Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Postprojektet Skåne den 22 september 2009. Bibliografisk service - en service att reflektera över  - en dyr service?  - en nödvändig service?  - kan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Postprojektet Skåne den 22 september 2009. Bibliografisk service - en service att reflektera över  - en dyr service?  - en nödvändig service?  - kan."— Presentationens avskrift:

1 Postprojektet Skåne den 22 september 2009

2 Bibliografisk service - en service att reflektera över  - en dyr service?  - en nödvändig service?  - kan vi sköta omvårdnaden själva?

3 Vi tycker att man ska ställa krav på de stora leverantörerna att leverera poster vid bokinköp!

4 Bibliografisk service  Bibliografisk service består av två delar:  Katalogposter och omvårdnad av poster  Omvårdnaden består av ämnesord, serie- uppdateringar, signumändringar, stavfel och kanske något mer.  Kostnad 30% katalog och 70% omvårdnad  (BTJ kan sänka priset 30% om ”staten skjuter till pengar” – sagt av BTJ:s vd på Pudelkonferens)

5 Förstudiens syfte: Förstudien vill finna former för biblioteken att samarbeta med anskaffning av bibliografiska poster, vilket innebär att man kommer fram till en rationell lösning, som innebär låga kostnader och som försäkrar biblioteken om äganderätten till det bibliografiska materialet. I förlängningen ser man en nationell samkatalog, som underlättar fjärrlånearbetet och möjligheter för biblioteken att delta med sina poster i samverkansprojekt. Förstudien vill finna former för biblioteken att samarbeta med anskaffning av bibliografiska poster, vilket innebär att man kommer fram till en rationell lösning, som innebär låga kostnader och som försäkrar biblioteken om äganderätten till det bibliografiska materialet. I förlängningen ser man en nationell samkatalog, som underlättar fjärrlånearbetet och möjligheter för biblioteken att delta med sina poster i samverkansprojekt.

6 Problem:  Höga kostnader  Dubbelarbete  Osmidig fjärrlånenhantering  Icke kompatibel teknik  Brist på samsyn  Inlåsningseffekter och leverantörsberoenden  Katalogstandard saknas  Uppdatering av gamla poster – hur gör man?  …

7 1998 BURK / LIBRIS utredningen Henrik S Törnblom ?

8 Vad hände?

9 Finns några alternativ?

10 Malmö  Lämnade BURK på 90- talet  Importerar och redigerar LIBRIS-poster samt katalogiserar lokalt  2009 helt i LIBRIS  Vill dela med sig av sina poster  För diskussioner om en virtuell katalogavdelning

11 Adlibris  Kan ej leverera poster – nackdel vid upphandlingar  Vill utveckla ett leverantörsoberoende alternativ som använder LIBRIS poster och folkbiblioteksanpassar dem  Bibliotekariewikipedia?

12 Talböcker  TPB får inte skänka bort sina poster då de har ett avtal med Bibliotekstjänst  Malmö stadsbibliotek kommer 2009 att föra in talboksposter i LIBRIS  Behövs talboksposter i de lokala katalogerna?

13 Postprojektet 2009 -2010  Definiera problem  Finna alternativa lösningar  Finna 3-4 bibliotek som vill pröva  Kommunicera med biblioteken  Håll kontakt med andra stora aktörer

14 Utlån i relation till bokens ålder (Helsingfors 1990-talet)

15 Antal utgivna titlar på den svenska bokmarknaden (SvB 14/09)  1990 – 2002 cirka 3500 titlar/år  2003 ökning till drygt 4000 titlar/år pga nya medlemmar i Svenska Förläggareföreningen  2007 kulmen med cirka 4 700 titlar – stigit i flera år pga momssänkning  Nu backat till cirka 4 400 titlar

16 Tillväxt i mediebeståndet per år

17 Vad kostar omvårdnad per post?  Totalt bestånd 300 000 titlar  8000 titlar per år ger ungefär 50 000 titlar i det aktiva beståndet.  Och 250 000 titlar i det passiva, eftersom vi har 300 000 titlar  Kostnad cirka 85 000 kronor för det aktiva och 425 000 för det passiva med pris enl prislista.  Om hela kostnaden läggs på det aktiva beståndet blir det drygt tio kronor per titel och år!  För samarbeten blir det dyrare. För Värmland 246% vilket innebär 24.50 för varje titel varje år i det aktiva beståndet!

18 Hur arbetar ett litet folkbibliotek som inte har tillgång till Bibliografisk service Hur arbetar ett litet folkbibliotek som inte har tillgång till Bibliografisk service

19 Samverka!  Påverka Kommentus upphandling  Ställ krav i lokala och regionala upphandlingar om poster och posternas utseende  Samverka kring uppdateringar av posterna  Sluta ändra signum på gamla poster  Skaffa äganderätt till posterna!  Samverka!

20 Vi köper en bok

21 Eftersom den inte finns i katalogen importeras den från LIBRIS

22 Så här ser posten ut!

23 Vi går in i Marc och städar

24 Bättre så här?

25 Nej, det behövs ämnesord och hyllsignum

26 Posten i OPAC!

27 Är det alltid så här enkelt?

28 Nej, ibland har posten för mycket information:

29 Men är man van går det lätt att städa


Ladda ner ppt "Postprojektet Skåne den 22 september 2009. Bibliografisk service - en service att reflektera över  - en dyr service?  - en nödvändig service?  - kan."

Liknande presentationer


Google-annonser