Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mångspråkiga medier – var och hur?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mångspråkiga medier – var och hur?"— Presentationens avskrift:

1 Mångspråkiga medier – var och hur?
/Junko Söderman Internationella biblioteket Presentera mig. Internationella biblioteket

2 Central medieförsörjningsplan för mångspråkiga medier 2014
Internationella biblioteket

3 Summering Målgrupp: Samtliga folkbibliotek
- särskilda regler för skolbibliotek, ett samarbete mellan ett folk- och skolbibliotek en förutsättning Kompletteringen sker genom effektuering av Enstaka lån med specifikation Enstaka lån i form av ämnesbeställningar Depositioner (inom Sverige). Internationella biblioteket

4 Förtydligande 1 Följande medietyper omfattas inte av förmedlingen.
AV-medier, inkl. filmer och CD-ROM * E-medier ** Läromedel och kurslitteratur Periodika*** Språkkurser * En deposition av ospecificerade cd-skivor med världsmusik, max 20 titlar, går dock att beställa. Befintliga ljudböcker lånas ut som enstaka lån. ** Länkar till gratis nedladdning av e-medier kommer att vara tillgängliga via IB:s hemsida, *** Artikelkopior kan beställas. Internationella biblioteket

5 Förtydligande 2 ”Lättillgängliga språk” I stället för ”ansvarsspråk” : ara, per, pol, rus, ser, som, spa, tha, tur = stora/etablerade = möjligt till eget inköp. Internationella biblioteket

6 Bakgrunden Internationella bibliotekets roll
IB är KB:s partner och nationellt kompetenscenter för folk- och skolbibliotek när det gäller mångspråkig media. Under 2013 – 2015 ska nuvarande uppdrag successivt att förändras. 2015: inrikta aktiviteter kring - kompetensutveckling - samverkan - omvärldsbevakning på områdena mångspråkig media. Internationella biblioteket

7 Bakgrunden Uppdrag 2013 – 2015 Kompletterande medieförsörjning av mångspråkig media Utveckla en webbresurs kring mångspråkighet Berika Libris katalog med poster för mångspråkig media Gymnasiebiblioteken som en ny målgrupp för utvecklingsinsatserna IB:s uppgift kompletterande ej ersättande Internationella biblioteket

8 Bakgrunden Ansvarsspråkens vara eller icke vara
Kommentarer från läns-/regionbiblioteken vid enkätinventering 2011 Spelat ut sin roll, inaktuellt Kan bli ett hinder när nya språk dyker upp, inte flexibelt Viktigare att se till att man tillgodoser de språkgrupper som verkligen finns Behovsspråk, i stället? Den mångspråkiga litteraturförsörjningen ska jämställas med den svenska Svårt att bygga upp funktionella bestånd på länets alla språk utan ansvarsspråk Internationella biblioteket

9 Bakgrunden Upplevda svårigheter vid arbete med mångspråkig litteratur
Att få tag på udda eller mindre språk Att köpa utanför Sverige Språkförbistring Katalogisering Internationella biblioteket

10 Den nya bibliotekslagen 20140101
3§ 1 För folkbibliotek ansvarar kommunerna. 5§ 2 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska. 6§ Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. 11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Bibliotekens uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper förtydligas genom att lyfta fram denna grupp i en särskild bestämmelse. Uppdraget är dessutom utvidgat till hela det allmänna biblioteksväsendet och inte bara inom folkbiblioteken. (CG om skolbibliotekens roll.) Invandringen och flykten från andra länder för med sig allt större efterfrågan på litteratur på andra språk än svenska. 6§ pekar på bibliotekens åtagande att anpassa utbudet till det aktuella behovet på kommunal nivå. Alla, oavsett bostadsort eller språklig bakgrund, ska ha tillgång till landets samlade biblioteksresurser. För att uppnå målet är det nödvändigt att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverkar. Internationella biblioteket

11 Komplettering – hur? 1. Gällande medier på lättillgängliga språk: ara, per, pol, rus, ser, som, spa, tha, tur IB satsar på smalare litteratur och inte på underhållnings- och populärlitteratur eller vardagshandböcker. IB kompletterar med enstaka titlar och ämnesbeställningar i första hand. Depositionsbeställningar tas emot vid motivering / specificering IB köper smalare skönlitteratur klassiker som kanske inte frågas efter så ofta, lyrik på vissa språk m.m. Mer specifik facklitteratur. Internationella biblioteket

