Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan Nässjö and IHH Susanne Hertz Internationella Handelshögskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan Nässjö and IHH Susanne Hertz Internationella Handelshögskolan."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan Nässjö and IHH Susanne Hertz Internationella Handelshögskolan

2 Mål •Skapa plattform för forskning och utbildning inom logistik och Supply chain management •Genom denna skapa förutsättningar för utveckling inom regionen och Nässjö •Satsningen är långsiktig

3 Bakgrund •Ökad internationell konkurrens •Brist på tillväxt i området •Ökad outsourcing •Stor andel tillverkning inom regionen •Behov av kunskapsutveckling Ta vara på regionen geografiska placering som knutpunkt

4 Samverkan olika nivåer •Kommunen- övergripande •Utbildning/yrkeshögskolan •NNAB •Företagen •Advisory Board •IHH ledning - övergripande •Logistik och supply chain mangement enheten •Studenterna Nässjö IHH

5 Hur har vi arbetat •Utbildning - utveckling •Forskning - utveckling •Olika sätt att samverka

6 Utbildning utvecklat och hållt •Kurser på alla nivåer -KY, kandidat, magister och executive utbildning - •Från 1-17 st •Skapat nytt program - special magister ILSCM (1, 5 årig) •Antalet studenter i systemet nu 200- 300 st per år

7 Framtid- utbildning •Från magister på 60p till master Bologna 80p •Fler executive kurser •Distanskurs Logistiktrappan •Möjligheter att gå vidare •Bygga logistik och SCM ( 80p) utlokaliserat till Nässjö

8 International logistics and supply chain management IHH

9

10 Magister utbildning •Internationella studenter ( utom första året) •Tvärvetenskaplig (rättvetenskap, NEK, ekon geografi, FEK, IT •60p •Uppsatsen problembaserad karaktär - utgår från företagen •Skapat projekt under gång anpassade till företagens problem

11 Exempel på kunskaps områden •Leda styra och organisera logistiken och hela försörjningskedjor •Allianser och samarbeten •Arbeta och skapa konkurrenskraft med IT •Lokalisering av kunder, fabriker, lager, leverantörer •Transportekonomi •Kulturella skillnader

12 Ytterligare kunskap •Vad kan tredje parts logistikföretagen göra •Miljöfrågor och miljöarbete •Makt och position •Hur skrivs internationella avtal och transport rätt •Projektarbete •Strategi och förändringsprocesser för organisationer och hela nätverk •Slutligen integrera kunskapen

13 ILSCM magistern •Många har fått bra jobb redan under utbildningen- flera av företagen i regionen •Efter 3 mån har nästan alla fått jobb •Utbildningen skall förlängas till två år fom 2007 •Har fått mycket positiv feed back från många företag

14 Forskning •Allt fler pågående projekt •Forskning baserad på insikter från företagen och deras problem •Samarbete i internationellt nätverk •Utnyttja internationellt nätverk för seminarier •Anställning av doktorander 4 st •Utveckling av doktorand kurser 2 st

15 Ex Forskning •Fortsättning forskningsprojekt IT och SCM samt effekter för mindre företag •E-auctions •Supply chain monitoring - VCC, FKG, Odette, pipechain •Integration efficiency and effectiveness? Riezlern •Strategic alliances- betydelse kedjan •Internationell krisverksamhet •Agentens förändrade roll i värdekedjan •Arbetar med nytt stort projekt för företagen inom området

16 Nässjö och IHH •NNAB - IHH- många gemensamma möten och diskussion om utveckling •Diskussion och utveckling -utbildning/ yrkeshögskolan regelbundna •Avstämningsmöten med kommunen •Advisory Board -plattform för förståelse •Ansökt om extra medel för utveckling tillsammans

17 NNAB, IHH och företagen •Möten med enskilda företag och diskussion om deras problem •Etablering av företags nätverk-NNAB •Presentation vid olika nätverk i kommunen om logistik/SCM •Seminarium för företag resp forskare 2-3 per år •Idag företag och kommuner tar aktivt kontakt Förlägga work shops och konferenser till regionen

18 IHH, Nässjö och Studenter •Studiebesök på företag och företagen besöker IHH •Mindre projekt med nytto karaktär för företagen och studenterna •Större uppgifter tex uppsatser ”forskninguppgifter” av studenterna 35-40 •Avtal med företagen •Rekryteringshjälp från NNAB •Bjuda in även studenter på vissa work shops •Öka medias och studenternas intresse för utbildningsprogram

19 Samverkan forskning •Forskning diskussion med företag •Externa ansökningar och förankring regional •Forsknings relevans •Forskarseminarier koordinerade •Rapporter och artiklar -feedback

20 Utveckling •Totalt 7 st idag •15 inkl resurser inom andra områden inom NEK,FEK, Rättvetenskap, IT och ingenjörshögskolan delvis fokuserade på SCM

21 Nästa steg - Utveckling av speciellt logistik och SCM center •Prioriterad insats från högskolan •Större centrum •Skapa kritisk massa •Fortsatt utveckling

22 Vår vision är att bli ett ledande center inom affärslogistik och supply chain management

23 Center av många dimensioner •Kunskapsutveckling •Nätverk- mötesplats •Kunskapsspridning •Grundutbildning •Externa interna intressenter i samspel •Stark forskarmiljö Hög spetskompetens och hög praktisk relevans

24 Aktiviteter •Internationellt ledande forskning- - stark lokal förankring som grund för nationell och internationell samverkan •Värdskap för konferenser •Kurser och program •Uppdragsutbildningar •Partnerprogram •Internationella nätverk

25 Slutsats •God utveckling för bägge parter •Samverkan ger bättre förutsättningar för IHH att bli erkända inom området •När väl kontakterna etablerats finns de kvar för lång tid framöver


Ladda ner ppt "Samverkan Nässjö and IHH Susanne Hertz Internationella Handelshögskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser