad finns det för böcker?
DAISY-talböcker ( ) för barn ( ) Inte bara TPB producerar talböcker: Bibliotekstjänst, Btj – fr a ungdomsböcker Inläsningstjänst AB, Ilab – fr a läromedel Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM – ansvar för läromedel MEN huvuddelen av alla talböcker för barn hamnar i TPB:s katalog!

11 Olika typer av talböcker
Talbok för lästräning – även på engelska Specialinläsning Facklitteratur för seende Flera olika språk TPB-katalogen Ny katalog på gång

12 Läromedel Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är ansvarig för anpassade läromedel till grundskola gymnasium och kommunal vuxenutbildning De läromedel som finns i TPB-katalogen är producerade av SPSM. Kan vara talböcker eller E- text Inläsningstjänst AB läser in läromedel för grundskola och gymnasium. Ofta ljudböcker.

13 Talbokstillstånd Nedladdning av talböcker kräver talbokstillstånd
Bibliotek söker talbokstillstånd hos regeringen Information och exempel på ansökan finns på TPB:s webbplats

14 Skolbibliotek och talbokstillstånd
TPB:s policy: talbokstillståndet kan sökas för ett skolbibliotek om biblioteket inte kan utnyttja folkbibliotekets talbokstillstånd för en skolbibliotekscentral som blir ombudsbibliotek för de skolbibliotek den har knutna till sig. Skolbibliotekscentralen lånar i sin tur ut talböckerna till skolbiblioteken.

15 Förutsättningar Följande förutsättningar ska vara uppfyllda:
att tillståndet gäller skolbiblioteket eller skolbibliotekscentralen, inte skolan i sig eller enskilda lärare att det finns en fungerande låneverksamhet på skolbiblioteket att skolbiblioteket har kunskap om vad som gäller upphovsrättsligt vid hanteringen av talböcker

16 Vad får biblioteket göra?
med talbokstillstånd kan biblioteket ladda ned talböckerna som CD, minneskort eller till bibliotekets egna mp3-spelare biblioteken får informera om att den enskilde får göra en kopia för eget bruk om man gör egna kopior från hårddisk ska detta rapporteras registrera för Egen nedladdning Bilderna beskrivs oftast så att de blir tillgängliga även för personer med synskada. Inläsningen är gjord av en inläsare eller med syntetiskt tal. Hur läser man? När man lyssnar på DAISY text och ljud med läsprogram kan man samtidigt se en elektronisk version av den tryckta boken på skärmen, både text och bild. Text och inläsning är synkroniserade, det vill säga samtidigt som ett textavsnitt läses upp så färgmarkeras motsvarande avsnitt på skärmen. DAISY text och ljud går även att lyssna på i fristående talboksspelare på vanligt sätt, men då har man förstås inte någon nytta av texten.

17 Testprojekt på Lidingö
Speciallärare Anita Hildén Enkät till lärare Enkät till elev Testat Amis och EasyReader

18 Vilka var barnen? 17 flickor 32 pojkar 7-15 år
Varierande läsnedsättning (ej synnedsättning) Ovana att använda talböcker utan text också Datorvana

19 Resultatet 100% av lärarna ville fortsätta använda
DAISY text och ljud i sin undervisning 98% av eleverna ville fortsätta använda DAISY text och ljud Markeringen i texten hjälpte Bilden ökade läsförståelsen Rapport på TPB:s webbplats

20 Broschyr för lärare av Anita Hildén bygger på erfarenheterna
från Lidingö och läsforskning

21 Tips för biblioteksarbetet
Favoritböcker – även som talbok Bokprat – alltid med talbok Böcker till klass – lägg till en talbok Utställningar – visa även talböckerna Visa i biblioteket att ni kan ladda ned talböcker och erbjuder Egen nedladdning! Specialinriktade bokprat

22 Olika sätt att läsa TPB i samarbete med BTJ förlag, 2008

23 Följ utvecklingsarbetet på TPB
Bibliotek för alla. Kostnadsfri prenumeration via webbplatsen Nyhetsbrev

24 TACK! Jenny Nilsson, barnbibliotekarie jenny.nilsson@tpb.se
Följ gärna TPB på: Facebook Twitter


Ladda ner ppt "Varför är det bra med talböcker?"

Liknande presentationer


Google-annonser