Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lånord.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lånord."— Presentationens avskrift:

1 Lånord

2 Vad ni lärde er förra lektionen
Hur det svenska språket har varit genom åren och hur och varför det är som det är idag. Hur svenska har förändrats från fornnordiska. Att kyrkan gav oss det alfabet vi använder idag. Hur språket skapades och varför det ändras. Varför svenskan har ändrats så pass mycket och vad den första skriften var osv Väldigt mycket om språkhistoria, och jag tycker att de flesta av frågorna från oss besvarades. Frågor från förra lektionen Lite varför det ändras. Att varför vi ändrade så mycket för att passa in. Svar: Det kan vara olika saker, t.ex. religionsbyte, influenser av andra länder eller förenkling av språket. Svar: Varför vill man passa in?. Var finns bibeln den som är skriven på latin nu? Vad diftongerna är och hur de används. Svar: Även på det kungliga stadsbiblioteket. Svar: Det är språkljud som innehåller två vokalljud, t.ex. scout.

3 Lånord Frågor som ni hade om lånord:
Varför tar vi ord och inte kommer på egna? Var kommer orden ifrån? Hur mycket av svenska är egentligen låneord? Hur går det till när ett utländskt ord blir ett svenskt ord? Vilka ord kommer från tyskan, engelskan mm.?

4 Lånord Alla språk lånar ord från andra språk. Så har det alltid varit och kommer förmodligen alltid att vara. Vi lånar ord från de vi umgås med. Ditt ordförråd påverkas av den du umgås med och Sveriges ord påverkas av vilket land vi har stort utbyte med. Ofta lånar vi in ett ord som vi själva inte har ett eget ord för, men ibland lånar vi ord trots att vi har ett eget ord. Detta för att det är modernt att låna in ord från det landet just vid den tidpunkten.

5 Lånord Det svenska språket består av arvord och lånord.
Sverige har genom åren lånat mest ord från latin, tyska, franska och engelska. Direkta lån eller översättningslån Direkta lån är ord som vi tar rakt av t.ex. radio och mail. Ibland försöker vi försvenska stavningen, t.ex. mejl. Översättningslån är ord som vi översätter till svenska, t.ex. software – mjukvara eller bodybuilder – kroppsbyggare.

6 Lånord Gamla svenska ord
Svenskan består av arvord som är ord som alltid har används och som behövs för att kunna överleva. Björn Äta Måne Bröd Fader Latin Latinet var den katolska kyrkans språk, därför blev det svenska skriftspråk influerat av latin när Sverige blev kristet. Kloster - lat. claustrum Präst - lat. presbyter Klocka - lat. clocca

7 Lånord Tyska Tyskan har påverkat det svenska språket mest.
Detta beror på att Sverige var en del av Hansan (handeln i Europa) samt att många tyskar flyttade till Sverige. Då fick vi många ord som hade med handel att göra, t.ex. mynt, köpman och handel. När Sverige krigade med tyskarna under 1600-talet så tog vi militärord som t.ex. gevär och major.

8 Lånord Franska Under den nysvenska tiden kom det in många franska lånord i svenskan. Det sker eftersom hovet och den svenska överklassen tyckte att franskan var fin. Därför har orden mycket att göra med deras sätt att leva. Det tog även längre tid innan orden spred sig till ”vanligt folk”. Exempel på franska lånord är journalist, byrå och dessert.

9 Lånord Engelska I dag lånar vi mest ord från det engelska språket. Det beror mycket på att det engelska språket har hög status. Framför allt inom näringslivet, nöjesbranschen, tekniken och idrotten. Exempel: Import, export, match, träna, tajt, slimmad, parfym, logga in eller wildcard.

10 Lånord När blir ordet svenskt? Fas 1 - Inlåningsfasen
Några få personer använder ett nytt ord. Fas 2 - Spridningsfasen Personerna i fas 1 använder ordet i kontakt med andra personer, som i sin tur använder ordet med nya personer. Om personerna som använder ordet har hög status kan denna fas gå fort. Fas 3 - Etableringsfasen Många svenskar har nu hört eller sett ordet och vissa har kanske börjat använda det i sitt egna språk. SAOL tar in ordet.

11 Lånord Diskutera frågorna Frågor som ni hade om lånord:
Varför tar vi ord och inte kommer på egna? Svar: Vi har några egna ord men vi tar även in många ord beroende på trender, inflyttningar och samarbeten. Var kommer orden ifrån? Svar: Alla språk men mest från latin, engelska, tyska och franska. Hur mycket av svenska är egentligen låneord? Svar: Vet ej, många. Hur går det till när ett utländskt ord blir ett svenskt ord? Svar: Ordet går igenom olika faser. Vilka ord kommer från tyskan, engelskan mm.? Svar: Ord som tillhör olika områden och tider.

12 Språkhistoria Exit ticket


Ladda ner ppt "Lånord."

Liknande presentationer


Google-annonser