Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grammatik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grammatik."— Presentationens avskrift:

1 Grammatik

2 Grammatik Språk består av ljud Ljud sätts ihop till ord
Ord kombineras till fraser Fraser blir till satser Flera satser kombineras till meningar Flera meningar är ett stycke Allt detta kan inte kombineras hur som helst= det finns regler

3 Språkets struktur LJUD = fonem – språkets minsta betydelseskiljande enhet Ex.v. Tal eller Tall A-ljudet

4 Språkets struktur Minsta betydelsebärande enheten = morfem
Inte alltid ett ord Ofta bara en del av ett ord Ex.v bilist Morfem 1 = bil (ord) Morfem 2 = ist(Betydelsen – någon som kör) Morfemen hjälper oss att lista ut vad ord betyder

5 Språkets struktur Ex.v hundarnas Hund = ord ar = plural
na = något bestämt s = äger något

6 Språkets struktur Minsta betydelseskiljande skrivna enheterna
Bokstäver 9 vokaler 20 konsonanter

7 Ord Fonem, morfem, grafem = språkets minsta beståndsdelar
Kombinationen av dessa bildar ord

8 Ordbildning Sammansättning av två ord (matte – bok)
Lägga till ett prefix(förstavelse)- (för –svar) Lägga till ett suffix(ändelse)- (damm-ig) Förkorta (automobil = bil) Förkortningar blir ord (syv = studie- och yrkesvägleding) Speciell förkortning: SI- systemets sju grundenheter: Storhet enhet förkortning Längd meter m Massa kilogram kg Tid sekund s Ström ampere A Substansmängd mol mol

9 Ordklasser Substantiv flicka - Adjektiv röd Verb skratta Adverb Pronomen Räkneord Prepositioner Konjunktioner Subjunktioner interjektioner

10 Substantiv (konkreta)
Konkreta substantiv (de har form och utseende, kan ses framför en )= ord för : människor, djur, föremål, grupper eller ämnen. Kommunalråd, gitarrist, hund, papegoja, stol, puck, besättning, redaktion, mjölk, silver

11 Subbstantiv (egennamn – är också konkreta)
Ekberg, Sara, Muhamed, Storuman, Dalälven, Karo, Missan, Svenska Dagbladet, Karlavagnen, Titanic, Röda rummet, Gårdsten

12 Substantiv (abstrakta)
Ord för känslor, egenskaper, tillstånd och begrepp Sorg, kärlek, godhet, intelligens, krig, svält, kapitalism, socialism

13 Substantiv En, ett , flera, all/alla (framför alla substantiv)
Texter med många substantiv = informationstunga exv. Lagtexter, vetenskapliga texter, facktexter Grundformen = nominativ och genitiv Motsvarighet till kasus i andra språk

14 Ersätta substantiv med pronomen
Kommunalrådet – han/hon/det Hunden – den Flickan – hon Dalälven – den Hatet - det

15 Adjektiv framför substantiv
Skicklige gitarristen Talande papegojan Avlägsna Karlavagnen Dödsbringande kriget

16 Genus n- genus(utrum) – en /den t -genus (neutrum) –ett/det

17 Genitiv Markerar ägande Bildas genom att lägga till –s på substantivet
Pojkens Lampornas Mossens Rummens

18 Substantiv (numerus = antal)
Plural = flertal Singular = ental __________________________________________ Singular Plural Bestämd form Obestämd form Obesstämd form Flicka Flicka-n Flick-or Flickor-na Pojke Pojke –n Pojk –ar Pojkar -na Stol Stol –en Stol –ar Stolar- na Hand Hand-en Händ-er Händer-na Äpple Äpple-t Äpple-n Äpplen-a Fält Fält-et Fält-en


Ladda ner ppt "Grammatik."

Liknande presentationer


Google-annonser