Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Färila skola läsåret 14/15

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Färila skola läsåret 14/15"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Färila skola läsåret 14/15

2 Kvällens punkter Presentation personal
Presentation elevhälsans personal Framtiden och lokaler Förväntningar Trygghet och studiero - likabehandling Föräldraforum – höstens teman Betyg Kommunikation Ledighet

3 Förväntningar Vad förväntar ni er att vi i skolan ska göra för era barn? Vad kan ni som föräldrar hjälpa er barn med? Hur kan vi samarbeta på bästa sätt?

4 Skolans förväntningar
Vi förväntar oss att ni:  Tar del av information från skola och fritidshem Tillsammans med skolans personal jobbar mot samma mål, IUP, trygghet och studiero. Tar kontakt med skolan om ni undrar över något, vill fråga något eller ge synpunkter. Gå inte genom barnen. Informerar skolan om några förändringar inom familjesituationen sker som vi bör känna till för att möta ert barn. Ser till att ert barn kommer mätt och utvilad till skolan. Ser till att eleverna har kläder efter väder, dessutom lämplig utrustning utifrån skolans aktiviteter.  Meddelar skolan vid elevens frånvaro. Vid längre frånvaro har kontakt med skolan om eventuella hemarbeten.

5 Reklampaus Film

6 Trygghet och studiero Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Lärare och elever ska arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god. Utformande av likabehandingsplan Likabehandlingsgrupp Konflikt/kränkning Disciplinära åtgärder

7 Föräldraforum Syfte: Skola och föräldrar har möjlighet att få ta del av information som rör barn och diskutera kring olika teman. En mötesplats. Öppet för alla föräldrar på skolan. Datum: Tema: tid: 8 sept Trygghet och studiero 18-19:30 7 okt 12 nov

8 Betyg Elever på mellanstadiet läser 16 ämnen och på högstadiet 17 ämnen. Varje betyg genererar en poäng E 10p, D 12,5p, C15p, B 17,5p, A 20 p För att komma in på gymnasiet krävs godkända betyg. För att komma ut …..krävs lite till  Föräldrartips se filmen: Betyg- så funkar det

9 Kommunikation

10 Ledigheter Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är: frånvarons längd elevens studiesituation möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven Vid nationella prov (år 3-6-9) beviljas inga ledigheter. Alltid ledighetsansökan!

11 Parkering/lämna & hämta
Enbart på simhallen och kyrkans parkering. Gäller 07:00-17:00 Det handlar om våra barns säkerhet. Tack!

12 Fortsättning klassvis….
Möt era barns klassföreståndare på högstadiet. Passa på att ställa frågor över saker som känns oklart. Tack för att du kom!


Ladda ner ppt "Välkomna till Färila skola läsåret 14/15"

Liknande presentationer


Google-annonser