Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IFLA manifest för bibliotekstjänster till personer med läsnedsättning Framtaget av LPD/ IFLA Godkänd av IFLA styrelse april 2012 Antagen av Unesco nov.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IFLA manifest för bibliotekstjänster till personer med läsnedsättning Framtaget av LPD/ IFLA Godkänd av IFLA styrelse april 2012 Antagen av Unesco nov."— Presentationens avskrift:

1 IFLA manifest för bibliotekstjänster till personer med läsnedsättning Framtaget av LPD/ IFLA Godkänd av IFLA styrelse april 2012 Antagen av Unesco nov 2013

2 LPD has 67 members from 36 countries LPD • Library Serving Persons with Print Disabilities Section, LPD • En av IFLA:s äldsta sektioner • Internationella samarbeten t ex Daisyformatet • Guidelines

3 Internationellt arbete ger manifest • Hålla en allmän ton • Innehåll ska gälla för • alla former av läsnedsättning • alla biblioteksformer • alla länder med de variationer som finns i lagstiftning • Kort text högst 2 A4 • Arbetet började 2008 – lång process • Samverkar med avtalet i Marrakesh om laglig rätt till litteratur för personer med läsnedsättning

4 Manifest – inledning • Bristen på information är största barriären • FN: s konvention om rättigheter för personer med • 161 miljoner människor är helt eller delvis synskadade, ökar • Andra funktionsnedsättningar ger betydligt större grupp • Mindre än 5 % av publicerat material är tillgängliggjort • Mindre än 20 % av websidorna är tillgängliga • Biblioteken är portalen till information i samhället

5 Manifest - ställningstagande IFLA • rekommenderar alla bibliotek att erbjuda service till personer med läsnedsättning • uppmuntrar biblioteks och informationsleverantörer att inkludera målgruppen i planering och utveckling av bibliotekstjänster • menar att bäst service erbjuds av personal med kunskap om målgruppens behov och den service som finns för personer med läsnedsättning. • stöder utbyte av de resurser mellan bibliotek, internationellt närverk • stödjer att upphovsrätten ger lika rätt till all information • uppmuntrar universell design, riktlinjer och standard

6 Manifestet - Implementering IFLA uppmuntrar beslutsfattare internationellt, nationellt, lokalt att • kontinuerligt utveckla och genomföra handlingsplaner för biblioteks- och informationstjänster till personer med läsnedsättning • följa framsteg inom området i handlingsplanerna • ge adekvata ekonomiska resurser till service till personer med läsnedsättning

7 Svensk bibliotekslag 4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. 6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. 8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.

8 Hur använda manifestet? • Vad har manifestet för relevans i ditt arbete och din arbetsplats? • FÖRSLAG! • Vilka i din omgivning/nätverk behöver informationen? • FÖRSLAG! • I andras nätverk? • FÖRSLAG!


Ladda ner ppt "IFLA manifest för bibliotekstjänster till personer med läsnedsättning Framtaget av LPD/ IFLA Godkänd av IFLA styrelse april 2012 Antagen av Unesco nov."

Liknande presentationer


Google-annonser