Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översikt Vilka effekter kan vi förvänta oss av FIP?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översikt Vilka effekter kan vi förvänta oss av FIP?"— Presentationens avskrift:

1 Översikt Vilka effekter kan vi förvänta oss av FIP?
Hur kan vi utvärdera? Vilka utvärderingar finns? Utvärdering av FIP i Mälardalen Ett kostnadsnytta-exempel

2 Principskiss skadeförlopp
Skada per tidsenhet Tid

3 Vilka effekter får FIP? Insatstid
Kortare insatstid jämfört med ”traditionell” beredskap (1+4) Insatsförmåga Lägre förmåga än 5 man Kostnader Vad blir den extra kostnaden?

4 Bakgrund till utvärdering
Rapporten ”Tidsfaktorns betydelse” (2004) Ger ett värde på den samhällsekonomiska nyttan av att påbörja en insats tidigare respektive senare, ex. +/- 5 minuter Baseras på traditionell bemanning, dvs. 1+4 Resultat…

5 Resultat ”Tidsfaktorns betydelse”

6 Utvärderingar FIP Jönköping (2008) Gästrike (2011) Växjö (2011)
Mälardalen (2012)

7 Utvärdering FIP Jönköping (2008)

8 Erfarenheter Jönköping (2008)
Utvärdering gjord efter 1,5 års verksamhet Verksamhet på fyra stationer Baseras på intervjuer med samtliga FIP-befäl, samt särskilda rapporter efter genomförda insatser I stort sett samtliga befäl positiva till införandet I nästan 60 % av insatserna löser FIP minst hälften av den totala insatsen, i 28 % hela insatsen FIP är framme 3:40 min före övriga styrkan i medeltal Kostnaden per FIP = kr/år Nyttan per FIP = kr/år B/C-kvot = 16

9 Utvärdering FIP Gästrike (2011)

10 Erfarenheter Gästrike (2011)
Utvärdering gjord efter 2 års erfarenhet Verksamhet på fem stationer (augusti 2011) Frågeställningar: Hur mycket tid tjänas med FIP? Vid vilken typ av insats ger FIP störst samhällsekonomisk effekt? Vad anser personalen om FIP? Baseras på intervjuer med de styrkeledare som åker som FIP, samt analys av insatsrapporter Majoriteten av alla styrkeledare anser att FIP passar på just deras station och samtliga menar att kommuninvånarna får bättre hjälp i minst någon omfattning

11 Erfarenheter Gästrike (2011)
FIP är framme 2:15 min före övriga styrkan Kostnaden per FIP = kr/år Nyttan per FIP = kr/år B/C-kvot = 5 (5 första åren, därefter 17)

12 Utvärdering FIP Växjö (2011)

13 Erfarenheter Växjö (2011) Utvärdering gjord efter 2 års erfarenhet
Verksamhet på två stationer Baseras på intervjuer och enkäter 75 % upplever att FIP ger större samhällsnytta 69 % anser att utbildningen och informationen var tillräcklig innan starten av FIP 78 % anser att FIP är en verksamhet som ska finnas kvar 38 % upplever en känsla av osäkerhet i gruppen efter införandet av FIP Vid 23 % av larmen har FIP ensam kunnat lösa situationen Redovisar förbättringspotential för organisation, utbildning och utrustning

14 Utvärdering FIP Mälardalen (2012)

15 Behov av att noggrant mäta förändring i insatstid och insatsförmåga efter införande av FIP
→ Projektstart i Mälardalen 2007

16 Mål Att kontinuerligt mäta insatstid och insatsförmåga för en organisation där styrkeuppsättningen förändrats från: …till:

17 IDA anspänningstid

18 IDA körtid

19 Osäkerheter i IDA Manuellt registrerade tider
Registrerar bara första fordon ut och ankomst till skadeplats Kan vara två olika fordon, ev. från olika stationer När kommer andra enheter fram?

