Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effektiv informationsförsörjning Ekonomiskt bistånd Offentliga Rummet 21 maj 2014 Margaretha Holmlund, CSN Krisztina Buki Tornbjörk, SKL Effektiv informationsförsörjning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effektiv informationsförsörjning Ekonomiskt bistånd Offentliga Rummet 21 maj 2014 Margaretha Holmlund, CSN Krisztina Buki Tornbjörk, SKL Effektiv informationsförsörjning."— Presentationens avskrift:

1 Effektiv informationsförsörjning Ekonomiskt bistånd Offentliga Rummet 21 maj Margaretha Holmlund, CSN Krisztina Buki Tornbjörk, SKL Effektiv informationsförsörjning

2 Projektmedlemmar Referenskommuner Myndigheter/organisation
Botkyrka Försäkringskassan Bollnäs Skatteverket Karlstad Centrala studiestödsnämnden Stockholm Arbetsförmedlingen Norrköping Pensionsmyndigheten Örebro Arbetslöshetskassornas Samorganisation Sveriges kommuner och landsting Övrig ”referensgrupp”: Tieto, CGI, iLab, Sambruk, Pulsen, Nectar Effektiv informationsförsörjning

3 Varför ett projekt om effektiv informationsförsörjning?
Finns behov hos kommunerna att kunna ”hämta” information från statliga myndigheter på ett enkelt och säkert sätt Finns behov hos statliga myndigheter att kunna ”lämna” information till kommunen på ett enkelt och säkert sätt Finns ett behov av att utbyta information mellan kommun och statliga myndigheter Sista punkten kan vi nämna som ett eventuellt nästa steg, men att projektet EIF inte har tagit höjd för det/utrett den möjligheten. Effektiv informationsförsörjning

4 Varför ekonomiskt bistånd?
Ekonomiskt bistånd en ärendeprocess som behöver hämta information från flera myndigheter Kommunen (Handläggare inom ekonomiskt bistånd) ska enkelt kunna ”hämta” uppgifter elektroniskt via en tjänst istället för att ringa till flera myndigheter. Effektiv informationsförsörjning

5 Till vilken nytta för kommuner och myndigheter
Färre telefonsamtal + Mindre manuell hantering Frigjord arbetstid Kortare tid till egen försörjning Mer tid för brukaren Minskade kostnader Rättssäkerhet -behörighet Färre antal fel i beslut Rätt utbetald ersättning Effektiv informationsförsörjning

6 Projektets leverans 18 maj 2014
FK, AF, CSN, SKV, PM, arbetslöshetskassor har utvecklat bastjänster och lämnar information samlat Informationen lämnas via FK och en sammansattbastjänst SSBTEK Kommunerna ansluter genom att teckna ett anslutningsavtal Effektiv informationsförsörjning

7 Anslutning till SSBTEK
Effektiv informationsförsörjning

8 Försäkringskassans uppdrag
SSBTEK drivs och förvaltas av Försäkringskassan under hösten 2014 Försäkringskassan ansvarar för: Förvaltning av tjänsten Den tekniska driften Avtalshanteringen Utvecklingen och eventuella nya releaser av tjänsten Effektiv informationsförsörjning

9 Försäkringskassans Informationsportal
SSBTEK Användarstöd Allmänna nyheter Driftinformation Releaseinformation Teknisk beskrivning av tjänsten Anslutning Effektiv informationsförsörjning

10 Att ansluta sig till tjänsten
Kommunen tar del av Allmänna villkor för tjänsten samt annan relevant information För att kunna använda tjänsten krävs ett utvecklat användargränssnitt alt att Sambruks multifråga används Kommunen fyller i ”Anslutningsavtal till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt bistånd” som skickas in till FK Beställningen kvalitetssäkras Kommun läggs upp som användare Avtal om användning av tjänsten anses ingånget genom att kommunen får möjlighet att få uppgifter utelämnade Effektiv informationsförsörjning

11 Avtalsstruktur Effektiv informationsförsörjning

12 SKL:s uppdrag Under hösten 2014 utreds vilka möjligheter SKL har för att ta över förvaltningsansvaret Målet är att SKL ska förvalta SSBTEK f om 1 januari 2015 De juridiska förutsättningar för SKL att vara part och företräda kommunerna ska också utredas, bland annat vad gäller avtals- och upphandlingsfrågor Effektiv informationsförsörjning

13 Utan SSBTEK – enskild anslutning
290 Kommuner Sambruk (Multifråga), iLAB, Tieto, CGI m.fl. ? ? A-kassorna CSN FK AF Skatte- verket MV PM Effektiv informationsförsörjning

14 Anslutning till SSBTEK
290 Kommuner Ekonomiskt Sambruk (Multifråga) iLAB, Tieto, CGI mf.l. SSBTEK MV A-kassorna CSN FK AF Skatte- verket PM Effektiv informationsförsörjning

15 Fördelar med SSBTEK Gemensam och sammanhållen kravställning från kommunerna på informationsinnehållet Sammanhållen utveckling av informationsförsörjningen Flera myndigheter ansluter sig Informationen utökas Möjlighet för kommunerna till gemensam kravställning av innehåll och användargränssnitt gentemot tjänsteleverantörer Effektiv informationsförsörjning

16 Utöka informationen under 2014 Fler uppgifter Fler myndigheter
EIF – hösten 2014 Utöka informationen under 2014 Fler uppgifter Fler myndigheter Effektiv informationsförsörjning


Ladda ner ppt "Effektiv informationsförsörjning Ekonomiskt bistånd Offentliga Rummet 21 maj 2014 Margaretha Holmlund, CSN Krisztina Buki Tornbjörk, SKL Effektiv informationsförsörjning."

Liknande presentationer


Google-annonser