Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lässtudio för Göteborgs universitetsbibliotek placerad i Ekonomiska biblioteket. Startad hösten 2002.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lässtudio för Göteborgs universitetsbibliotek placerad i Ekonomiska biblioteket. Startad hösten 2002."— Presentationens avskrift:

1 Lässtudio för Göteborgs universitetsbibliotek placerad i Ekonomiska biblioteket. Startad hösten 2002.

2 Några fakta om Göteborgs Universitet och Göteborgs Universitetsbibliotek •Göteborgs universitet har ca 40.000 studenter varav ca 5 % beräknas vara dyslektiker och ett 20 – tal synskadade studenter är inskrivna. •Universitetsbiblioteket GUB består av 9 biblioteksenheter + ett antal institutionsbibliotek. Totalt har GUB drygt 200 anställda. Ekonomiska bibliotekets läsesal

3 Uppdrag Våren 2002 fick Ekonomiska biblioteket i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta läsplatser för läshandikappade studenter och forskare vid Göteborgs universitet. En investeringsbudget på 400.000:- hade avsatts inom GUB:s budget.

4 Genomförande En arbetsgrupp bestående av tre personer tillsattes; en med inriktning mot IT, en mot utbildning och en samordnare. Till gruppen knöts GUB:s IT-chef, en synskadad student och en dyslektiker. Kontakt togs också med syncentralen i Gbg. Studiebesök på Gbg:s stadsbibliotek, Chalmers bibliotek och på Enter.

5 Information på http://www.ub.gu.se/Ge/http://www.ub.gu.se/Ge/ Studion för läshandikappade är placerad i Ekonomiska biblioteket på Vasagatan 1. I det avskilda rummet på Balkong 1 finns två arbetsplatser, utrustade med förstoringsprogram, talsyntes, stavningsprogram, skanner och skrivare. Den ena arbetsplatsen har dessutom punktskrivare och punktdisplay. forts.

6 Information på http://www.ub.gu.se/Ge/ Behörighet att använda dessa arbetsplatser och viss annan förstärkt biblioteksservice får du genom intyg från studievägledare Lena Borg-Melldahl tfn. 031-773 10 40 e-post lena.borg-melldahl@adm.gu.se. Läsplatserna har samma öppettider som Ekonomiska biblioteket. Bokning av arbetsplatserna sker via e-post Ge.lan@ub.gu.se eller tfn. 031-773 14 31.

7

8 Lässtudion innehåller följande hjälpmedel: •Supernova 5 standard - ett kombinerat förstorings- och skärmläsningsprogram för förstorad bild, talsyntes och punktskrift. •Jaws 4.02 - ett skärmläsningsprogram för talsyntes och punktskrift. •Infovox 330 innehåller en högkvalitativ talsyntes på svenska och engelska. •Punktskrivare Index Everest är placerad i en ljudhuv för att minimera ljudeffekter. •Punktdisplay Braillex EL 2D 66 med 66-teckens läsrad och 13 vertikala celler för lätt orientering över hela skärmen. •Förstoringskamera Idea-CX med stort avstånd mellan kamera och bord för att lätt kunna vända sida i en bok. •FineReader Pro 6.0 - OCR-program för inskanning av text i dator. •Prophet - ordprediktionsprogram som ger förslag på ord från de vanligaste ordkombinationerna. Personliga inställningar kan göras. •Stava Rätt 2 - stavningskontroll utvecklad för dyslektiker. Den fungerar endast i Word.

9 •Utbildning av personalen 3 halvdagar till arbetsgruppen information en halvdag till all bibliotekspersonal •Utbildning av användarna Genom personalen eller genom handledarna.

10 Marknadsföring av tjänsten • genom lokalpressen • genom västnytt • genom medverkan i olika evenemang

11 Och sen då? Utvärdering för att gå vidare med fler läsplatser i övriga biblioteksenheter. Gemensamma sitelicenser inom Gbg:s universitet och Chalmers. Göran Bergh goran.bergh@ub.gu.se tfn 031-7731435 ellergoran.bergh@ub.gu.se Eva Johansson Eva.Margareta.Johansson@ub.gu.seEva.Margareta.Johansson@ub.gu.se tfn 031-7732726 Göteborgs universitetsbibliotek, Ekonomiska biblioteket, Vasagatan 1, 405 30 GÖTEBORG


Ladda ner ppt "Lässtudio för Göteborgs universitetsbibliotek placerad i Ekonomiska biblioteket. Startad hösten 2002."

Liknande presentationer


Google-annonser