Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chef kultur- och ungdomsenheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chef kultur- och ungdomsenheten"— Presentationens avskrift:

1 Chef kultur- och ungdomsenheten
Välkomna! Chef fritidsenheten Pekka Widergren Chef kultur- och ungdomsenheten Lars Palmér

2 Informationsmöte bidragsnormer
28/9-2011 Informationsmöte bidragsnormer

3 Dagordning Öppnande Presentation
Tidsplan för genomförandet av bidragsöversynen Uppdraget från nämnden Samtal om nuvarande bidragsnormer Ur tjänstemanna synvinkel Ur föreningarnas synvinkel Referensgrupp i det fortsatta arbetet Avslutning

4 Chef kultur- och ungdomsenheten
Kontaktuppgifter Chef fritidsenheten Pekka Widergren Chef kultur- och ungdomsenheten Lars Palmér

5 Tidsplan för genomförandet av bidragsöversynen
Nya reviderade bidragsnormer ska finnas klara att antas av kultur- och fritidsnämnden september 2012 Augusti – 2011 Genomgång av material September – 2012 Föreningsträff Skapande av referensgrupp Januari – 2012 Kalla till en andra föreningsträff Fånga upp nya frågeställningar Februari – 2012 Delredovisning till kultur- och fritidsnämnden

6 Forts Våren – 2012 Remissförslag skickas ut under våren till föreningar September – 2012 Reviderade bidragsnormer finns framtagna för beslut av kultur- och fritidsnämnden

7 Uppdraget från nämnden
Kommunens stöd till flickors och pojkars aktiviteter i föreningar ska vara jämställt Inga barn ska av ekonomiska skäl stå utanför de verksamheter för barn och unga som erbjuds i kommunen Föreningar som erbjuder verksamheter för funktionshindrade ska få extra ekonomisk stimulans Föreningars närvaro i skolan ska stimuleras Föreningar som gör folkhälsoinsatser för seniorer ska få extra ekonomiskt stöd (ej pensionärsorganisationer då bidrag till dem handläggs av socialförvaltningen) Bidrag till föreningar som fastställt handlingsplaner och aktivt arbetar för att motverka mobbing, trakasserier och kränkande behandling Hitta former för att samarbeta med föreningslivet i framtagandet av bidragsnormerna

8 Nuvarande bidragsnormer ur tjänstemanna synvinkel
Se över de allmänna bestämmelserna Använda goda exempel som ligger i framkant med bidragshanteringen ex Lidingö, Stockholm och Enköping Vad är en förening i Sigtuna kommun – hur ska detta definieras? Hur kan vi kontrollera och registrera detta varje år (exempelvis kan föreningarnas medlemsantal, stadgar förändras)? Föreningar som ej innehar, av styrelsen beslutade, riktlinjer för alkohol och droghantering ska ej erhålla bidrag från Sigtuna kommun. Hur och till vilken grad ska riktlinjerna regleras? Vad har vi för minsta innehållskrav på riktlinjen? Göra blanketterna mer brukarvänliga

9 Forts Revidering av samtliga bidragsformer
Verksamhetsbidragens åldersindelning bör följa statens 7 – 20 år. Översyn av grundbelopp bör då också göras Hur kan man möjliggöra samkörning med LOK-stöd? Se över ansökningsdatum Se över datum och inlämningsformer för ledarutbildningsbidraget Se över Övrigt fritidsfrämjande bidraget Se över avgränsningarna för Kulturbidrag Se över möjligheten att kunna ge stöd till kulturverksamhet till olika konstellationer för att stärka kulturlivet

10 Nuvarande bidragsnormer ur föreningarnas synvinkel
Ordet är fritt…

11 Sista datum för era synpunkter och förslag
Det behöver vi ha hos oss senast den 31 oktober 2011! (Men gärna tidigare…) Det enklaste är att ni skickar via mail – men brev och telefon fungerar också.

12 Referensgrupp Vilka är intresserade av att vara med i en referensgrupp? Hur kan den se ut? Mötesformer? Hur stor kan gruppen vara?

13

14 Chef kultur- och ungdomsenheten
Kontaktuppgifter Chef fritidsenheten Pekka Widergren Chef kultur- och ungdomsenheten Lars Palmér


Ladda ner ppt "Chef kultur- och ungdomsenheten"

Liknande presentationer


Google-annonser