Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Heléne Stern leg psykolog

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Heléne Stern leg psykolog"— Presentationens avskrift:

1 Heléne Stern leg psykolog
Vad är Autism? Vad menar vi med Autismspektrumtillstånd? Vad kan det innebära för den enskilde individen? Hur diagnostiseras Autism? Heléne Stern leg psykolog

2 Autismspektrum Autism i barndomen/Autistiskt syndrom Asperger syndrom
Atypisk Autism Nyheter i DSM –V En diagnos: Autismspektrumstörning Svårighetsgrad och hjälpbehov ska anges!

3 Kognitiv funktionsnedsättning
Ett kvalitativt annorlunda sätt att ta in och bearbeta information Finns med sedan barndomen

4 Förekomst 0,6 - 1,5 % av befolkningen Inom psykiatri 1,4 - 4%
Det finns ännu inte någon konsensus kring vad som orsakar Autism, arv och miljö

5 Wings triad Begränsad förmåga till ömsesidig social interaktion
Begränsad förmåga till ömsesidig social kommunikation Begränsningar i föreställningsförmåga

6 Mentalisering Att förstå att andra har ett eget inre liv
Att föreställa sig vad andra vet och inte vet Att dra slutsatser om andras tankar, känslor och avsikter Att dra slutsatser om andras avsikter utifrån beteende Att skapa samförstånd

7 Vid Autism, andra förutsättningar
Klarar inte att intuitivt/automatiskt ta andra personers perspektiv Har inte samma förutsättningar att utvecklas socialt Har sämre verktyg att lära sig förstå hur den sociala världen fungerar Social interaktion tar oerhört mycket kraft och energi!

8 Central koherens Att skapa sammanhang och mening genom att prioritera helheten Att få en sammanhängande helhet av information, att exempelvis utläsa det väsentliga i en text Personer med Autism tenderar att fastna vid detaljer på bekostnad av helheten

9 Automatisering och generalisering
Inlärda beteenden blir inte ”automatiska” Det man lärt i en situation kan vara svårt att använda i andra situationer Medför omfattande svårigheter i vardagen!

10 Ojämn kognitiv nivå Svårt både för individen och omgivningen
Ofta felaktiga förväntningar och krav Ibland understimulering

11 Autism och känslor Personer med Autism har samma sorts känslor som andra Ofta svårt att uppfatta, tolka och uttrycka egna känslor Många gånger starka känslomässiga uttryck

12 Tar oerhört mycket kraft och energi!
Perception Känslig perception - Ljud - Ljus - Doft - Beröring - Konsisten Saknar ”filter” Tar oerhört mycket kraft och energi!

13 Kommunikation Processar ofta information långsamt
Ibland mycket lång svarslatens Ofta mycket konkret och bokstavlig språklig förståelse Att förstå det underförstådda, ironi, ”vita lögner” Att veta det alla andra vet, det som är outtalat Använder ofta språket oflexibelt, en del mycket ”högtravande”

14 Forts. kommunikation ”Brutal” ärlighet Godtrogen – naiv och ärlig
Kan bli utnyttjade och lurade Har många gånger blivit mobbade

15 Ickeverbal kommunikation
Ögonkontakt Gester Mimik Att använda sig av för att tolka och förstå, men personer med Autism kan också vara svåra att läsa av för andra

16 Svårigheter att förhålla sig till diffusa/relativa begrepp
Lagom Att göra sitt bästa En stund Runt lunch

17 Förändringar Oförutsedda händelser Överraskningar
När det inte blir som planerat Regler som inte hålls

18 Stress- och kravkänsliga
Social samvaro, släktkalas, kören, fikat på jobbet etc. Perceptionskänslighet Etc… de flesta har saker som är extra svåra men det är individuellt!

19 Diagnostik SBU-rapport maj 2013:
Det finns idag inte evidens för någon särskild metod – utredning i team med flera kompetenser rekommenderas Det finns inte några bestämmelser om hur en utredning ska gå till, men det finns rekommendationer Psykiatrin har ansvar för diagnostisering av vuxna Habilitering och psykiatri när det gäller barn

20 Forts. diagnostik Utredarnas erfarenhet och kunskap är avgörande
Utvecklingsanamnes är avgörande, intervju med nära anhörig Multiprofessionell bedömning Psykolog – kognitiv bedömning Arbetsterapeut – funktionsbedömning Psykiatriker – medicinsk och psykiatrisk bedömning Sjukgymnast – motorisk bedömning

21 Forts. diagnostik Normalitet – avvikelse
En funktionsnedsättning som påverkar flera områden i livet Personens delaktighet och motivation till utredning är avgörande Att få kunskap och förståelse för sitt eget sätt att fungera

22 Behandling Det finns inte någon medicinsk behandling mot Autism
Kunskap Bemötande Struktur, förutsägbarhet och hjälpmedel

23 Personer med Autism är alla olika och unika individer … som har vissa svårigheter som är gemensamma

24 Litteratur- och webbtips
Gunilla Gerland Gunnel Norrö Tony Attwood Carolina Lindberg och Malin Valsö, ”Vardagsliv med Aspergers syndrom”


Ladda ner ppt "Heléne Stern leg psykolog"

Liknande presentationer


Google-annonser