Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva-Kristina Salameh Logkurs 5p

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva-Kristina Salameh Logkurs 5p"— Presentationens avskrift:

1 Eva-Kristina Salameh Logkurs 5p Eva Kristina SalamehEva-Kristina Salameh Språkens Hus

2 Flerspråkig utveckling
Den språkliga utvecklingen börjar inte senare går inte långsammare Lexikon Grammatik Fonologi (språkljud)

3 Flerspråkig utveckling II
Kodväxling Språklig socialisation Basspråk Skolspråk

4 Flerspråkighet och språkstörning
Viktigt att skilja mellan bristande exponering för svenska och språkstörning Ett flerspråkigt barn med språkstörning måste uppvisa en störning i samtliga språk Nödvändigt att göra en bedömning även av modersmålet Tidig diagnos viktig – flerspråkighet orsakar ALDRIG en språkstörning Eva-Kristina Salameh Eva Kristina SalamehEva-Kristina Salameh Språkens Hus

5 Varför inte ”double delay”?
Metaperspektiv Flerspråkigheten förstärker exekutiva funktioner uppmärksamhet bl a på språkliga skillnader impulskontroll förbättrar processförmågan kontrollfunktioner håller tillbaka det ena språket när det andra talas flexibilitet samma begrepp kan ha olika fonologisk form Flerspråkighet som intervention 5

6 Fonologisk medvetenhet
Innebär förståelse för hur det fonologiska systemet är uppbyggt. Prövas med: rim fonemidentifiering stavelsemanipulation non-ord språkligt minne

7 Processbarhetsteorin (Pienemann & Håkansson 1999)
Nivå Exempel Nivå 5 Flickan gungar inte – här är flickan som inte gungar Nivå 4 Sen sprang hunden Hon sover inte Nivå 3 Dricker – har drickit Stor hund – stora hundar Sen han springer Nivå 2 Läser – läste Pojke – pojkor Nivå 1 Hej då! Va e de?

8 Svensk-arabiska barn med grav språkstörning
tar betydligt längre tid än ca två år på svensk förskola för att visa exempel på höga grammatiska nivåer, och behöver betydligt längre tid även för högre grammatiska nivåer på arabiska använder betydligt fler förenklingsprocesser för uttalet på svenska och även på arabiska under betydligt längre tid MEN klarar att utveckla två språk men är sårbara för bristande exponering på båda språken Eva-Kristina Salameh Logkurs 5p Eva Kristina SalamehEva-Kristina Salameh Språkens Hus

9 Faktorer av betydelse för en flerspråkig utveckling
Sociala faktorer brist på jämnåriga kompetenta andraspråkstalare Språkliga faktorer komplex språklig miljö Pedagogiska faktorer verksamhet/undervisning bedrivs ofta utifrån normer för enspråkiga barn

10 Lagrat i speciella nätverk
Lexikal organisation Lagrat i speciella nätverk ljudlika associationer, klang rim som hund  rund ljudlikhet som i katt  matta syntagmatiska associationer hund  skäller (sats) hund  farlig (fras) paradigmatiska associationer (över- och underordning) hund  katt hund  djur hund  tax hund  koppel, svans Eva-Kristina Salameh

11 Semantiska associationer Nettelbladt, Håkansson, Salameh 2007
Vilken passar den ihop med? Vad används den till? Var kan man hitta den? Kan du beskriva den? Vad liknar den? Kategori Funktion Kontext Beskrivning Likhet Eva-Kristina Salameh Logkurs 5p Eva Kristina SalamehEva-Kristina Salameh Språkens Hus


Ladda ner ppt "Eva-Kristina Salameh Logkurs 5p"

Liknande presentationer


Google-annonser