Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

vad innebär det för folkbiblioteken?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "vad innebär det för folkbiblioteken?"— Presentationens avskrift:

1 vad innebär det för folkbiblioteken?
Dewey vad innebär det för folkbiblioteken? Länsbibliotek Sydost Länsbibliotek Sydost

2 Bakgrund Biblioteksföreningen förordar övergång 2008
Motion årsmöte 2009 om att: Grundligare beskriva, analysera och kostnadsberäkna konsekvenserna för folkbibliotek Anlägga ett barnbiblioteksperspektiv Länsbibliotek Sydost

3 DDK Dewey decimalklassifikation DDC Dewey Decimal Classification
Länsbibliotek Sydost

4 Utgångspunkter Hypotes om att det var möjligt att samlokalisera SAB och DDK på hyllorna Lyfta fram frågor av betydelse Skillnader SAB-DDK, biblioteksstatistik, bibliotekssystem, sökning på klassifikation, ämnesord, utbildning, hyllor etc Länsbibliotek Sydost

5 Skillnader SAB - DDK DDK utrycker ämne och inget annat. SAB har på ett pragmatiskt sätt lagt till: Medieform Ljudbok: Hc/LC Musik: Ij, X och Y Målgrupp - ålder Hcf, Hcg, uHc, uKc Målgrupp - §17 (talböcker mm) Medier med särskilda upphovsrättsliga regler för läshandikappade t ex Hc/TC Språk =sg för arabiska, Cmdd=sg Länsbibliotek Sydost

6 Skillnader skönlitteratur
Böcker om litteratur och litteraturen i sig får samma kod medan SAB skiljer på G och H. En översättning får samma språkkod som originalet. Översättning anges inte i DDK. T ex Hcema.01 Tecknade serier och grafiska romaner hamnar under Teckning i eller Ingen åldersindelning för målgrupp Folkdiktning hamnar under Etnologi i Svensk folkdiktning blir , Finlandssvensk folkdiktning Spelfilm hamnar under film och inte skönlitteratur. Länsbibliotek Sydost

7 Länsbibliotek Sydost

8 Länsbibliotek Sydost

9 Skönlitteratur, film, musik
Folkbibliotek bör fortsätta placera skönlitteratur efter Språk Målgruppens ålder Film och andra format Fortsatt separat placering Musik Separat placering av noter, musik-cd mm Länsbibliotek Sydost

10 Ämnesord Ämnesord kompletterar DDK. T ex musik:
SAB har Yxneda Extrem hårdrock DDK har Rock Länsbibliotek Sydost

11 Andra skillnader Länsbibliotek Sydost

12 Hyllalternativ Uppställning efter DDK Uppställning efter SAB
Hela DDK-numret Förkortat DDK-nummer Uppställning efter SAB Blandad uppställning Otydligt, måste märkas Klartext Märkning Länsbibliotek Sydost

13 Vad ska man välja? Beror på: Beståndsstorlek Målgrupp
Bibliotekslokalens utformning Länsbibliotek Sydost

14 Hylluppställningar exempel
Norge: Norsk skönlitteratur märks inte alls. Svensk skönlitteratur får flagga. Länsbibliotek Sydost

15 Norge: Engelsk skönlitteratur märks med 82 + första bokstav i författarens efternamn
Länsbibliotek Sydost

16 Norge: Thailändska mm får utskrivna titlar och namn
Länsbibliotek Sydost

17 Norge: Tyska – form och format separeras
Länsbibliotek Sydost

18 Norge: Biografier bland litteraturvetenskapen.
Länsbibliotek Sydost

19 Norge: Strikt DDK ordning på hyllan
Länsbibliotek Sydost

20 Norge: Kategorier för att samla – men uppställt i enligt DDK
Länsbibliotek Sydost

21 Hur fungerar DDK i andra länder?
Hyllperspektiv Korta DDK-koder på barnavdelningar Skiljer ut skönlitteratur Språk, ålder, genrer, form Separerar olika medietyper Folkbibliotek månar om användaren! Länsbibliotek Sydost

22 Utan att vi ska byta från ett system till ett annat
Problemet är inte DDK Utan att vi ska byta från ett system till ett annat Länsbibliotek Sydost

23 Gemensamt Bra att Göra gemensam klartextlista för vuxna och för barn
Gemensamma beslut om hantering av Målgruppens ålder, ”talböcker”, språkmärkning Länsbibliotek Sydost

24 Vad händer? 1 folkbibliotek har övergått till DDK
BTJ arbetar med klartextlistor Länsbiblioteken börjar att… Regionbibliotek Stockholm har bildat grupper för hyllplaceringsfrågor. Undervisning i DDK Mycket annat händer samtidigt! Länsbibliotek Sydost

25 Vad händer med bibliotekssystemen?
Utländska system klarar DDK Svenska system vet att de måste klara DDK Hyllsignum som grund för statistik Samsökning Vi måste ställa krav! Länsbibliotek Sydost

26 Kostnader ? Länsbibliotek Sydost

27 När? Bra med gemensam tidpunkt Tar tid att planera
Gemensamma beslut – vem, hur, när? Köp av märkning – automatik Nationell katalog Länsbibliotek Sydost

28 en möjlighet att göra biblioteket mer användarvänligt!
Se Dewey som en möjlighet att göra biblioteket mer användarvänligt! Länsbibliotek Sydost

29 Konverteringstabell - jämförelse
Likhet – likartad uppbyggnad Exakthet – en exakt motsvarighet (#1) Möjlighet & problem Samlokalisering på hyllor Samsökning & mappning – kvalitet? Excelfil rekvireras från Biblioteksföreningen Länsbibliotek Sydost

30 Länsbibliotek Sydost

31 Kontakt: harriet.aagaard@stockholm.se
Mer information: Rapporten finns på Biblioteksföreningens hemsida KB har information och länkar om Dewey: Läroboken Dewey decimalklassifikation: Länsbibliotek Sydost


Ladda ner ppt "vad innebär det för folkbiblioteken?"

Liknande presentationer


Google-annonser