Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Några nordiska avfallsprojekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Några nordiska avfallsprojekt"— Presentationens avskrift:

1 Några nordiska avfallsprojekt
Sanna Due Sjöström Ordförande i Nordiska Avfallsgruppen Naturvårdsverket 25. August 2011 Præsentation nr 1

2 Statsministerinitiativ för grön tillväxt- avfall
Resurseffektiv och giftfri återvinning och återanvändning av plast- och textilavfall/textilier 27 februari 2014 NAG

3 Om de nordiska länderna skulle materialåtervinna hälften av plastavfallet skulle det ge en minskning av utsläppen av CO2 motsvarande i storleksordningen de totala utsläppen från alla bilar i de nordiska huvudstäderna

4 Stor potential att öka återvinningen
Plastic waste generated and recycled in four Nordic countries (PlasticsEurope 2010)

5 Tre olika projekt Fokus på att återvinningen ska öka utan att vi cirkulerar farliga ämnen i kretsloppen

6 Projekt 1. Förbättringar i redan existerande system i Norden
Resultat: En nordisk vägledning om hur insamlingssystem kan utformas baserad på “best practice” Förslag på hur insamlingssystemen kan utvecklas för att samla in mer plastavfall från hushåll i framtiden ska ge mer återvinning

7 Projekt 2. Optimeriing av värdekedjan WEEE
Resultat En vägledning om hur aktörerna i hela kedjan kan samverka för att öka återvinningen av plast från elektronikavfall. Till exempel återkoppling från återvinnare till producenter. Mer återvinning, mindre farliga ämnen

8 Projekt 3. Guide om sortering på återvinningscentraler
Resultat En sorteringsanvisning/gudie för återvinningscentraler som visar vilket plastavfall som kan återvinnas och hur det kan samlas in. Baseras på praktiska erfarenheter och tester. Ska stimulera företag och kommuner till nya lösningar för mer återvinning och bättre service

9 Textilavfall- en framtida resurs för Norden ?
Stor miljöpåverkan från textilproduktion och kraftig ökning av textilkonsumtion Största delen av textilavfallet i Norden går till förbränning- värdefulla resurser utnyttjas inte Vi har passerat ”peak cotton”- nya sekundära råvaror kommer behövas

10 Mycket textilavfall förbränns

11 Projekt 1. Frivillig överenskommelse och uppförande kod
Målet med projektet är att ta fram en nordisk frivillig överenskommelse och uppförande kod för organisationer och företag som är inblandade i insamling, sortering, återanvändning och återvinning Överenskommelsen ska säkra företag, kommuner och konsumenter en transparent och hållbar hantering av använda textilier

12 Projekt 2: Nordisk strategi
Målet med projektet är att föreslå en gemensam nordisk strategi för för insamling, sortering, återvinning och återanvändning av textilier Miljövinster Nya gröna jobb och en konkurrensfördel för Norden Underlag för åtgärder och styrmedel

13 Projekt 3: Styrmedel och nya affärsmodeler
Målet är att presentera ett paket av utvärderade styrmedel innovativa affärsmodeller ökad återvinning och återanvändning och nya gröna jobb

14 Nordiska workshops Textil: 8 oktober i Köpenhamn Plast: 9 oktober i Köpenhamn

15 European green week Projekten kommer presenteras i Bryssel 3-5 juni, bland annat genom deltagande i workshops om Producentansvar Plastavfall

16 Några andra projekt 2014 Gränsöverskridande transporter av avfall
Workshop om affärsmodeller för att förebygga avfall och gå mot en cirkulär ekonomi Livscykelanalys för textilier

17 Samarbetsprojekt Marin nedskräpning (HAV)
Kartläggning av landbaserade källor (HAV) Marint avfall i nordiska farvatten OSPAR- aktionsplan Skolmaterial om avfallsförebyggande Arktiskt samarbetsprogram (ACAP), - Förbättrad insamling av farligt avfall icke farligt avfall i Arkhangelsk Styrmedel för ökad plaståtervinning i de nordiska länderna (MEG) 27 februarui 2014 NAG

18 Nordisk färdplan för hållbara, resurseffektiva och giftfria textilier

19 Färdplanen ska …. Visa politisk riktning
Föreslå konkreta handlingar inom områdena resurser, innovationer, avfallshantering, hållbar konsumtion och produktion och kemikalier. Även arbetsförhållanden. Inspiration från liknande initiativ, ex SCAP Använda resultat från Grön tillväxt projekten 


Ladda ner ppt "Några nordiska avfallsprojekt"

Liknande presentationer


Google-annonser