Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Slutförvaring av använt kärnbränsle en beslutsprocess som pågått i mer än 30 år Kristina Glimelius KASAM 15 november 2006 2006-11-15 www.kasam.org.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Slutförvaring av använt kärnbränsle en beslutsprocess som pågått i mer än 30 år Kristina Glimelius KASAM 15 november 2006 2006-11-15 www.kasam.org."— Presentationens avskrift:

1 Slutförvaring av använt kärnbränsle en beslutsprocess som pågått i mer än 30 år Kristina Glimelius KASAM 15 november 2006

2 Beslutsprocess om slutförvaring av använt kärnbränsle
Sättet att fatta beslut om att ett slutförvar skall - eller inte skall - anläggas Det skeende under vilket underlag för sådana beslut tas fram

3 Beslut om slutförvaring av använt kärnbränsle
Beslut som fattas av offentligrättsliga organ t.ex. regeringen, statliga myndigheter, domstolar, kommuner (formella beslut) - Grundade på bestämmelser i lagar som miljöbalken, kärntekniklagen, strålskyddslagen, plan och bygglagen Beslut om ställningstagande som görs av alla inblandade parter ”under resans gång” - Bildar underlag för beslut

4 Två beslutsprocesser? En beslutsprocess då underlag för en ansökan tas fram (t.ex upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningar mm, den s.k. MKB-processen) En beslutsprocess då ansökan finns och till dess att den beviljas eller avslås

5 Beslutsprocess då sökande tar fram sitt underlag
Vägledande beslut och ställningstagande av offentligrättsliga organ (regeringen, statliga myndigheter, kommuner) Ställningstagande av andra aktörer t.ex vid samrådsförfarande Sökandens egna ställningstaganden och beslut

6 Beslutsprocess när ansökan föreligger
Domineras av beslutsfattande i mer formell mening Står i fokus för dagens seminarium

7 KASAMs aktiviteter under beslutsprocessen
1987 Rapport om kunskapsläget inom kärnavfallsområdet 1994 Seminariet ”Kärnavfall och miljö” 1995 Rapport om kunskapsläget inom kärnavfallsområdet 1997 Seminariet ”Kärnavfall och beslut” 2006 Dagens seminarium

8 Kärnavfall och beslut 1997 - några rubriker
Klart och oklart i beslutsprocessen Det kommunala vetot Att äntligen få beslutsprocessen rätt Kan vi förvänta oss en öppen och seriös beslutsprocess? Har vi de aktörer vi behöver?

9 Kärnavfall och beslut 1997 - tre områden i fokus
Handläggningen av ansökningarna enligt olika tillämpliga lagar Frågor om kommunernas veto och om innebörden av vetoventilen Frågor om MKB-processen

10 Beslutsprocessen i ”kärnavfallsprojektet”
Unik Inte på grund av särskilt komplexa tekniska och naturvetenskapliga problem Utan pga att komplexa tekniska och naturvetenskapliga problem förts ut till en bred diskussion

11 Beslutsprocessen historik
Sakfrågan i politikens centrum andra halvan av 1970-talet Lagstiftningen skapade en grundläggande ansvarsfördelning mellan reaktorägarna och det allmänna Frågan fick särskild aktualitet i ett antal kommuner under 1990-talet när SKB initierade förstudier

12 Beslutsprocessen historik, nutid och framtid
Avgörande politiska beslut angående satsningen på kärnkraft under 1960-talet 30 års intensiva diskussioner om slutförvaring av använt kärnbränsle Minst 5 år återstår innan avgörande politiska beslut kan fattas Genomförandeperioden för projektet pågår in på 2050-talet, kanske längre

13 Men samma frågekomplex står i centrum som vid seminariet 1997
Dagens seminarium - Miljöbalken från 1/ har skapat större klarhet Men samma frågekomplex står i centrum som vid seminariet 1997

14 Dagens seminarium Handläggningen av ansökningarna sker enligt olika lagar - vilken betydelse har det? Frågor med anknytning till kommunernas vetorätt Bestämmelser om MKB processen finns i Miljöbalken - avspeglar dessa EU direktiven och de internationella konventioner som Sverige måste följa?

15 Dagens seminarium - syfte
Att tydliggöra regelsystemet och olika aktörers roller under beslutsprocessen inför tillståndsgivningen Identifiera eventuella oklarheter under denna beslutsprocess Om oklarheter identifieras kommer KASAM att ta upp saken med den som har ansvar att avhjälpa oklarheterna


Ladda ner ppt "Slutförvaring av använt kärnbränsle en beslutsprocess som pågått i mer än 30 år Kristina Glimelius KASAM 15 november 2006 2006-11-15 www.kasam.org."

Liknande presentationer


Google-annonser