20 Dokumentation MBR För samtliga insatser: Var olyckan inträffade
Datum när olyckan inträffade Klockslag då olyckan inrapporterades till SOS Alarm Klockslag då SOS Alarm larmade räddningstjänsten För samtliga fordon: Klockslag då mätning av körtiden påbörjades respektive avslutades Var gällande fordon utgick ifrån Fordonsbeteckning Arbetsuppgifter som FIP-enheterna utför i väntan på huvudstyrkan skall dokumenteras

21 Exempel på data Från: 142187@mobitex.se[SMTP:142187@MOBITEX.SE]
Skickat: den 28 november :49 Till: Mbr Statistik Ämne: Tidrapport :1 (1/2) Automatiskt vidarebefordrat av en regel :09:39 X= Y= Ärendet inkom :10:49 X= Y= Kvittens :11:07 X= Y= Fordonet började röra sig :17:18 X= Y= Fordonet slutade röra sig :43:19 X= Y= Fordonet började röra sig :44:35 X= Y= Lämnar :49:07 X= Y= Avslut

22 Definitioner Anspänningstid =
Ärendet inkom → Fordonet började röra sig Körtid = Fordonet började röra sig → Fordonet slutade röra sig

23 Stationer FIP-enheter: -Hallstahammar Kolbäck Surahammar Virsbo
På gång: -Skultuna

24 FIP-enheterna: antal insatser

25 Resultat medelvärde och median: lokalt
Kommun Fordons- nummer Anspännings- tid (medel) Körtid (medel) Hallstahammar Släckbil (161, 171) 5:40 N=354 4:56 N=296 FIP (163, 167, 173, 177) 2:00 N=417 4:51 N=385 Skillnad -3:40* (p=0.000) -0:05 (p=0.588) Surahammar Släckbil (181, 191) 5:28 N=55 5:21 N=53 FIP (183, 187, 193, 197) 3:24 N=328 4:20 N=339 -2:04* -1:01* (p=0.049)

26 Resultat matchade insatser: lokalt
Kommun Fordons- nummer Anspänningstid (medel) Körtid (medel) Hallstahammar Släckbil (161, 171) 5:46 N=230 5:15 N=197 FIP (163, 167, 173, 177) 1:58 4:53 Skillnad -3:48* (p=0.000) -0:22 (p=0.292) Andel där FIP snabbast 100 % 53 % Surahammar Släckbil (181, 191) 5:10 N=29 5:05 FIP (183, 187, 193, 197) 2:10 4:12 -3:00* -0:53* (p=0.001) 76 %

27 Slutsatser Totalt: Anspänningstiden har minskat med ca 3-3:45 min
Ingen tidsvinst i körtid Hallstahammar: Anspänningstiden har minskat med ca 3:40-3:50 min Surahammar: Anspänningstiden har minskat med ca 2-3 min Körtiden har minskat med ca 1 min Jämförelse Jönköping ( ): FIP framme i medeltal 3:40 före övriga styrkan

28 Vad återstår av utvärderingen?
Djupare analys av: Insatsförmågan vid olika larmtyper Kostnaderna Geografisk position i utgångsläget

29 Ett kostnadsnytta-exempel 1(2)
Kostnaderna (Jönköping) Fordon Materiel Samband Utbildning/övning Summa: ca kr/år per FIP Vinst insatstid: minst 3 minuter Insatsförmåga: Traditionell bemanning ca 6000 kr per minut i samhällsekonomisk vinst per larm

30 Ett kostnadsnytta-exempel 2(2)
Vid 50% insatsförmåga (3 min) x (6000 kr) x 0,5 x (antal larm) = 81000 → antal larm > 9 för samhällsekonomisk effektivitet Vid 10% insatsförmåga (3 min) x (6000 kr) x 0,1 x (antal larm) = 81000 → antal larm > 45 för samhällsekonomisk effektivitet Insatsförmågan är viktig!!

31 Insatsförmågan Utvärderas under våren med hjälp av Karlstads universitet Generellt utifrån fyra ”dimensioner”: Snabbare orientering och bedömning av läget Kontrollera adressangivelsen och visa rätt väg Egen insats Skicka hem huvudstyrkan tidigare


Ladda ner ppt "Översikt Vilka effekter kan vi förvänta oss av FIP?"

Liknande presentationer


Google-annonser