12 Komplettering – hur? Exempel på motiveringar
Ett nytt språk vars bestånd är under uppbyggnad- tala om vad ni har och inte. Få läsare (som läser mycket)på det aktuella språket Ingen möjlighet att kommunicera Exempel på otydliga specificeringar Vanligt förekommande genrer t.ex. deckare på ryska eller kärlek på thailändska Internationella biblioteket

13 Komplettering – hur? 2. Satsning på medier på språk som få eller inga andra bibliotek kan köpa in på, t.ex. kinesiska, litauiska, tigrinska, eller som har relativt få läsare i Sverige IB köper: Barnböcker, skönlitteratur, facklitteratur, ordböcker, handböcker Internationella biblioteket

14 Komplettering – hur? 3. Medier på bristspråk effektueras som enstaka lån. Bristen uppstår när efterfrågan är stor trots: Begränsad utgivning Begränsat utbud Begränsade inköpskanaler IB köper: barnböcker, skönlitteratur, ordböcker, handböcker Internationella biblioteket

15 Exempel på bristspråk Barn- och ungdomsböcker på dari och pashto
IB köper in via leverantörer som finns inom Sverige. = Vilket bibliotek som helst kan köpa in. Svårt att komplettera Information om aktuella bristspråk på Internationella biblioteket

16 Deposition eller enstaka lån?
Målet: Så relevanta titlar som möjligt för låntagare! Specificera gärna för bättre kvalitén av depositioner. Exempel: Språk: nederländska Ålder: barn 8-10 år Övrigt: Familj som flyttat hit. Pojke 8 år, gillar bus och bilar, duktig läsare som klarar av även tjocka kapitelböcker, flicka 10 år, mogen storläsare Fjärrlåneavgift för enstaka lån av mångspråkig media? - diskussion inom Stockholms län Enkät om depositionsbeställningar i höst Internationella biblioteket

17 Grundbestånd - Barnböcker
T. ex.: Klassiker, rim och ramsor, sagor Parallellspråkigt Tvillingpaket, Mantraböcker Svenska böcker, särskilt bilderböcker i översättning Viktigt med böcker från den egna kulturen Ljudböcker: Barnsånger och sagor på andra språk För barnen viktigt med ursprungsspråk. Viktigt att få med sig det egna språket: del av ens egen identitet och historia. Man kan även välja att köpa barnböcker på fler språk än nämnda. Där kan man bygga upp ett bestånd som enbart behöver förnyas när de åldras fysiskt. Det kommer mya barn och man hittar sina favoriter. Försök med grundbestånd i Stockholm Småbarnsböcker för högläsning Ungdomar är svårare. Vill gärna läsa det svenska ungdomar gör. Internationella biblioteket

18 Grundbestånd för vuxna
Ordböcker Läromaterial i svenska, svensk grammatik Vardagslivets handböcker: t.ex. kokböcker, barnavård, körkortsböcker, psykologi Populär skönlitteratur: t.ex. deckare, kärleksromaner, internationella bestsellers, översättningar fr. svenska, filmatiserade böcker Ljudböcker Utgivning och läsvanor skiljer sig från språk till språk: Ryska efterfrågas fortfarande mycket deckare. Intresse för new age i Latinamerika, flera östeuropeiska länder. Nederländska enbart skönlitteratur och då i huvudsak från det egna språkområdet med vissa undantag. Tips i ”det mångspråkiga biblioteket” Viktigt att till leverantören noggrant definiera vad man vill ha.

19 Hjälpmedel Uppdrag 2: Utveckla en webbresurs kring mångspråkighet
Inköpskällor i Interbib Länkar till sidor om litteratur och språk Sökning på genrer i Interbib och i Ny i Sverige Internationella biblioteket

20 Hjälpmedel Uppdrag 3: Berika Libris katalog med poster för mångspråkig media 1376 poster 2013 (542, 2012) Flest poster på: kinesiska, ryska, persiska, japanska, koreanska Förhandling mellan IB och BTJ pågår. Internationella biblioteket

21 Annat viktigt Kurser, konferenser
Andra bibliotekskataloger/hemsidor, t.ex. Kollegor, besökare -inköpsförslag Språkkunniga och litteraturintresserade Språkkunniga: Viktigt att förklara vad biblioteket står för. Internationella biblioteket

22 Kontakter Harriet Lacksten Elisabet Risberg Junko Söderman
Telefon: Utvecklingsledare, medie- och katalogfrågor Elisabet Risberg Telefon: Utvecklingsledare, hemsidan och Bibblan svarar Junko Söderman Telefon: Utvecklingsledare, lånecentralen Internationella biblioteket


Ladda ner ppt "Mångspråkiga medier – var och hur?"

Liknande presentationer


Google-annonser