Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från vaggan till graven med talböcker

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från vaggan till graven med talböcker"— Presentationens avskrift:

1 Från vaggan till graven med talböcker

2 Vem får låna talböcker? Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi
Talböcker är till för den som har en läsnedsättning: Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi Synnedsättning Rörelsehinder Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Kognitiva funktionsnedsättningar Tillfälligt läshinder

3 Talboken i skolan Talboken ersätter den skrivna texten – barn ska vara i ”läsåldern” för att läsa dem. Talböcker förmedlar skriftspråket! Överartikulation Utökat ordförråd Meningsbyggnad Berättelsens grammatik Läsandets lust och glädje!

4 Hjälp och stöd i skolan Sedan 2006 har elever med inlärningssvårigheter rätt till utredning enligt Grundskoleförordningen – rektor beslutar ”Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas.” Kommunerna har olika regler för vilka hjälpmedel som erbjuds – mycket beror på i vilken skolan man hamnar

5 Hjälpmedel i skolan Svårt att få hjälpmedel förskrivna för elever i grundskola och gymnasium Skoldatatek kan hjälpa till med alternativa lärverktyg: talsyntes, rättstavningsprogram, mm. Ny teknik gör det lättare att få tillgång till hjälpmedel i mobilen och surfplattan även utan diagnos

6 Talböcker i skolan MTM kräver ingen diagnos för att elever ska få tillgång till talböcker. Elevens behov ska styra – lärare, specialpedagoger samt skolbibliotekspersonal kan bedöma detta Talböcker lånas endast ut via bibliotek – skolan måste ha ett skolbibliotek För att kunna registrera elever för Egen nedladdning måste skolbiblioteket ha talbokstillstånd och vara bemannat med personal som har kunskap om de regler som styr talboksutlåning

7 Talböcker i skolan Läromedel för grundskolan och gymnasiet produceras främst av Specialpedagogiska skolmyndigheten Talböcker/e-text Inläsningstjänst producerar läromedel i Daisyformat men som ljudböcker

8 Folkbiblioteket Till för alla låntagare – barn, unga, vuxna
Intyg på dyslexi/läs- och skrivsvårigheter krävs ej Bistår med utbildning och support Boktips, författarträffar, läsecirklar Fritidsläsning för skolungdom och studerande Hjälper ofta distansstuderande

9 Avtal med låntagarna Vid registreringen måste låntagaren/låntagarens målsman godkänna ett avtal med MTM Talboken är ett lån med sex månaders lånetid Vattenmärkning av upphovsrättsliga skäl Olaga spridning kan leda till åtal

10 Vid registreringen Registreringen ska ske vid ett personligt möte med låntagaren på biblioteket Målsman ska vara med eller ges information om tjänsten och godkänna avtalet innan Använd checklistan i Legimus Avsätt tid att visa hur man laddar ner

11 Vad får biblioteket göra?
med talbokstillstånd kan biblioteket ladda ner talböckerna som CD, minneskort eller till bibliotekets egna mp3-spelare biblioteken får informera om att den enskilde får göra en kopia för privat bruk registrera för Egen nedladdning

12 Annat Yrkesutbildningar: Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för läromedel för KY-utbildningar Arbetsplatslitteratur: Den som behöver talböcker för att klara sitt jobb eller vidareutbilda sig kontaktar kan låna dem från folkbiblioteket Om boken inte finns inläst ansöker låntagaren hos Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, som köper produktionen av MTM De färdiga böckerna läggs upp på Legimus

13 Talboken kommer Låntagaren får talboksspelare installerad i hemmet
Låntagaren ringer biblioteket och beställer böcker Biblioteket lägger över böckerna på låntagarens konto Böckerna överförs till spelaren via internet Låntagaren trycker på knappen och börjar läsa!


Ladda ner ppt "Från vaggan till graven med talböcker"

Liknande presentationer


Google-annonser