Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Wilma-anvisningar för lärarna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Wilma-anvisningar för lärarna"— Presentationens avskrift:

1 Wilma-anvisningar för lärarna
kvalitetsansvariga Susanna Kareinen & Tove Heinonen Wilma-anvisningar för lärarna

2 Kommunikation mellan hem och skola
Grunden till ett gott samarbete mellan hemmet och skolan är en fungerande dialog. I lagen betonas öppenhet och en tydlig form av kommunikation. Skolan är en samhällelig institution. Vårt sätt att kommunicera bör vara pålitligt, målinriktat, välplanerat och etiskt sätt godtagbart. Wilma är ett av de grundverktyg för kommunikation mellan hemmet och skolan, som Borgå utbildningstjänster använder. I de här direktiven hittar du vinkar för användningen av Wilma.

3 Lärarens rättigheter Dokumentering på Wilma kan också vara fråga om rättsskydd: Via anteckningar i Wilma har lärare även i Borgå kunnat påvisa sitt ingripande i t ex mobbning, samt tagit tillräckliga stödåtgärder i bruk för eleven ( tex stödundervisning) Antalet utmanande vårdnadshavare växer hela tiden: genom saklig dokumentation i Wilma kan du i svåra situationer bevisa att du fullföljt din plikt Om responsen är osaklig bör du vända dig till din förman

4 Lärarens skyldigheter
En tjänsteman är alltid saklig i all form av kommunikation Läraren/klassföreståndaren bör följa upp en grundskolelevs frånvaro, samt informera elevens vårdnadshavare om olovlig frånvaro Läraren bör utföra uppgifter som givits: Inom Borgå stad använder alla lärare Wilma Samarbete med hemmet hör till alla lärare, Wilma är en form av samarbete En tjänsteman bör utföra sina uppgifter utan dröjsmål: då en vårdnadshavare tar kontakt, borde man svara så fort som möjligt Kom även ihåg sekretessen och tystnadsplikten

5 Att använda wilma mångsidigt
Wilma är ingen straffbok Beröm och uppmuntra i Wilma (+ märke tar inte mycket tid och kan göra många glada) Bemöt eleverna med respekt och hänsyn Använd Wilma mångsidigt: anteckna alla former av stödåtgärder du gett (stödundervisning, fostrande samtal, kontakten till vårdnadshavaren osv.) Du kan också skriva in prov, läxor och bedömning Under lektionsanteckningar finns färdiga anmärkningar och grupperingar att använda: du sparar både tid och arbete. De färdiga anmärkningarna är också neutrala, de varken sårar eller anklagar någon. Vårdnadshavaren kan om den vill, be om en vidare beskrivning. Vanligtvis räcker det med den givna anmärkningen.

6 Att tänka på då du skriver i wilma:
Skriv kortfattat: tag inte fram dina egna åsikter och kritisera inte barnet, beskriv händelsen så neutralt som möjligt Wilma är inte ”klagovisan.net” Wilma är en kommunikationskanal; lärarkåren bestämmer tillsammans vilket som är det huvudsakliga sättet att sköta informationen. Om du märker att du inte får någon respons av mottagaren, tag kontakt via telefon eller be om ett möte Svåra och komplicerade saker sköts alltid bättre ansikte mot ansikte, man läser och tolkar lätt för mycket mellan raderna Överväg vid snabbsvar om ärendet även ska gå till e-posten (känsliga ärenden ska inte skickas via e-post)

7 Tänk efter… Skriv inte meddelanden på Wilma då du är upprörd: det lönar sig att sova på saken Granska det du skriver och fundera hur det skulle kännas om någon skrev så om ditt barn… . Försök göra ditt meddelande kort och kraftigt och använd ett korrekt språk. Att använda VERSALER tolkas som rop eller skrik. Speciellt då du fyller i pedagogiska dokument bör du tänka på att: 1. allt du skriver kommer förr eller senare vårdnadshavaren till kännedom 2.dessutom arkiveras dokumenten och följer med barnet genom hela grundskolan.


Ladda ner ppt "Wilma-anvisningar för lärarna"

Liknande presentationer


Google-annonser