Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport 2014-01-31 Carina Hammar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport 2014-01-31 Carina Hammar."— Presentationens avskrift:

1 Sv Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport 2014-01-31 Carina Hammar

2 Sv Kontexten Erasmus+ 2

3 Sv • Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen 2010. • Kom till för att hantera de utmaningar som EU står inför  den ekonomiska krisen  globaliseringsfrågan  klimatfrågan  frågan om den allt äldre befolkningen. Strategi: Europa 2020 3

4 Sv • Arbetsmarknad • Innovation • Social integration • Klimat/energi • Utbildning De fem övergripande målen inom Europa 2020 handlar om:

5 Sv • Realisera målen om livslångt lärande och mobilitet • Förbättra kvalitet och resultat i utbildningen • Arbeta för jämlikhet, social integration och aktivt medborgarskap • Öka kreativitet och innovation (entreprenörskap) inom all form av utbildning Övergripande mål för Utbildning 2020 5

6 Sv 1.Minst 95 procent av alla barn från fyra års ålder (och upp till skolålder) går i förskola 2.Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning, matematik och naturkunskap är lägre än 15 procent 3.90 procent av alla unga avslutar sin gymnasieutbildning 4.Minst 40 procent av alla 30-34-åringar har genomgått en eftergymnasial utbildning 5.Minst 15 procent av den vuxna befolkningen 25-64 år ska delta i det livslånga lärandet EU:s utbildningspolitiska riktmärken 6

7 Sv 1.Minst 95 procent av alla barn från fyra års ålder (och upp till skolålder) går i förskola 2.Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning, matematik och naturkunskap är lägre än 15 procent 3.90 procent av alla unga avslutar sin gymnasieutbildning 4.Minst 40 procent av alla 30-34-åringar har genomgått en eftergymnasial utbildning 5.Minst 15 procent av den vuxna befolkningen 25-64 år ska delta i det livslånga lärandet EU:s utbildningspolitiska riktmärken Ingår som huvudmål I EU2020 7

8 Sv • Andelen 20-34 åringar som har jobb inom 3 år efter examen ska vara minst 82 procent • Minst 20 procent av alla högskolestudenter och 6 procent av 18-34 åringar med examen från grundläggande yrkesutbildning har studerat eller praktiserat utomlands Ytterligare ett par riktmärken 8

9 Sv Erasmus+ Ett verktyg för att nå målen 9

10 Sv Allting hänger ihop EU:s mål Sveriges mål Kommunernas mål Organisationens mål Individens mål

11 Sv Om själva programmet 11

12 Sv • Alla EU:s medlemsländer • Island • Norge • Liechtenstein • Turkiet • Makedonien • Schweiz Programländer som deltar i Erasmus+:

13 Sv 13

14 Sv • Organisationer ansöker om projektbidrag • Organisationen måste i ansökan visa projektets förankring (Europeisk/internationell utvecklingsplan) • Strategiska projekt med större påverkan på organisationsnivå och policynivå • Tvärsektoriella samarbeten (t. ex. högskola – grundskola) Nyheter:

15 Sv Övergripande för Erasmus+ • Utveckla grundläggande kunskaper, t ex entreprenörskap, digital kompetens, språk genom användning av innovativ pedagogik och bedömning baserat på läranderesultat • Öka användning av IKT i undervisning och utbildning • Underlätta erkännandet av färdigheter och kompetenser över gränserna • För yrkesutbildning: utveckling av samarbeten utbildning – arbetsliv, koppla samman yrkesutbildningspolitiken med tillväxtstrategier på lokal, regional eller nationell nivå. • För skola: förebygga tidiga skolavhopp, öka förskolornas kvalitet och tillgänglighet. Öka lärarkompetensen. 15 Prioriteringar

16 Sv Mobilitet 16

17 Sv Hur ansöker man om ett mobilitetsprojekt? En organisation skickar in ansökan för ett antal deltagare Inom yrkesutbildning i samma ansökan: -Personal -Elever Korta och långa perioder Minst en sändande och en mottagande organisation i ansökan Inom skola och vuxenutbildning - Personal Korta perioder Inom yrkesutbildning kommer det att finnas möjlighet att ansöka om ackreditering = förenklade ansökningsförfaranden. Utlysning maj 2014 17

18 Sv Europeisk utvecklingsplan(skola,vux) Internationaliseringsstrategi (y-utb) Tre hörnstenar i mobilitetsprojekt Validering och erkännande av läranderesultat Avtal 18

19 Sv Samarbetsprojekt Strategiska partnerskap 19

20 Sv • Utveckling av metoder, verktyg, kursplaner, studieprogram, praktik, kommunikationsmodeller • Erfarenhetsutbyten och nätverkande • Samarbete utbildning – arbetsliv för att matcha arbetsmarknadens behov • Validering av kompetens genom att använda EU:s ramverk och instrument Exempel på teman för samarbetsprojekt 20

21 Sv Hur ansöker man om ett strategiskt partnerskap? • Flera organisationer skriver ansökan tillsammans. • En koordinator ansvarar för att administrera ansökan, kontrakt, budgetdistribution och slutrapportering • Bidrag kan sökas för maximalt 10 deltagande organisationer • Ett ansökningstillfälle per år (30 april) Två- eller treåriga projektMinst tre organisationer från tre olika programländer (+ ev. partnerländer) Undantag för skola Max 150 000 euro per år och per projekt 21

22 Sv Vilka kan delta ? • Alla är inbjudna att delta, men välj partnerorganisationer med omsorg! • Ansökan bedöms utifrån hur ”starka” organisationerna är tillsammans • Småskaliga projekt bedöms utifrån sina behov - jämförs inte med stora utvecklingsprojekt • Projekt väljs utifrån devisen alla eller ingen 22

23 Sv • Varför behövs projektet? Hur ser behovet ut? • Vad skulle kunna lösa problemet? Vad utgår ni ifrån? • Hur ska ni gå till väga? • När ska det ske? Hur ser tidsplanen ut? • Vilka ska vara med? Varför just dessa? Hur väl är projektet förankrat inom respektive organisation? • Hur mycket kommer det att kosta? 23 Frågor att diskutera inför ansökan

24 Sv Praktiska frågor 24

25 Sv • Tekniska plattformar - Registering av organisation i särskild databas (PIC-kod) Vad i övrigt är värt att veta? - E-formulär för ansökan och e-rapportering

26 Sv • Mobilitet den 17 mars kl. 12.00 • Strategiska partnerskap den 30 april kl. 12.00 Sista ansökningsdag

27 Sv Håll dig uppdaterad: www.utbyten.se www.utbyten.se/erasmusplus 27


Ladda ner ppt "Sv Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport 2014-01-31 Carina Hammar."

Liknande presentationer


Google-annonser