Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”DET NYA ENTREPRENÖRSKAPETS MÖJLIGHETER” SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP GRÄNSÖVERSKRIDANDE KRAFT FÖR REGIONAL OCH LOKAL UTVECKLING I GLESA MILJÖER Professor Yvonne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”DET NYA ENTREPRENÖRSKAPETS MÖJLIGHETER” SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP GRÄNSÖVERSKRIDANDE KRAFT FÖR REGIONAL OCH LOKAL UTVECKLING I GLESA MILJÖER Professor Yvonne."— Presentationens avskrift:

1 ”DET NYA ENTREPRENÖRSKAPETS MÖJLIGHETER” SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP GRÄNSÖVERSKRIDANDE KRAFT FÖR REGIONAL OCH LOKAL UTVECKLING I GLESA MILJÖER Professor Yvonne von Friedrichs Mittuniversitetet och Högskolan i Nord-Trøndelag Entreprenörskapsdagarna Östersund 1 oktober 2013

2 Vinstmaximerande syfte Egennytta

3 VI SKULLE BEHÖVA 2,42 JORDGLOBER OM ALLA LEVDE SOM VI LEVER I SVERIGE IDAG!

4 MER ANSVARSTAGANDE FÖRETAG KAN FRÄMJA ÖKAD TILLVÄXT I EUROPA ”Ett socialt ansvarstagande företagande avspeglar en medvetenhet om att krisen inte bara handlar om ekonomi och finanser utan även om etik. Värden som solidaritet, stabilitet, integration och integritet upprätthålls inte alltid av företagen och jag tror att våra ekonomier har lidit skada av detta. Socialt entreprenörskap och företagens sociala ansvar kan ha ett avgörande inflytande på detta område och bidrar därmed även till målen om ökad sysselsättning och tillväxt för Europa 2020-strategin” säger (László Andor, EU-kommissionär med ansvar för frågor som rör sysselsättning, socialpolitik och inkludering)

5 ETT BREDDAT ENTREPRENÖRSKAP SOM DRIVKRAFT FÖR REGIONAL UTVECKLING, KONKURRENSKRAFT OCH ATTRAKTIONSKRAFT Ill:Chow Hon Lam

6 ENTREPRENÖRSKAP Florence Nightingale Bert Karlsson ENTREPRENÖRSKAP Finns i alla mänskliga verksamheter! Förnyelse Handling Förnyelse Handling

7 SOCIAL INNOVATION? SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP? ” ÄR ALL ENTREPRENÖRIELL VERKSAMHET I SAMHÄLLET SOM INTE DRIVS AV PERSONLIG VINST, UTAN EN VERKSAMHET SOM AVSER ATT TILLFREDSSTÄLLA OLIKA SAMHÄLLSBEHOV” (BJERKE, 2013) SOCIAL ENTREPRENEURSHIP COMMUNITY-BASED ENTREPRENEURSHIP

8 … person/er med innovativa lösningar på samhällets mest angelägna sociala problem. De är ambitiösa och uthålliga, tar itu med viktiga samhällsfrågor och erbjuder helt nya idéer och ambitiösa strategier för strukturell förändring (Ashoka, 2012) •Socialt syfte •Samhällsnytta EN SAMHÄLLSENTREPRENÖR ÄR …

9 Vatten Sjukvård Bostad Utbildning Arbete El Teknik Inflytande över sitt eget liv

10 "FATTIGDOM I VÄRLDEN ÄR EN KONSTGJORD SKAPELSE” Professor Muhammad Yunus och Grameen Bank

11 ”Jag vill använda hela människan, även den icke-själviska dimensionen, för att tillsammans med kapitalismens verktyg och effektivitet minska fattigdomen. Socialt företagande har som mål att lösa sociala, ekonomiska och miljömässiga problem som plågat mänskligheten under lång tid. Grundarna och medarbetarna är inte inriktade på att göra en vinst utan på att lösa ett problem. Vinsten ska stanna kvar i företaget så att ännu fler problem kan lösas” (OmVärlden, 20/12 2010) GRAMEEN BANK = BYBANKEN Muhammad Yunus mikrokrediternas missionär

12 •Medborgarkooperativ och ägs av Offerdalsbygdens befolkning. •Att ha en hälsocentral på den ort man lever skapar trygghet, och trygghet är en grundsten för välfärd. •Att också kunna vara med och påverka och ha insyn i alla delar skapar delaktighet. Årets kooperativ 2012 ”Den sociala innovation som är Offerdals hälsocentral är påtaglig för både den lokala och regionala utvecklingen. Och den stora vinsten är att hälsocentralen finns för medborgarna!”

13 GOVIDO EKONOMISKA FÖRENING Socialt arbetsintegrerande företag: - Driva en integrerande mötesplats med bland annat café för alla typer av människor. - Koordinera och lotsa vidare människor som står långt ifrån arbetsmarknaden till sysselsättning. - Att verksamheten ska bedrivas på jämlika värderingar.

14 ”Att med lokalt idéellt engagemang arbeta med utveckling av bygden på ett företagsamt och lönsamt sätt”

15 LÖSA SAMHÄLLSPROBLEM GENOM ATT ANVÄNDA ENTREPRENÖRSKAPETS DRIVKRAFTER OCH IFRÅGASÄTTANDE AV RÅDANDE ORDNING Förändra världen

16 VAD HANDLAR FORSKNINGEN OM? 1.Definitioner av SE 2.Karaktäristika och drivkrafter för sociala entreprenörer 3.Lokalt socialt företagande och samhällsproblem 4.Hur man kan lösa sociala utmaningar 5.Kritiska behov av att bygga hållbara organisationer utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer

17 SAMVERKAN SAMARBETE SAMHANDLANDE 3 X ENTREPRENÖRSKAP (BJERKE & KARLSSON, 2012) X ENTREPRENÖRSKAP (BJERKE & KARLSSON, 2012) Offentliga sektorn Medborgar -sektorn Affärs- sektorn Utbildnings- sektorn Samhälls- entreprenörskap och sociala innvationer

18 UTMANINGAR FÖR SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP OCH SOCIALA INNOVATIONER • Problem att koordinera intressenter - sektorövergripande verksamhet, demokratiska processer • Dåligt anpassade regler – institutionella trösklar • Finansiering och kapitaliseringsproblem – privat och/eller offentlig finansiering • Saknas kunskap och forskning om socialt och samhällsentreprenörskap - definitioner, praktiken, lärande, teorier etc.

19 PASSION MEDKÄNSLA (COMPASSION) BRY SIG OM (CARING)

20


Ladda ner ppt "”DET NYA ENTREPRENÖRSKAPETS MÖJLIGHETER” SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP GRÄNSÖVERSKRIDANDE KRAFT FÖR REGIONAL OCH LOKAL UTVECKLING I GLESA MILJÖER Professor Yvonne."

Liknande presentationer


Google-annonser