Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Katalogiseringsutredningen : Delprojekt 1, kvantitativa uppgifter och analys av postflödet Presentation på katalogrådets möte 2006-03-28 Susanne Sellei.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Katalogiseringsutredningen : Delprojekt 1, kvantitativa uppgifter och analys av postflödet Presentation på katalogrådets möte 2006-03-28 Susanne Sellei."— Presentationens avskrift:

1 Katalogiseringsutredningen : Delprojekt 1, kvantitativa uppgifter och analys av postflödet Presentation på katalogrådets möte 2006-03-28 Susanne Sellei

2 Disposition •Genomgång av uppdraget •Frågor till referensgruppen •Tid- och aktivitetsplan

3 Delstudie 1, syfte Föreslå åtgärder som kan effektivisera bibliotekens katalogisering i LIBRIS

4 Delstudie 1, hypotes •Arbetsinsatserna vid katalogisering är beroende av om det vid katalogiseringstillfället finns en färdig post att utnyttja eller ej, samt av hur lättillgänglig en katalogpost är •Arbetsinsatser vid uppgradering av poster varierar beroende på om en post redan finns i Libris-basen, om den hämtas från ONECAT eller någon annan källa via katalogiseringsklienten

5 Delstudie 1, uppdrag •Ta fram kvantitativa uppgifter •Beskriva postflödet •Ge förslag på effektiviseringar

6 Delstudie 1, uppdrag: kvantitativa uppgifter •antalet nya poster •antalet befintliga poster som uppgraderats •antalet importerade poster som tagits över •antalet årsarbetskrafter •kostnad totalt för katalogisering (personalkostnader) •kostnad per katalogpost

7 Delstudie 1 uppdrag: postflödet I uppdraget ingår flödesbeskrivning som ska redogöra för var poster hämtas för uppgradering samt hur stora ingrepp som görs i dessa

8 Delstudie 1 uppdrag: förslag på effektivisering –Det kan handla om ett mer rationellt arbetssätt –Det kan handla om att identifiera åtgärder som kan minimera andelen primärkatalogiseringar till förmån för uppgradering/övertagande av poster –Det kan handla om sätt att minimera andelen nödvändiga, manuella ingrepp vid uppgradering av poster

9 Delstudie 1, metod •Libris befintliga statistikfunktioner och programmeringsinsatser •Enkätundersökning med frågor av bedömningskaraktär •Tidmätning av klassning och?

10 Omfattning och begränsning •Katalogisering i LIBRIS-basen, dvs. ej arbetsmoment i lokala system •Manuell katalogisering dvs. ej inmatning av poster maskinellt •Katalogisering innebär inte signumtilldelning och märkning •Bibliografiska poster dvs. ej beståndsposter och auktoritetsposter •Posttyper: nya, uppgraderade (befintliga och importerade)

11 Frågor till referensgruppen •Snittlönen för katalogisatörer? •Antalet årsarbetskrafter? •Tidsåtgång (snittid) för katalogisering av bibliografiska poster i LIBRIS-basen? •Tidsåtgång (snittid) för klassning (för delstudie 3 DDC)?

12 Frågor till referensgruppen forts. •Olika nivåer finns för beskrivningen, hur kan man benämna nivån för klassning, arbete med namnformer och ämnesords- tilldelning? Är det möjligt? •Kan ni få fram uppgifter från era lokala system om antalet poster i LIBRIS-basen ni har uppgraderat (ej importerade poster)?

13 Delstudie 1, tidplan •Start 1 februari 2006 •Slutrapport hösten 2006 (redov.16 nov.) •Tidsåtgång: 30 mandagar

14 Delstudie1, aktivitets- och tidplan •Samla in information relevant för och synpunkter på delstudien. (februari/mars 2006) •Kartlägga olika typer av poster i LIBRIS, varifrån poster importeras, deras kvalitet och format. (mars 2006) •Ta fram statistiska uppgifter om olika posttyper från LIBRIS. (våren 2006)

15 Delstudie 1, aktivitets- och tidplan forts •Utarbeta enkätfrågor till katalogiseringsansvariga på UH- biblioteken. (våren 2006) •Distribuera enkäten. (juni 2006). Enkätsvaren skall lämnas före midsommar dvs inom 3 veckor •Sammanställa och analysera enkätsvaren. Kostnadsberäkningar. (augusti-september 2006)

16 Delstudie 1, aktivitets- och tidplan forts. •(Ev. på basis av enkätsvaren göra djupintervjuer med några utvalda bibliotek för att spegla skillnader mellan olika bibliotek.) (augusti 2006) •Rapportskrivning. (augusti-september 2006)

17 Har Ni frågor eller synpunkter? Välkomna att skicka e-mail till susanne.sellei@lib.kth.se


Ladda ner ppt "Katalogiseringsutredningen : Delprojekt 1, kvantitativa uppgifter och analys av postflödet Presentation på katalogrådets möte 2006-03-28 Susanne Sellei."

Liknande presentationer


Google-annonser