Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.sprakenshus.se www.sprakenshus.se/arabic Eva-Kristina Salameh Logkurs 5p.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.sprakenshus.se www.sprakenshus.se/arabic Eva-Kristina Salameh Logkurs 5p."— Presentationens avskrift:

1 www.sprakenshus.se www.sprakenshus.se/arabic
Eva-Kristina Salameh Logkurs 5p

2 Språklig kod Uttrycksdel Innehållsdel Pragmatik lexikon grammatik
fonologi Innehållsdel begreppsbildning Pragmatik språkliga regler sociala regler Eva-Kristina Salameh Språkens Hus

3 Språklig socialisation
Språklig påverkan i olika kulturer för att barn ska lära sig tala är beror på: Hur den sociala organisation är relaterad till interaktion Värdet av tal i en kultur Statusförhållande i interaktionen Uppfattningar om kommunikativa avsikter Uppfattningar om hur barn lär sig språk Eva-Kristina Salameh

4 Kontextoberoende språklig socialisering
Ett samhälle där barn ”uppfostras” Den vuxne tar barnets perspektiv i samtal med barnet Babytalk Överdriven prosodi Språket bryts ner i smådelar Anpassat uttal och grammatik Vuxna verbaliserar vad barn gör Samtal i form av frågor och svar, även sagoläsning

5 Kontextberoende språklig socialisering
Ett samhälle där barn ”växer upp”, barngruppen viktig Barnet förväntas anpassa sig till den aktuella kommunikativa situationen Observation Språket lärs ut som en helhet Upprepningar när barnet inte förstår Vuxna verbaliserar inte vad barnen gör Frågor är äkta frågor Eva-Kristina Salameh

6 Exempel på kodväxling Si tu eres puertoriquento your father is a puerto rican you should at least de vez en cuando you know hablar español Om du är puertorican, din far är puerto rican, så bör du i alla fall då och då vet du tala spanska Eva-Kristina Salameh

7 Tid för tillägnandet av ett andraspråk Collins 1986
Ankomstålder Genomsnittlig tidsåtgång för andraspråktillägnande och infödd nivå i skolans läsämne 5 – 8 år 3 – 8 år 8 – 11 år 2 – 5 år kan oftast läsa och skriva på sitt modersmål 12 – 15 år 6 – 8 år höga krav i skolan Eva-Kristina Salameh Språkens Hus

8 Flerspråkighet och språkstörning
Viktigt att skilja mellan bristande exponering för svenska och språkstörning Hur skilja problem orsakade av hörselnedsättning resp språkstörning Ett flerspråkigt barn med språkstörning måste uppvisa en störning i samtliga språk Nödvändigt att göra en bedömning även av modersmålet Tidig diagnos viktig – flerspråkighet orsakar ALDRIG en språkstörning Eva-Kristina Salameh

9 Lexikal organisation Lagrat i speciella nätverk
ljudlika associationer, klang rim som hund  rund alitterationer katt  matta syntagmatiska relationer hund  skäller (ord som logiskt följer i en sats) hund  farlig (kan bli fras: en farlig hund) paradigmatiska relationer hund  katt hund  djur hund  tax hund  koppel, svans Eva-Kristina Salameh

10 Lexikal organisation svenska

11 Lexikal organisation arabiska
Eva-Kristina Salameh Språkens Hus

12 Intervention flerspråkiga barn
Interventionen bör göras på båda språken Indirekt intervention - handledning Undvik postiljonsatser Flerspråkighet som intervention Eva-Kristina Salameh Logkurs 5p


Ladda ner ppt "Www.sprakenshus.se www.sprakenshus.se/arabic Eva-Kristina Salameh Logkurs 5p."

Liknande presentationer


Google-annonser