Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olle Markstedt Spår genom Stockholm Trafikutskottet Alliansen 2008-10-29 – Akustiker – Ägare till Saltarö Barnbod – Konsult på Arlanda – Folkpartist –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olle Markstedt Spår genom Stockholm Trafikutskottet Alliansen 2008-10-29 – Akustiker – Ägare till Saltarö Barnbod – Konsult på Arlanda – Folkpartist –"— Presentationens avskrift:

1

2 Olle Markstedt Spår genom Stockholm Trafikutskottet Alliansen 2008-10-29 – Akustiker – Ägare till Saltarö Barnbod – Konsult på Arlanda – Folkpartist – mm mm

3 HISTORIA  1992 Järnvägsutredning ”Spårlösningar i Stockholm” 3de spåretSpårlösningar i Stockholm  1994 Protester  Liten kulturelit, RAÄ + DN Johannes ÅmanRAÄ  1995 Stopp för Tredje spåret  Regeringsbeslut Anna Lind Regeringsbeslut  1996 Nya järnvägsutredningar  ”Nya Spår genom Stockholm”  ”Riddarholmkommittén”

4 Miljöbalk ( 1998:808 ) 6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 12 § Inom ramen för en miljöbedömning enligt 11 § skall myndigheten eller kommunen upprätta en miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan som planens eller programmets genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms. Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd skall också identifieras, beskrivas och bedömas. (MKB)

5 HISTORIA fortsättning  2003 Ny Järnvägsutredning CitybananNy Järnvägsutredning  2004 Länsstyrelsen godkänner MKBLänsstyrelsen  2005 Regeringens Tillåtlighetsbeslut (sid 4 sista stycket)Tillåtlighetsbeslut  2006 DN Debatt: Ompröva CitybananDN Debatt  Ytspårsutredningen beställningsjobb?

6 20 april 2007 ( M 8597-06 sista sidan ) Miljööverdomstolens beslut M 8597-06 sista sidan

7 NUTIDSHISTORIA 2008  Överklagande järnvägsplan  Överklagande detaljplan  HD avslår Banverkets överklagande och jäv  Odenplangruppen  Röda Skynken på Odenplan  Galleria stoppas  Arbetstunnel stoppas  Begäran om inhibition av tillåtligheten  Stadsbiblioteket lagt på is  Slussens Ombyggnad  Förändrade Förutsättningar

8 Huvudalternativen (se Länk) Nya Slussen + CitybananLänk

9 Alternativ 1 Knutpunkt Slussen + Tysta Spår

10 Konsekvenser  Energi, Klimatpåverkan (se Länk)Länk  Miljö Gestaltning, buller, vind, matställen, park, tillgänglighet, resandekomfort (se Länk)Länk  Genomförande (se Länk)Länk  Synergieffekter (se Länk)Länk  Ekonomi (se Länk)Länk  Pålitlighet (se Länk)Länk  Kapacitet (se Länk)Länk

11 Skratta bäst som skrattar sist

12 Goda Råd är inte alltid Dyra  Tänk Själv Fatta frågan innan Du fattar beslutet. Experter är inte alltid att lita på.  Följ Lagen Kräv en begriplig MKB, med rimliga alternativ, som både Du och Dina väljare förstår. (Miljöbalken 6 kap 12 § och LBJ 2 kap 1a §)6 kap 12 § 2 kap 1a §  Ha inte för bråttom Genvägar är ofta senvägar. Glöm inte Bockfoten och Halland-såsen. Lycka till önskar Mulle och barnen på Saltarö Barnbod


Ladda ner ppt "Olle Markstedt Spår genom Stockholm Trafikutskottet Alliansen 2008-10-29 – Akustiker – Ägare till Saltarö Barnbod – Konsult på Arlanda – Folkpartist –"

Liknande presentationer


Google-annonser