Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverk för kommuner med omvandlingsområden Träff 3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverk för kommuner med omvandlingsområden Träff 3."— Presentationens avskrift:

1 Nätverk för kommuner med omvandlingsområden Träff 3

2 Behov/beslutPlaneringGenomförandeFörvaltning/drift Politk Policies för omvandlingsområden // I väntan på kommunala lösningar// Politiska processen, beslutsgången // synen på EA Huvudmanaskap: enskild eller kommunalt // Hållbarhet// krav på vägstandard under DP// Politiker som ger löften under pågående processer Överklaganden// Nya avstickningar under pågående projekt//VA taxan Ekonomi Exploateringsintresse Hållbarhet// skattekollektivet kontra va kollektivet// exploatörer// taxorGatukostnadesersättning Säkerställande av driftsäkerhet vid gemensamhetsanläggningar/ Driftkostnader kontra investeringskostnader Teknik Kapacitetsbrist eller överskott i befintliga system// Dimensioneringskriterier Hållbarhet// centrala lösningar med ÖL kontra lokala verk // slambåt// Öar olika lösningar// Tidiga skeenden Djupt // LTA kontra självfall// DIM// Miljö Huvudmanaskap // Dricksvattenproblem, paragraf 6 Hållbarhet// inventeringar // slambåt// olika lösningar för öarnaTillsyn Organisation Samarbete med tredje man Förvaltningsövergripande samverkan// Förhållanden med andra vägägare// förhållande till fä// Dp före eller efter// Säkerställande av underlag// tillit till underlag genomförandeavtal// Upphandling// entreprenadsformer// samordning med tredje part under byggtid// Ledtider i projekten Säkerställande av driftsäkerhet vid gemensamhetsanläggningar// Resurser vid stora utbyggnader Diskussionsmatris

3


Ladda ner ppt "Nätverk för kommuner med omvandlingsområden Träff 3."

Liknande presentationer


Google-annonser