Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

bristande uppmärksamhet hyperaktivitet bristande impulskontroll

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "bristande uppmärksamhet hyperaktivitet bristande impulskontroll"— Presentationens avskrift:

1 bristande uppmärksamhet hyperaktivitet bristande impulskontroll
ADHD – huvudsymtom bristande uppmärksamhet hyperaktivitet bristande impulskontroll

2 ADHD – olika typer huvudsakligen bristande uppmärksamhet
huvudsakligen hyperaktivitet / impulsivitet kombinerad typ

3 ADHD - epidemiologi 7 års ålder 5-6 % vuxna 2-3 %
”svår” ADHD % vuxna % förhållandet pojkar / flickor: 2(-3) / 1

4 ADHD - diagnos deskriptiv diagnos
diagnostiska manualer med beskrivande kriterier (DSM-IV; ICD-10) efter noggrann undersökning läkare och psykolog (enklare fall) utredningsteam (mera komplicerade fall)

5 ADHD - diagnos utredningsteam neuropsykolog (WISC, WPPSI, WAIS)
läkare (barnneurolog eller barnpsykiater) sjukgymnast arbetsterapeut speciallärare

6 ADHD – kognitiva svårigheter
korttidsminne minne som används för att hålla detaljer, instruktioner, ord, figurer en kort stund. T ex telefonnummer, information från läraren etc. executiva funktioner Hjälper oss att planera den nära framtiden; välja strategier för att lösa näraliggande problem; inhibera beteenden som inte är adekvat för ögonblicket; kunna byta strategi om den använda inte leder till målet.

7 ADHD – vanliga sekundära symtom och svårigheter
Försenad tal/språk utveckling Motoriska svårigheter Svårt att samspela med kompisar Inlärningssvårigheter (ex dyslexi etc) ODD – trotssyndrom CD – conduct disorder har ofta en något sämre prognos

8 ADHD – sekundära problem och svårigheter (forts.)
Depression Tics, Tourette syndrom Autistiska drag ( särskilt hos dom med svår ADHD) tvångssyndrom ångestproblematik olycksdrabbade

9 ADHD – sekundära problem och svårigheter (forts.)
Perceptionsstörning Sömnstörning Missbruk Bipolär sjukdom (mano-depressiv) Uppförandestörning, antisocialt beteende ( i svenska fängelser har man funnit att % av internerna uppfyller diagnos-kriterierna for ADHD)

10 ADHD – orsaker Ärftlighet (> 70 %) Fosterpåverkan
Mulitfaktoriellt arv Fosterpåverkan Alkohol (FAS, FAE) Infektioner Havandeskapsförgiftning Rökning

11 ADHD – orsaker (forts.) Efter födelsen Psykosociala faktorer?
Infektioner Traumatiska hjärnskador Psykosociala faktorer?

12 ADHD – bemötande och behandling
Information Kunskap Struktur Pedagogiska metoder Helst visuella instruktioner Mediciner

13 ADHD Tidig upptäckt? Flickor / pojkar ca 13 år / ca 6-7 år

14 ADHD Skillnader flickor / pojkar kvinnor / män

15 ADHD HA mindre framträdande hos flickor pillar på naglarna tuggar tuggummi vickar med foten ”stor känsla av rastlöshet” Föräldrar upplever mer HA än skolan

16 ADHD Flickor större soc samspelssvårigheter under fritid Pojkarna större problem under skoltid Uppförandestörn. Flickor mindre än pojkar Aggressivitet - ” -

17 ADHD Ångest, fobier, tvång och tics mer hos flickor än hos pojkar Tid alkohol o droger mer hos flickorna Kroppsliga symtom mer hos flickorna Hjälp i skolan mindre för flickorna

18 ADHD Flickorna ”stillsamma” i skolan men tenderar att börja skolka i högstadiet glider undan krav leker med betydligt yngre eller betydligt äldre barn Medicin: färre flickor än pojkar Medicineffekt: flickor = pojkar

19 ADHD Flickorna har Inga speciella fritidsintressen
Bryr sig lite om sitt utseende / kläder Sociala koder Ofta ensamma Mobbas i högre utsträckning Klarar inte målen

20 ADHD – medicinsk behandling
Bäst vid ”klassisk” ADHD Svårare att få god effekt om barnet samtidigt har autismspektrumstörning, tics, tvångssyndrom

21 ADHD – medicinsk behandling
Centralstimulantia Metylfenidat 0.5 – 1.5 mg/kg/day Ritalin® kortverkande(3-4 tim); långverkande (ca 10 tim) Concerta® långverkande (ca12 tim) Equazym® långverkande (ca 8 tim) klicka

22 ADHD – medicinsk behandling
Metylfenidat Selektiv återupptagshämmare av Dopamin(DA) Ökar alltså DA aktiviteten Normaliserar en tidigare låg DA aktivitet

23 ADHD – medicinsk behandling
Metylfenidat – bieffekter: Huvudvärk; ont i magen; Sämre aptit Sömnstörningar Höjer blodtrycket Ökar frekvensen av ev tics ev depression

24 ADHD – medicinsk behandling
Metylfenidat och andra centralstimulantia Får endast förskrivas av barnpsykiatriker och av barnneurologer För vuxna enbart av vuxenpsykiatriker

25 ADHD – medicinsk behandling
Atomoxetin (Strattera®) 1 – 1.5 mg/kg/day Selektiv återupptagshämmare av Noradrenalin (och av DA) Har effekt hela dygnet Tas gärna på kvällen Tar 4-6 veckor till full effekt


Ladda ner ppt "bristande uppmärksamhet hyperaktivitet bristande impulskontroll"

Liknande presentationer


Google-annonser