Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ATTRAKTIVA BIBLIOTEK 2015 STRATEGISKA SAMTAL OM BIBLIOTEKSUTVECKLING I BLEKINGE OCH KRONOBERG Grimslövs folkhögskola, den 24 februari 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ATTRAKTIVA BIBLIOTEK 2015 STRATEGISKA SAMTAL OM BIBLIOTEKSUTVECKLING I BLEKINGE OCH KRONOBERG Grimslövs folkhögskola, den 24 februari 2011."— Presentationens avskrift:

1 ATTRAKTIVA BIBLIOTEK 2015 STRATEGISKA SAMTAL OM BIBLIOTEKSUTVECKLING I BLEKINGE OCH KRONOBERG Grimslövs folkhögskola, den 24 februari 2011.

2 Dagens tema Lokal biblioteksutveckling som en drivkraft för regional kultursamverkan i Blekinge och Kronoberg, 2012-2015.

3 Låntagaren i den globala byn

4 Samhällsfinansierade bibliotek o Det lokala - Folkbibliotek - Skolbibliotek o Det regionala - Länsbibliotek - Regionbibliotek - Sjukhusbibliotek o Det nationella - Kungl. biblioteket - Myndighetsbibliotek - Universitets- och högskolebibliotek - Specialbibliotek - Informations- och lånecentraler - Internationella biblioteket

5 Uppdrag o Lokala biblioteksplaner o Lokala övergripande planer för utveckling o Regionala biblioteksplaner o Regionala övergripande planer för utveckling o Tid för kultur (Prop. 2009/10:3) o Bibliotekslagen o Skollagen

6 Driftsformer o Offentligfinansierad biblioteksverksamhet som utförs av offentlig aktör. o Offentligfinansierad biblioteksverksamhet som utförs av privat aktör: - Hällefors bibliotek (Hällefors Bokhandel AB, 1993) - Dieselverkstadens bibliotek i Nacka (Dieselverkstadens Bibliotek AB, 2010)

7 Innehåll böcker, filmer, tidningar, lärcentrum, kopiering, tidskrifter, utställningar, café, teater, språkkurser, stickcafé, boka en bibliotekarie, DATORER, e-böcker, sagostund, Daisyböcker, serier, Boken kommer, information, litterär frukost, bokcafé företagsinfo, musik, släktforskning, dataspel, föredrag, loppis, lokalsamlingar, barnrytmik, fax, poesicafé, gångstavar, läsplattor, seniornet, TV-spel, studierum, serietecknarworkshop, boksamtal, rim & ramsor, författarprogram, advokatjour, läxhjälp, filosoficafé, läsecirkel, afternoon tea, språkcafé, skaparverkstad, syjunta, klädbytardag, databaser, Internet för nybörjare, energirådgivning, fråga här...

8 UPPLEVA GÖRA LÄRA Interaktion

9 Lokala och regionala huvudmän o Region Blekinge: Kultur- och fritidsnämnd o Regionförbundet Södra Småland: Regionstyrelse via kulturberedning o Lokala nämnder (2009): - Kultur- och fritidsnämnd (6 kommuner) - Kulturnämnd (2 kommuner) - Kommunstyrelsen (2 kommuner) - Kultur- och utbildningsnämnd (1 kommun) - Biblioteks- och kulturnämnd (1 kommun) - Nämnden för Arbete och Lärande (1 kommun)

10 o 58 % av kommunbiblioteken i Blekinge och Kronoberg är integrerade folk- och skolbibliotek (2009) o I kommunernas biblioteksplaner framhålls folkbibliotekens båda funktioner.

11 böcker, filmer, tidningar, lärcentrum, kopiering, tidskrifter, utställningar, café, teater, språkkurser, stickcafé, boka en bibliotekarie, DATORER, e-böcker, sagostund, Daisyböcker, serier, Boken kommer, information, litterär frukost, bokcafé företagsinfo, musik, släktforskning, dataspel, föredrag, loppis, lokalsamlingar, barnrytmik, fax, poesicafé, gångstavar, läsplattor, seniornet, TV-spel, serietecknarworkshop, boksamtal, rim & ramsor, författarprogram, advokatjour, läxhjälp, filosoficafé, läsecirkel, afternoon tea, språkcafé, skaparverkstad, syjunta, klädbytardag, databaser, Internet för nybörjare, energirådgivning, fråga här...

