Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Del 1: Språkets uppkomst

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Del 1: Språkets uppkomst"— Presentationens avskrift:

1 Del 1: Språkets uppkomst
Språkhistoria Del 1: Språkets uppkomst

2 Ingen har än så länge kunnat definiera exakt vad ett språk är
Ingen har än så länge kunnat definiera exakt vad ett språk är. Se t ex nedan för alla olika användningar av begreppet ”språk” och vilka olika betydelser det kan ha: Siffrorna talar sitt tydliga språk Strindbergs språk var som sönderkrossat glas Engelska, tyska och franska är europeiska språk Språket är miraklet som tillåter människor att kommunicera med varandra Vad är språk?

3 Hur länge har människan kunnat tala?

4 Hur länge har människan kunnat tala?
Man vet inte riktigt hur länge människan har kunnat tala men det finns ändå rimliga hypoteser: Homo Sapiens Sapiens måste ha kunnat tala i åtminstone år eftersom vi då levde i samhällen som krävde diskussion, planering och organisation Våra talorgan har i princip sett likadana ut i minst år vilket talar för att vi borde ha kunnat forma språkljud så länge. Hur länge har människan kunnat tala?

5 Vad gav upphov till människans språk?

6 Vad gav upphov till människans språk?
Här följer ett antal teorier: Tra-la-la-teorin: språket uppstod ur vårt estetiska uttrycksbehov och vårt behov av rytm och klang Hej-å-hå-teorin: språket uppstod vid gemensamt arbete, för att samordna, organisera eller fördela arbete och krafter Wroom-swisch-bang-teorin: språket uppstod ut människans behov av att försöka härma olika skeenden eller föremål Wow-teorin: språket uppstod ur människans behov av att uttrycka starka känslor Bla-bla-bla-teorin: språket uppstod ut vårt sociala behov att kommunicera Vad gav upphov till människans språk?

7 Men vad är det som är så speciellt med det mänskliga språket, t ex jämfört med hur andra djur kommunicerar?

8 Vad skiljer människans språk från andra djurs?
Läs Sven-Eric Liedmans text Ett oändligt äventyr för att svara på nedanstående fråga! Vad skiljer människans språk från andra djurs?

9 Vad skiljer människans språk från andra djurs?
Endast den mänskliga talapparaten (stämband, tunga, munhåla, läppar och näsa) kan uttala så många olika ljud – över 100! Andra djur har varningsläten och parningsrop men de kommer inte i närheten av de varierade uttryckmöjligheter som det mänskliga språket har. Människan kan prata om sådant som inte är här, just nu: vad som HAR hänt, vad som kanske KOMMER att hända, vad vi ÖNSKAR och om KÄNSLOR Vårt språk är symboliskt och bygger på att vi kombinerar olika fonem (ljud) för att bilda olika ord. Vad skiljer människans språk från andra djurs?

10 Vad vill du förkovra dig i?
Läs artikeln Klimatomslag gav upphov till språk och bli utförlig genom att jämföra de olika teorier om språkets uppkomst som presenterats tidigare i PP:n med artikelns förklaring till språkets uppkomst: i vilken/vilka av teorierna som presenterats i PP:n kan man placera in artikelns resonemang? Motivera ditt svar och bli nyanserad! Läs artikeln Hunden som lärt sig fler än tusen ord och få en översiktlig bild av exceptionella djur! Vad vill du förkovra dig i?


Ladda ner ppt "Del 1: Språkets uppkomst"

Liknande presentationer


Google-annonser