Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biblioteksbussar med avtal. Vår verksamhet i korthet •Två stora fordon •Servar landsbygden och vissa stadsdelar i Uppsala kommun •Vi besöker enskilda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biblioteksbussar med avtal. Vår verksamhet i korthet •Två stora fordon •Servar landsbygden och vissa stadsdelar i Uppsala kommun •Vi besöker enskilda."— Presentationens avskrift:

1 Biblioteksbussar med avtal

2 Vår verksamhet i korthet •Två stora fordon •Servar landsbygden och vissa stadsdelar i Uppsala kommun •Vi besöker enskilda låntagare, skolor, förskolor, vårdboenden samt en kriminalvårdsanstalt •Ca 130 000 lån under 2007 (över 60% av dessa var barnmedier)

3 Hållplatser i Uppsala stad

4 Service till landsbygd och förskolor

5 Våra tre avtal •Kriminalvården (1999-) •Knivsta kommun (2003-) •Grundskolan (2005-)

6 Bakgrund till avtalet med grundskolan •fram till år 2002 bestämde kommundelar graden av biblioteksservice •2004 flyttades pengar ur bibliotekens budget till skolans för att användas till köp av biblioteksservice. Biblioteken efterlyste ett avtal som reglerade skolbiblioteksservicen •2005 öronmärktes en summa inom skolornas budget (för varje elev) som gick till biblioteksservice •2007 förlängdes avtalet från att ett ettårigt till ett fyrårigt avtal

7 Vår skolverksamhet innan avtalet •Tre skolor i Uppsala kommun fick lånebesök och två andra skolor fick bokdepositioner via biblioteksbussarna

8 Vad avtalet innebär för oss •Service till 13 landsbygdsskolor i form av lånebesök var sjätte vecka •Förskoleklasser bjuds in till visning på biblioteket (eller bussen) •Åk 2 och 5 bjuds in till bokprat på stadsbiblioteket (eller bussen) •Biblioteksbussarna ansvarar nu för skolbiblioteksservicen för ca 1600 elever i Uppsala kommun

9 Överenskommelse mellan grundskolor och folkbibliotek om skolbiblioteksservice 2008 Den kommunala grundskolan och kulturverksamheten har gjort en överenskommelse om skolbiblioteksservice som gäller under hela 2008. Skolbiblioteksservicen innebär följande: Fri tillgång till valfritt bibliotek Fri tillgång till valfritt bibliotek så ofta man önskar för alla grundskolor drivna av Uppsala kommun. Klassbesök bokas i förväg så att man kan säkerställa brandsäkerhet, arbetsmiljö och kvalitet på service. Boklådor kan lärare plocka på biblioteket med konsultation av bibliotekarie. Biblioteksbuss till landsbygdsskolorna Biblioteksbuss till landsbygdsskolor var 6:e vecka. Lässtimulans i form av bokprat Lässtimulans i form av bokprat erbjuds elever i år 2 och 5 för de skolor som betalar för skolbiblioteksservice samt för lärare på högstadiet under höstterminen. Biblioteksvisning för alla förskoleklasser Pedagogisk biblioteksvisning erbjuds alla förskoleklasser. Ett centralt bestånd av gruppuppsättningar Ett centralt bestånd av gruppuppsättningar om 5 ex/titel finns tillgängligt för alla skolor (på stadsbiblioteket). Möjlighet att köpa tilläggsservice Möjlighet finns att köpa tilläggsservice i form av fler bokprat, bibliotekskunskap, IT-baserad informationssökning, konsultation vid uppbyggnad av eget skolbibliotek mm. Detta debiteras den enskilda skolan i efterskott i slutet av varje termin. Se separat prislista. Skolorna ersätter förkomna böcker Skolan ersätter förkomna böcker som lånats av skolans lärare på lärarkort enligt bibliotekets ordinarie taxor.

10 Prislista •Följande tjänster kan grundskolor i Uppsala köpa av folkbiblioteken under 2008 utöver den service som ingår i basutbudet: •Bokprat på biblioteket för en skolklass:700 kr •Bibliotekskunskap på biblioteket för en klass700 kr •IT-baserad informationssökning för elever 700 kr •Bokprat på personalmöte i skolan1000 kr •Bokprat på föräldramöte i skolan1000 kr •Konsultation vid uppbyggnad av eget 400 kr/timme skolbibliotek (vid större åtagande sker överenskommelse om pris separat) •För mer information kontakta Karin Hjelm, stadsbibliotekets barn- och ungdomsavdelning •telefon: 018-727 17 12, e-post: karin.hjelm@uppsala.sekarin.hjelm@uppsala.se

11 Fördelar med att ha avtal •Tydlighet •Rättvis service •Stärkta samarbeten •Professionalisering av verksamheten •Visar behovet av servicen

12 Vad avtalet har gjort för oss

13 Sara Bengtsson, Uppsala stadsbibliotek sara.bengtsson@uppsala.se 018-727 17 45


Ladda ner ppt "Biblioteksbussar med avtal. Vår verksamhet i korthet •Två stora fordon •Servar landsbygden och vissa stadsdelar i Uppsala kommun •Vi besöker enskilda."

Liknande presentationer


Google-annonser