Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lektion: Sekretess Axplock 2013-12-12. Frågorna 1. Vilka situationer kan innebära att man behöver överväga en moralisk tystnadsplikt i verksamheten..?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lektion: Sekretess Axplock 2013-12-12. Frågorna 1. Vilka situationer kan innebära att man behöver överväga en moralisk tystnadsplikt i verksamheten..?"— Presentationens avskrift:

1 Lektion: Sekretess Axplock 2013-12-12

2 Frågorna 1. Vilka situationer kan innebära att man behöver överväga en moralisk tystnadsplikt i verksamheten..? 2. Vilka skall vara medvetna om er sekretessnivå? 3. Hur skall man tillförsäkra sig om att alla har reda på vad som gäller? 4. Vad skall man göra om inte tystnadsplikten efterlevs?

3 Övrigt  Skola / utbildningsrelaterade problem  Fler frågeställningar

4 1. Vilka situationer kan innebära att man behöver överväga en moralisk tystnadsplikt i verksamheten..?  Man bör alltid vara medveten om sekretessen vid möte med låntagare oavsett vad ärendet gäller.  Lyssna till personen – hänsyn bör alltid iakttagas! Vad är OK för henne/honom?  Vid visningar, registrering hjälp och support: Tänk på att sitta avskilt och i frånvaro av störande miljö. Går det alltid att genomföra?  Insamling av låntagaruppgifter i samband med Legimus-registrering och andra aktiviteter.  Vad man ser på Ipaden: Inte prata med kollegor eller föra vidare om vad låntagaren lånar laddar ner, vill ha hjälp med eller liknande.

5 1. Vilka situationer kan innebära att man behöver överväga en moralisk tystnadsplikt.. Forts.  Att rensa bort allt som är personligt om man har plattor till utlån  När brott mot tystnadsplikten kan härledas till lokalen – Disken, datorn, akustiken…  Kö: Legimusregistrering vid disken – alt. tidsbokning?  Är en gemensam genomgång av olika Tillgänglighetsprogram utpekande?  Skall man hjälpa till med bankärenden och liknande över Ipaden?  Är det lämpligt i att praktikanter ska vara med ute i disken?

6 2. Vilka skall vara medvetna om er sekretessnivå?  Samtliga inom biblioteksverksamheten: personal, nyanställda, vikarier, praktikanter…  Övrig administrativ personal, vaktmästarpersonal och de som indirekt hanterar låntagare och låntagarfrågor  All personal skall hålla samma sekretessnivå

7 2. Vilka skall vara medvetna om er sekretessnivå? Forts.  Besökarna – skall känna sig trygga och veta vad som gäller  Även de som ännu inte kommit till biblioteket  Små bibliotek: Alla känner alla?  Journalister, polis?

8 3. Hur skall man tillförsäkra sig om att alla har reda på vad som gäller?  Information till personal  Information och diskussion vid APT och arbetsplatsträffar. Årligt – kontinuerligt.  Diskutera olika situationer eller fiktiva fall ”Hur skulle du ha gjort?”  Påminna varandra

9 3. Hur skall man tillförsäkra sig om att alla har reda på vad som gäller? Forts.  Informationsdokument  Information till hela personalen: introduktion också till nyanställda och tillfälliga, men också andra som kommer i kontakt med biblioteksfrågor.  Föreläsningar på biblioteket - Kommunjuristen?  Alla i personalen skriver på ett sekretessavtal

10 3. Hur skall man tillförsäkra sig om att alla har reda på vad som gäller? Forts.  Information till besökare  Broshyrer/anslag i biblioteket.  Via hemsidan.  I lånereglerna,  Via lärplattformen  Muntlig information vid registrering.  Sekretessinformationen skall ges på ett lättförståeligt sätt.  Låntagarunderskrift?

11 4. Vad skall man göra om inte tystnadsplikten efterlevs?  Var proaktiv – Minska risken att göra fel.  Personliga samtal  Diskutera på APT  Kontakta chefen  Info vid planeringssamtal  Konsultera expertis?

12 Skolspecifika frågeställningar  Kan man anonymisera (elevernas behov) i skolan?  Problematiskt var gränsen för den moraliska tystnadsplikten går. Vad bör och vad bör vi inte föra vidare till elevens lärare eller specalpedagog.  Konto hos inläsningstjänsten – skall en special- pedagog delges informationen? – Fråga eleven?  Lärarens pedagogiska uppdrag när det gäller skoluppgifterna kontra elevens lån för sin egen skull…  Kan man ge en grupp elever gemensam genomgång av läsprogram? – utpekande?  Tips: Informera om tystnadsplikten i helklass och på personalmöten – och på lärplattformen

13 Fler frågor..  Yttre aktörer som förlägger tjänsteaktiviteter: Jobbcoacher, läxläsning. Kontaktpersoner för personer med psykiska besvär.  Sekretess Föräldrar – Barn? Barnkonventionen kontra målsmans ekonomiska ansvar för barnens förkomna böcker.  Påminnelser går till vårdnadshavaren fram till 18 år. Finns alternativa kontaktvägar?  Lånehistorik – Frivilligt sparande? Hur man lämnar ut vad låntagaren har hemma.

14 Övrigt:  Att beakta:  Diskrimineringslagen 2008:567 §1 Sök också gärna tips på biblioteksjuridik!


Ladda ner ppt "Lektion: Sekretess Axplock 2013-12-12. Frågorna 1. Vilka situationer kan innebära att man behöver överväga en moralisk tystnadsplikt i verksamheten..?"

Liknande presentationer


Google-annonser