Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inköp med Librisposter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inköp med Librisposter"— Presentationens avskrift:

1 Inköp med Librisposter

2 Gemensam katalog för 12 kommuner i Värmland
SELMA Gemensam katalog för 12 kommuner i Värmland Gemensam bibliotekskatalog för 12 kommuner i Värmland 2009 Gemensam katalog – ej gemensamt inköp 4 Librabibliotek – kommer under 2014 att gå med Alla utom 1 bibliotek har haft bibliografisk service Gemensam web – Bibliotek Värmland Upphandlingar – Bibliotek Värmland

3 Förstudie Hösten 2012 Inte effektivare - Eget arbete
Katalogposternas innehåll / format Nationell katalog KB 2011 samlat ansvar för de offentliga biblioteken Nationell katalog för hela bibliotekssverige Förstudie Hösten Slutrapport Inköpsprocessen – till en början Inte effektivare Gratis poster – krävs eget arbete Innehållet i Librisposterna inte motsvarar folkbibliotekens behov Nationell katalog Selmas styrgrupp beslutade under hösten 2012 att säga upp bibliografisk service 1 januari 2013 Librisposter – Projektet pågår 2013, förlängt t.o.m. mars 2014

4 Syfte undersöka om vi kan använda Libris som leverantör av katalogposter oavsett vilken medieleverantör vi använder biblioteken ska få tillgång till fria poster för att kunna bygga digitala tjänster på informationen i katalogposterna Syfte undersöka om vi kan använda Libris som leverantör av katalogposter oavsett vilken medieleverantör vi använder biblioteken ska få tillgång till fria poster för att kunna bygga digitala tjänster på informationen i katalogposterna Mål Hitta en metod som innebär att vi får en katalogpost via Libris till den lokala katalogen i samband med att vi gör en beställning hos någon av våra medieleverantörer, oavsett vilken medieleverantör Hitta en inköpsmetod som är lika effektiv som tidigare Inspirera andra och bidra till skapandet av katalogposter i Libris så att det finns poster som också motsvarar folkbibliotekens behov Att minska kostnaderna för katalogposterna Rationell fjärrlånehantering Göra lokalsamlingarna synligare (senare skede, matchning av bestånd)

5 Universitets- och högskolebibliotek, forsknings- och specialbibliotek
Libris Universitets- och högskolebibliotek, forsknings- och specialbibliotek Nationalbibliografi Universitets- och högskolebibliotek, forsknings- och specialbibliotek Nationalbibliografi

6 Libris Kollektiv Nationalbibliografin – svenskt tryck
Svenska barnboksinstitutet Internationella biblioteket Kollektiv – de deltagande biblioteken som bygger innehållet Libris katalogiserar inte Innebär inte att man måste göra allting själv Nationalbibliografin ansvarar för svenskt tryckt material, bokrondellen Andra bibliotek kan hinna före SBI – ämnesord på barn- och ungdomslitteratur utgiven i Sverige

7 Hur har det fungerat?

8 Inköp Orderinformation vid beställning
Bestånd till Libris - Post dagen därpå Förklara gången!

9 Inköp Svårt att hitta order eller katalogpost Manuella kopplingar
Inte poster till allt Intelligenta etiketter Manuella ändringar – avvisade poster I början – svårighet att hitta order eller katalogpost Rutiner, hur katalogposterna ser ut – ovana Tillkom moment: Koppling mellan beställning och katalogpost behövde göras manuellt Automatisk koppling – nu klart BTJ och Bokus Intelligenta etiketter – går ej att lokalisera på dessa, egna löpnummeretiketter Löpnummeretiketter från BTJ Inköpsgrupp – Borttappade kopplingar!!!

10 Borttappade kopplingar
Inköp Borttappade kopplingar Efter uppgradering Felanmält juni November löst Burknummer – Librisnummer Burkposter – kan tappas bort

11 Katalog, katalogposter
Överföring av poster från Libris till Book-IT fungerat i stort sett bra Libris förvärvsrutin – om ingen post finns, metadata skapar post Förklara

12 Katalog, katalogposter
Inte poster till allt från BTJ om Librispost saknas. Från augusti titlar på engelska, väntar på övriga språk Filmbiblioteket –ej med i förvärvsrutinen Inga poster från BTJ på utländsk litteratur om det inte redan funnits librispost, inte heller annan media. Från augusti poster på titlar på engelska, väntar på övriga språk och media. Lokala preliminärposter, libriskatalogisering när vi fått boken/mediet Filmbiblioteket – inga poster, ej med i förvärvsrutinen Libris kontakt om anslutning till förvärvsrutinen BTJ köpt Filmbiblioteket

13 Katalogposternas innehåll
Brister i Librisposterna Olika behov, olika praxis – brister i Librisposterna Arbetsgrupp för folkbiblioteken i Libris – Slutrapport Libris XL - Katalogsamarbete – Lösningar i de lokala systemen Libris Användargrupp för katalogisering – representanter från olika bibliotek Kan ta beslut i vissa frågor Preliminärposterna från Bokrondellen innehåller mer information Preliminärposter BTJ, Bokus – väldigt enkla

14 Katalogposternas innehåll
Fortsättningsarbeten Läsordning Förkortad katalogisering Ämnesord för skönlitteratur - Genreämnesord SAB-kod / Dewey Fortsättningsarbeten Läsordning Förkortad katalogisering Ämnesord för skönlitteratur - Genreämnesord SAB-kod / Dewey Andra skriftarter – saknas poster, translitterering Automatiserad gallring Lokal lösning? (Kataloggruppen) Lösning i Libris?

