Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

§17 Upphovsrättslagen och gymnasiebiblioteken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "§17 Upphovsrättslagen och gymnasiebiblioteken"— Presentationens avskrift:

1 §17 Upphovsrättslagen och gymnasiebiblioteken
Vad kan gymnasiebiblioteken göra med stöd av §17 Upphovsrättslagen? Maria Lundqvist, Länsbibliotek Sydost Ljungby 20 juni 2006

2 §17 Upphovsrättslagen Trädde i kraft 1 juli 2005
Finns till för att personer med funktionshinder ska kunna ta del av litterära verk i ett format anpassat för det personliga behovet

3 Vem får låna talböcker? synskadade och blinda
dyslektiker och personer med läs- och skrivsvårigheter rörelsehindrade utvecklingsstörda afatiker långtidssjuka konvalescenter

4 Paragrafens två delar Vad var och en får göra
Vad bibliotek med tillstånd får göra

5 Var och en Punktskrift E-text Storstil Teckenspråk INTE ljudupptagning
Måste vara i fysisk form

6 Vem är var och en? Du själv
Föreningar, organisationer, studieförbund, bibliotek, skolor, arbetsplatser …

7 Med regeringens tillstånd
Det som var och en får göra Distribuera över nätet Framställa talböcker via inläsning eller talsyntes Kopiera/ladda ner redan framställda talböcker

8 Framställning för privat bruk
Den enskilde talboksberättigade kan kopiera en lånad talbok för privat bruk En lärare kan inte kopiera talböcker till sina elever

9 Olaga spridning Talböcker får endast läsas av talboksberättigade
Varningstexter Biblioteket ansvarar för att spridningen inte sker utanför målgruppen Låntagaren ska vara informerad om villkoren

10 Olika producenter av talböcker
Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB Specialpedagogiska institutet, SIT Inläsningstjänst AB Bibliotekstjänst AB Länsbiblioteken

11 Köpa talböcker Köptjänst i TPB:s katalog Endast det som TPB läst in
212 kr/talbok för vuxen 106 kr/talbok för barn

12 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "§17 Upphovsrättslagen och gymnasiebiblioteken"

Liknande presentationer


Google-annonser