Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Everyday Leadership”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Everyday Leadership”"— Presentationens avskrift:

1 ”Everyday Leadership”
SALKs doktorandkurs ”Frontiers in Leadership Research” Karolinska Institutet, Medical Management Center (MMC)

2 Ledarskap i organisationer
Koordinera Mål Visioner Motivera Strategi Planer Genomföra Kommunicera

3 Ledarskap i organisationer
Visioner Genomföra Planer Motivera TID Strategi Koordinera Mål Kommunicera Man kan veta saker om händelser som inte har inträffat ännu Ledarskap som “orsak” och verkligheten som “verkan”

4 Osäkerhet och tidshorisonter

5 Chefers arbete Typiska aktiviteter “Dåliga samveten”
Brandkårsutryckningar Förnya strategier Schemalägga arbete Prova nya metoder Ge direktiv/instruktioner Prata med människor Rapporter av olika slag Tid för mina medarbetare Planera och följa upp Egen utveckling Fattar diverse småbeslut Tid att tänka framåt Lösa allehanda problem Hitta hållbara lösningar Epost och möten Omvärldsbevakning

6 Chefers arbete Typiska aktiviteter “Dåliga samveten”
Brandkårsutryckningar Förnya strategier Schemalägga arbete Prova nya metoder Ge direktiv/instruktioner Prata med människor Rapporter av olika slag Tid för mina medarbetare Planera och följa upp Egen utveckling Fattar diverse småbeslut Tid att tänka framåt Lösa allehanda problem Hitta hållbara lösningar Epost och möten Omvärldsbevakning

7 Chefers arbete Operativt, kortsiktigt, reaktivt, “chefen”
Strategiskt, långsiktigt, proaktivt, “ledaren” Brandkårsutryckningar Förnya strategier Schemalägga arbete Prova nya metoder Ge direktiv/instruktioner Prata med människor Rapporter av olika slag Tid för mina medarbetare Planera och följa upp Egen utveckling Fattar diverse småbeslut Tid att tänka framåt Lösa allehanda problem Hitta hållbara lösningar Epost och möten Omvärldsbevakning

8 Chefers arbete Operativt, kortsiktigt, reaktivt, “chefen”
Strategiskt, långsiktigt, proaktivt, “ledaren” Brandkårsutryckningar Förnya strategier Schemalägga arbete Prova nya metoder Ge direktiv/instruktioner Prata med människor Rapporter av olika slag Tid för mina medarbetare Planera och följa upp Egen utveckling Fattar diverse småbeslut Tid att tänka framåt Lösa allehanda problem Hitta hållbara lösningar Epost och möten Omvärldsbevakning

9 Chefers arbete Operativt, kortsiktigt, reaktivt, “chefen”
Strategiskt, långsiktigt, proaktivt, “ledaren” Direkt handling 40 % Brandkårsutryckningar Förnya strategier Fattar diverse småbeslut Prova nya metoder Ge direktiv/instruktioner Prata med människor Lösa allehanda problem Tid för mina medarbetare Epost och möten Egen utveckling Planera och följa upp Tid att tänka framåt Rapporter av olika slag Hitta hållbara lösningar Schemalägga arbete Omvärldsbevakning Administration 40 % Förändring och utveckling 20 %

10 Varför agerar chefer så här?
Strukturella förklaringar Politiska förklaringar Psykologiska förklaringar

11 En tidsmodell Vilka kronologiska samband finns mellan aktiviteter och händelser som äger rum i en organisation? DÅTID NUTID FRAMTID TID (HISTORIA) SOM: Dåtid = Nutid = Framtid UPPREPNING Dåtid ≈ Nutid ≈ Framtid FÖRÄNDRING Dåtid ≠ Nutid ≠ Framtid TILLFÄLLIGHETER

12 Förändring och utveckling
Tid och chefers arbete OSÄKERHET TIDSHORISONT TILLFÄLLIGHETER FÖRÄNDRING Direkt Handling (40 %) Förändring och utveckling (20 %) Administration (40 %) UPPREPNING

13 En teori om utvecklingen av praxis
Institutioner Kultur Lösningar ? Problem (Tid)

14 Industrialismens nya ledarideal
Från ett direkt till ett mer indirekt ledarskap Från att hantera enskilda frågor till att arbeta övergripande Från att agera här och nu till att vara framtidsorienterad

15 Redan inträffade eller
Tid och chefers arbete OSÄKERHET “Tolka situationen” Prioritera & fördela uppgifter Organisera arbete etc. Visioner Strategier “Stories” Symboler etc. Improvisera Visualisera Budgetering Mål och planer Organisation Policies etc. Följa upp Ge feedback Sortera erfarenheter Leta efter mönster etc. Utvärdera Planera TIDSHORISONT Redan inträffade eller pågående händelser Framtida händelser Händelser Handlande Händelser Reaktiv Proaktiv


Ladda ner ppt "”Everyday Leadership”"

Liknande presentationer


Google-annonser