15 Lokalt bibliotekssystem
Skillnader i format Marc21 Har de Book-IT?

16 Lokalt bibliotekssystem
Objektskoder Originaltitel Årgångsposter för periodika Objektskoder Originaltitel – internationell anpassning i Libris Årgångsposter för periodika Avvisade poster – Förklara flödet, problemet Skyddade fält – i väntan på lösning på längre sikt

17 Lokalt bibliotekssystem
Manuella ändringar Skillnader i formatet: Objektskoder - Originaltitel Ändrar även: Klassifikation och hyllsignum Kod för målgrupp och litterär genre Manuella ändringar: Skillnader mellan formaten Objektskoder – Originaltitel Ändrar även: Klassifikation och hyllsignum Kod för målgrupp och litterär genre Bugg – utgivningsland Storbritannien, vissa språk (kroatiska, meänkieli)

18 Utbildning olika nivåer – olika förståelse
Bättre förberedelse – innan start Agneta – Libris grundkurs och ämnesordskurs Egen utbildning

19 Utbildning Genomgångar
Grundläggande katalogiserings-utbildning – 1 från varje bibliotek Grundläggande / repetition ämnesord (KB) Spelfilm Genomgångar i början av året – 64 personer deltog Grundläggande katalogiseringsutbildning – 1 från varje bibliotek Kataloggrupp – ersatt projektarbetsgruppen I december – grundläggande / repetition (fler än kataloggruppen) I januari – ämnesord (KB) och i februari andra medier (film-, spel)

20 Utbildning Ytterligare grund/repetition Ljudböcker
Rutiner - beståndsreg, enstaka import, osv Ytterligare grund/repetition Ljudböcker Genomgång – alla rutiner, beståndsreg, enstaka import, osv…

21 Nuläge Ändringar har periodvis genererat mycket jobb
Borttappade kopplingar Skyddade fält, bara behöva ändra en gång - Nu hanterlig nivå!!! Skulle ha hunnit längre med de gemensamma rutinerna

22 Nuläge 1 heltid katalogisering, 3 personer på 2 bibliotek
Fånga upp allt! Rutiner Libris XL, Book-IT 8.0 Lokala lösningar? Organisation för det fortsatta arbetet – 1 heltid / 3 personer Fånga upp allt som behöver uppdateras / katalogiseras Inköpsgrupp – gemensamma rutiner för uppdateringar och ändringar Genomgång/utbildning rutiner Libis XL - Utbildning Book-IT 8.0 – Marc21 Kataloggruppen – lösningar lokalt Projektet utvärderas

23 Skillnad mot tidigare? (Förutom ändringar och posternas utseende)

24 Skillnad mot tidigare? Fler moment vid hantering av order
Större uppmärksamhet på posternas utseende och kvalitet - rutiner Egna rutiner för uppdatering, ändringar m.m. Katalogisering – uppdatering i Libris Fler moment vid hantering av order – (men bättre än i början) Större uppmärksamhet på posternas utseende och kvalitet – rutiner för att upptäcka poster Egna rutiner för uppdatering, ändringar m.m. – gemensamma för Selmabiblitoeken Katalogisering – uppdatera poster i Libris (utländsk skönlitteratur, ljudböcker, filmer, tv-spel) Posterna: ”Vi märker ingen skillnad.” ”Tycker de är bra.” Också: Svårighet att förstå varför de ser ut som de gör, preliminära, om de behöver uppdateras

25 Vad har vi lärt? Upp och ner under våren och sommaren
lösning för avvisade poster – lättare försvunna kopplingar Lösningar efter vägen – lärt oss genom vårt arbete Fortsätter – inte klart Inte klara över/underskattade var vi befann oss, större ovana, kunskapen om katalogisering mindre än man trodde. Bättre förberedelse, tryggare: Om Libris och vad det innebär att vara Librisregistrerande Om katalogposter och katalogisering En aktuell kartläggning av inköpsprocesser och -rutiner på biblioteken

26 Vad har vi lärt? Förbättringar: Löpnummeretiketter Automatisk koppling
Skyddade fält – stor förbättring av den dagliga katalogrutinen Originaltitel Inköp – mer moment/uppmärksamhet, men fungerande rutin Katalogposternas innehåll – fortsättningsarbete, ämnesord Ökad kompetens Förståelse, kontroll över de egna katalogposterna, kan vara med och påverka Engagemang Nationell katalog – underlätta fjärrlånearbetet, egna beståndet mer synligt (lokalsamlingar) Fria poster – nya möjligheter FLER BIBLIOTEK

27


Ladda ner ppt "Inköp med Librisposter"

Liknande presentationer


Google-annonser