12 UPPLEVA GÖRA LÄRA Interaktion

13 Kommunbibliotekens utvecklingsbehov o Utveckla Bibliotek 2.0 o Ökad integrering av IT-utveckling och biblioteksutveckling o Utveckla kompetenser och kunskaper om e-medier, mediebärare o Samordna IT-administration, IT-upphandling och dialog med leverantörer och kommunernas IT- ansvariga

14 Kommunbibliotekens utvecklingsbehov o Utveckla bibliotekets roll som lärcentrum o Utveckla biblioteket som attraktiv fysisk mötesplats o Utveckla kompetenser och samarbeten som främjar biblioteket som mötesplats o Utveckla verksamhet med inriktning på barns och ungdomars fritid o Utveckla samverkan mellan folk- och skolbibliotek o Utveckla IT- och informationshandledning o Utveckla marknadsföringen av tjänster och resurser o Utveckla kunskap om litteratur på andra språk än svenska

15 Dagens tema Lokal biblioteksutveckling som drivkraft för regional kultursamverkan i Blekinge och Kronoberg, 2012-2015.

16 Region Blekinge Nya ansikten på scenen, bakom scenen och i publiken. o Vi vill skapa förutsättningar för ett kulturliv som ska vara tillgängligt för besökare, deltagare och aktörer. o Vi vill erbjuda människor en möjlighet att vara delaktiga i Blekinges kultur- och fritidsliv. o Vår framtid är barnen och de unga. De ska ha full tillgång till kultur, språk, upplevelser och kulturarv. o Blekinge är ett mångkulturellt samhälle, tillsammans kan vi utvecklas i samspel och skapa ett livskraftigt kulturliv. o För att nå många nya ansikten i kulturlivet krävs att vi bryter mönster. o Kulturen i Blekinge ska vara integrerad i andra regionala utvecklingsfrågor.

17 Regionförbundet södra Småland Livskraftigt kreativt kulturklimat i södra Småland o Skapa en djupt förankrad kulturpolitik med både bredd och spets och ett ökat samarbete på kulturområdet och mellan olika politikområden. o Åstadkomma ett perspektivskifte på kulturområdet mot ett tydligare medborgarperspektiv. o Stärka den kulturella identiteten i södra Småland och hävda denna i omvärlden. o Skapa ett livskraftigt, kreativt kulturklimat med innovationskraft i södra Småland.

18 böcker, filmer, tidningar, lärcentrum, kopiering, tidskrifter, utställningar, café, teater, språkkurser, stickcafé, boka en bibliotekarie, DATORER, e-böcker, sagostund, Daisyböcker, serier, Boken kommer, information, litterär frukost, bokcafé företagsinfo, musik, släktforskning, dataspel, föredrag, loppis, lokalsamlingar, barnrytmik, fax, poesicafé, gångstavar, läsplattor, seniornet, TV-spel, serietecknarworkshop, boksamtal, rim & ramsor, författarprogram, advokatjour, läxhjälp, filosoficafé, läsecirkel, afternoon tea, språkcafé, skaparverkstad, syjunta, klädbytardag, databaser, Internet för nybörjare, energirådgivning, fråga här... Vilket innehåll finns 2015?

19 UPPLEVA GÖRA LÄRA Interaktion Vilka behov finns 2015?

20 Bibliotekskoncept o Tio Tretton (Stockholm) o Garaget (Malmö) o Biblioseum (Tranemo) o Luma och Retoy (Stockholm) o Lärandets lusthus (Sölvesborg) o Mötesplats Fröslunda Fröet (Eskilstuna) o PUNKTmedis (Stockholm) Vilka koncept finns 2015?

21 Entréer o Stationära o Mobila o Virtuella o Fysiska o Via sociala medier (facebook, bloggar, twitter) o Via appar och mobila webben Vilka entréer finns 2015?

22 Regional samverkan utifrån vad? o Invånaren i den globala byn? o Bibliotekets olika funktioner? o Nya aktörer som driver bibliotek? o Fler och nya entréer till bibliotek? o Konceptuella eller traditionella bibliotek? o Interaktionen bibliotek – användare?

23 YouTube - What digital natives want from their library


Ladda ner ppt "ATTRAKTIVA BIBLIOTEK 2015 STRATEGISKA SAMTAL OM BIBLIOTEKSUTVECKLING I BLEKINGE OCH KRONOBERG Grimslövs folkhögskola, den 24 februari 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser