Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKL bibliotek och e-böcker

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKL bibliotek och e-böcker"— Presentationens avskrift:

1 SKL bibliotek och e-böcker
Louise Andersson @Lucyoffcourse Göteborg

2 Kort om SKL Medlemsförbund 250 förtroendevalda 440 tjänstemän Arbetsgivar- och intresseorganisation A-Ö ”Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.”

3 Beredningen för kultur och fritid
Beredningarna ska bereda ärenden åt styrelsen samt följa utvecklingen inom sina respektive områden. I uppdraget ingår även att ta initiativ i olika frågor samt lämna förslag till styrelsen om olika åtgärder, t.ex: ta initiativ till remissmöten, ta initiativ till rapporter, kunskapsstudier, kartläggningar och föreslå styrelsen uppvaktning i en fråga. 11+7

4 Avtal mellan SKL och andra parter

5 Utgångspunkter för e-böcker på folkbibliotek
Viktiga värden Viktiga aspekter till en kommande överenskommelse Önskemål på staten Kunskapsutvecklande satsning

6 Utlåningsmodell Tillgängliga att förvärva
Biblioteken sätter ramarna för tillgång för biblioteksanvändarna Differentierad prisbild

7 Bibliotekens utbud Biblioteken ska råda över sitt utbud
Möjliggör att enkelt arbeta med urval och typ av tillgång Begränsade offentliga medel

8 Bruk av användardata Relationen mellan sekretesslagstiftningen och data om enskilds lån behöver tydliggöras Hur får man hantera övrig användardata?

9 Läsfrämjande uppdraget
Det behövs goda möjligheter för att arbeta läsfrämjande i de e-bokstjänster som erbjuds biblioteken

10 Tillgång till litteratur över tid
E-böcker som biblioteket har valt ska ingå i dess utbud bör inte kunna dras tillbaka utan att biblioteken erbjuds ett annat rimligt sätt att tillhandahålla litteraturen Backlist-strategi

11 Nationell infrastruktur
Gör det möjligt att arbeta med olika leverantörer på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt Undanröjer teknisk karantän Arbeta effektivt och kvalitativt med urval Inställningar av lånevariabler Hantera överlappande utbud Tillhandahålla metadata som gynnar läsfrämjande arbete Bör tillhandahållas av staten och dess myndigheter

12 Kontakt


Ladda ner ppt "SKL bibliotek och e-böcker"

Liknande presentationer


Google-annonser