Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Susanne Ahlroth SKOLBIBLIOTEKET – DET OSYNLIGA BARNET? Skolbibliotekets pedagogiska roll Hanaholmen, 18.9.2009 Vi läser så in i Norden – men läser någon.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Susanne Ahlroth SKOLBIBLIOTEKET – DET OSYNLIGA BARNET? Skolbibliotekets pedagogiska roll Hanaholmen, 18.9.2009 Vi läser så in i Norden – men läser någon."— Presentationens avskrift:

1 Susanne Ahlroth SKOLBIBLIOTEKET – DET OSYNLIGA BARNET? Skolbibliotekets pedagogiska roll Hanaholmen, 18.9.2009 Vi läser så in i Norden – men läser någon oss? Om översättningar av nyare finländsk barn- och ungdomslitteratur

2 Läsaktiviteten och -intresset bland unga i Finland  Finländska ungdomar är intresserade av att läsa  De förbinder sig starkt vid sitt läsintresse  Tre fjärdedelar läser varje dag för nöjes skull  Nordiska ungdomar är mångsidiga läsare  Finländska ungdomar läser aktivt dagstidningar och serier  Finländska hembibliotek är av medelstorlek  Ungdomarna lånar ivrigt på bibliotek, men skolbibliotek utnyttjas sällan  Flickors och pojkars läskulturer skiljer sig från varandra Pirjo Linnakylä: Tulevaisuuden osaajat: PISA 2000 Suomessa. Jyväskylän Yliopisto 2002.

3  Bibliotekslagen (1999) och -förordningen anger uppgifterna och ramarna för biblioteksväsendet  Befolkning 5,3 milj.  399 kommuner, 888 bibliotek  Utlåning (2008) 100 milj.  19 lån/person  Låntagare 2,2 milj.  Besök 55,6 milj.  10,55 besök/person  Virtuella besök 46 milj. De allmänna biblioteken i Finland

4 Utgivningen av barn- och ungdomsböcker i Finland 2008 Nya tilar  Inhemska barnböcker196  Inhemska ungdomsböcker 63  Översatta barnböcker619  Översatta ungdomsböcker172  Barn- och ungdomsböcker sammanlagt 1 138  Skönlitteratur för vuxna sammanlagt713  Faktaböcker sammanlagt 1 828  Serier300  Allmän litteratur sammanlagt 3 979 Finlands förlagsförening, www.kustantajat.fi/sv/

5 Vad karakteriserar den finländska barn- och ungdomslitteraturen?  Humor  Natur, djur - staden  Poesi  Sagor  Lättlästa serier  Fantasy för yngre läsare  Bildmässigt intressanta bilderböcker

6 Översättningen av finländska barn- och ungdomsböcker Antalet översättningar 2000-2009  1 367 böcker till 43 språk  314 barn- och ungdomsböcker till 35 språk Antalet barn- och ungdomsböcker översatta till nordiska språk  Svenska 32  Danska 21  Norska 12  Färöiska 2  Isländska 1  Sammanlagt 68 böcker, 22% Översättningsdatabasen på SKS/FILI: www.finlit.fi

7 Vad översätts till de nordiska språken?  Bilderböcker Mauri Kunnas, Tove Appelgren, Sinikka och Tiina Nopola  Tove Jansson  Få ungdomsböcker (förutom till danska 9/21) Annika Luther, Kari Levola, Kira Poutanen, Nora Schuurman Många översättningar till ryska, estniska, tyska, baltiska språk, japanska

8 Finns här en propp?  Varför översätts det inte mera finländska barn- och ungdomsböcker till nordiska språk?  Borde det översättas mera?  Behöver vi flera nordiska översättningar?  Varför?  Vad är problemet?  Vems är ansvaret?  Hur får vi flera översättningar?

9 Var hitta information om finländsk barn- och ungdomslitteratur?  SNI, Finlands barnboksinstitut  Förlagen: Schildts, Söderströms, Fontana Media, Otava, Tammi, WSOY  NIFIN, Nordiska Institutet i Finland och BIBBI, Det nordiska barnboksbiblioteket  FILI, Finnish Literature Exchange  Books from Finland  IBBY Finland: Virikkeitä och Nordisk Blad  www.biblioteken.fi


Ladda ner ppt "Susanne Ahlroth SKOLBIBLIOTEKET – DET OSYNLIGA BARNET? Skolbibliotekets pedagogiska roll Hanaholmen, 18.9.2009 Vi läser så in i Norden – men läser någon."

Liknande presentationer


Google-annonser