Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hanterbar Meningsfull SENSE OF COHERENCE – KÄNSLA AV SAMMANHANG

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hanterbar Meningsfull SENSE OF COHERENCE – KÄNSLA AV SAMMANHANG"— Presentationens avskrift:

1 Hanterbar Meningsfull SENSE OF COHERENCE – KÄNSLA AV SAMMANHANG
Eva Tideman Begriplig Hanterbar Meningsfull SENSE OF COHERENCE – KÄNSLA AV SAMMANHANG

2 J. Horn & J. Knoll , 1997, p.72

3

4

5

6 Vad individen verkligen gör – inte vad individen skulle kunna göra
Adaptivt beteende Vad individen verkligen gör – inte vad individen skulle kunna göra

7

8 American Association on Intellectual and
Developmental Disabilities AAIDD Diagnostic Adaptive Behavior Scale: avser att mäta adaptivt beteende, 4-21 år Conceptual skills (Kognitiva färdigheter): läs- och skrivkunnighet, antalsbegrepp, förstå pengar och tid, självstyrning. Social skills (Sociala färdigheter): relationsförmåga, socialt ansvarstagande, självuppfattning, social problemlösningsförmåga, följa regler, lyda lagar, hålla på sin rätt (inte godtrogen, lättlurad, naiv), undvika att bli utnyttjad, diskriminerad eller mobbad. Practical skills (Praktiska färdigheter): ADL, följa schema/rutiner, hantera pengar, använda telefon, sköta hälsa sin hälsa, säkerhet, använda transportmedel, yrkesmässiga färdigheter.

9 Vänster hjärnhalva Höger hjärnhalva
fokus på detaljer fokus på helhet delar, turordning helhet, överblick var sak för sig sammanhang ordens betydelse språkmelodi tal och språk bilder långsam, noggrann snabb, kreativ inlärda rutiner pröva sig fram

10

11

12 lågstadiet learning to read därefter reading to learn

13 “En förutsättning för att förstå texter är att man har ett tillräckligt ordförråd. Är texter obegripliga tenderar man att låta bli att läsa. Men bra läsare blir man om man läser mycket. Här förstärks således en ond cirkel. Ordfattigdom är inte bara en rent språklig fråga. Den är också ett uttryck för en bristfällig orientering i omvärlden. Ord och begrepp bringar ordning i en komplex och mångfacetterad värld, ger sammanhang och överblick. Den som saknar ord får också svårt att argumentera för sin sak, förklara, lägga tillrätta och lösa konflikter. Ordlöshetens vanmakt är nära besläktad med den okontrollerade aggressionen”. ”Att inte förstå vad man läser” av Ingvar Lundberg

14 ESSENCE Early Symtomatic Syndromes Eliciting
Neurodevelopmental Clinical Examinations Motorik (t ex klumpighet eller stel ansiktsmimik) Perception (t ex överkänslighet för ljud, ljus, beröring) Språkutveckling Begåvning Aktivitetsnivå (hyperaktivitet eller hypoaktivitet) Uppmärksamhet Impulsivitet Stämningsläge (t ex kraftiga humörsvängningar) Social interaktion och ömsesidighet Sömn eller föda Beteende Allmänna utvecklingsproblem Gillberg, C. The ESSENCE in child psychiatry Research in Developmental Disabilities 31 (2010)

15 ESSENCE Early Symtomatic Syndromes Eliciting
Neurodevelopmental Clinical Examinations ADHD ADD Trotssyndrom Autismspektrum Språkstörning/”specifik” språkstörning Mental retardation/utvecklingsstörning Icke-verbala inlärningsproblem Arbetsminnesproblem Långsam processbearbetning Bipolär sjukdom Tics Tourettes syndrom Motoriska avvikelser Gillberg, C. The ESSENCE in child psychiatry Research in Developmental Disabilities 31 (2010)

16

17

18

19

20 Love well Work well Play well Expect well


Ladda ner ppt "Hanterbar Meningsfull SENSE OF COHERENCE – KÄNSLA AV SAMMANHANG"

Liknande presentationer


Google-annonser