Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

L i n d a b | g r o u p p r e s e n t a t i o n 1 Lindabkoncernen Presentation Produkter och systemlösningar med positiv miljöpåverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "L i n d a b | g r o u p p r e s e n t a t i o n 1 Lindabkoncernen Presentation Produkter och systemlösningar med positiv miljöpåverkan."— Presentationens avskrift:

1 l i n d a b | g r o u p p r e s e n t a t i o n 1 Lindabkoncernen Presentation Produkter och systemlösningar med positiv miljöpåverkan

2 R Lindab | presentation mars 2008 69 130 197 200 205 197 248 244 172 244 198 184 211 196 193 2 85 146 2 “Förenklat byggande” Kundvärde Entreprenörskap Infrastruktur

3 R Lindab | presentation mars 2008 69 130 197 200 205 197 248 244 172 244 198 184 211 196 193 2 85 146 3 ► Omsättning ca 10 mdr SEK ► Verksamma i 30 länder Vad Lindab gör Norden40% CEE/CIS28% Västeuropa28% Bostäder20% Kommersiellt80%

4 R Lindab | presentation mars 2008 69 130 197 200 205 197 248 244 172 244 198 184 211 196 193 2 85 146 Stålets miljöegenskaper ► Kan återvinnas ► Har lång livslängd ► Låg materialförbrukning och lätta ► Jämfört med konkurrerande material innebär detta - färre transporter -minskat resursuttag - mindre utsläpp - minskad energiförbrukning ► Rent material

5 R Lindab | presentation mars 2008 69 130 197 200 205 197 248 244 172 244 198 184 211 196 193 2 85 146 Stål i byggnader ► Skapar slutna kretslopp ► Avger inga skadliga ämnen ► Binder inte fukt och kan inte mögla ► Har hög ljudisolerande förmåga ► En jordad stålstomme reducerar elektromagnetiska fält

6 R Lindab | presentation mars 2008 69 130 197 200 205 197 248 244 172 244 198 184 211 196 193 2 85 146 Effektivt materialutnyttjande av stål Lindabs produkter är materialeffektiva: ► Optimerad plåttjocklek minimerar resursförbrukningen och vikten ► Zinkskiktets tjocklek har optimerats och i vissa fall halverats ► Hög hållfasthet minskar materialbehovet jämfört med trä eller betong ► Optimal utformning av produkterna minimerar materialförbrukningen samtidigt som produkterna blir starkare ► Lindabs produkter levereras systemfärdiga vilket minimerar spill, ger låga kostnader och en renare byggarbetsplats.

7 R Lindab | presentation mars 2008 69 130 197 200 205 197 248 244 172 244 198 184 211 196 193 2 85 146 7 Produktion och transporter ►Lindabs största miljöaspekt – Transporter - Ökade krav på transportörer t ex miljöklassade bilar - Hög fyllnadsgrad - Bränslekrav etc ► Logistikplanering för optimala transporter ► Produktion - Energiförbrukning under verkstadsindustrins genomsnitt - Stort utnyttjande av råmaterial (allt återvinns)

8 R Lindab | presentation mars 2008 69 130 197 200 205 197 248 244 172 244 198 184 211 196 193 2 85 146 8 Ventilation – runda kanaler miljöfördel Runda kanaler ► 25-30% lägre energiförbrukning ► 25% lägre vikt ► 20% kortare installationstid ►CADvent- IT-stöd optimerar ventilationssystemen (mindre material, bättre energianvändning, bättre inomhusklimat)

9 R Lindab | presentation mars 2008 69 130 197 200 205 197 248 244 172 244 198 184 211 196 193 2 85 146 Ventilation - Lindabs kanaler sparar energi! ► Fyra lufttäthetsklasser, A – D, där D är tätast ► Moderna system uppfyller sällan täthetsklass B. Lindabs runda kanaler uppfyller täthetsklass D! Exempel: I Europa skulle bytet till Lindabs runda kanaler innebära en energibesparing på minst 10 TWh, vilket motsvarar energiproduktionen från tre kärnkraftsreaktorer.

10 R Lindab | presentation mars 2008 69 130 197 200 205 197 248 244 172 244 198 184 211 196 193 2 85 146 10 Profile – Building Components Lindab Rainline Lindab Construline ►Mjukvara ADT - Effektivare materialbehov och optimal lösning ►Slittade reglar ger lägre energiförbrukning och motverkar köldbryggor

11 R Lindab | presentation mars 2008 69 130 197 200 205 197 248 244 172 244 198 184 211 196 193 2 85 146 11 Building Systems – Prefabricerad och energieffektiv byggnad ► Mjukvara Cyprion – effektivare materialutnyttjande / optimala lösningar ►Prefabricerade stålbyggnader utgör 10% av totala stålbyggnadsmarknaden (kommersiella byggnader 1-2 våningar) ►Kan återvinnas

12 R Lindab | presentation mars 2008 69 130 197 200 205 197 248 244 172 244 198 184 211 196 193 2 85 146 Nya ökade energikrav – fördel för Lindab ► Energioptimering vid projektering ger en lägre energiförbrukning och säkerställer efterlevnad av energikrav vid nybyggnation ► Lindab uppdaterar Cyprion under 2008 för att ur miljösynpunkt optimera designen

13 R Lindab | presentation mars 2008 69 130 197 200 205 197 248 244 172 244 198 184 211 196 193 2 85 146 13 ►50 % lägre installationstid, bättre vistelsemiljö Nya ”Click”-produkter Ventilation Profile Components ►50 % lägre installationstid, möjlighet till återanvändning

14 R Lindab | presentation mars 2008 69 130 197 200 205 197 248 244 172 244 198 184 211 196 193 2 85 146 14 Lindab Safe Click

15 R Lindab | presentation mars 2008 69 130 197 200 205 197 248 244 172 244 198 184 211 196 193 2 85 146 15 Lindab RdBX-regel

16 R Lindab | presentation mars 2008 69 130 197 200 205 197 248 244 172 244 198 184 211 196 193 2 85 146 16 Lindab – bra men finns potential ► Materialutnyttjande ► Produktion ► Logistik ► Byggande ► Energisynpunkt ► Livscykeln Ger produkter med positiv miljöpåverkan

17 R Lindab | presentation mars 2008 69 130 197 200 205 197 248 244 172 244 198 184 211 196 193 2 85 146 17 Lindabs fokus på kundvärde ger miljö- och energiförbättringar


Ladda ner ppt "L i n d a b | g r o u p p r e s e n t a t i o n 1 Lindabkoncernen Presentation Produkter och systemlösningar med positiv miljöpåverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser